Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Opisy zatwierdzonych projektów - cz. 2 (duże projekty)

L. p.: 1

Nazwa zadania: Strefa relaksu na placu przy Sempołowskiej

Lokalizacja: Plac przy ul. Sempołowskiej

Koszt: 200 000 zł

Opis zadania: Wymiana nawierzchni asfaltowej na miękką, pozwalającą dzieciom na grę w piłkę. Powierzchnia do kwoty 200 000 zł.


L. p.: 2

Nazwa zadania: Zagospodarowanie placu przy Sempołowskiej

Lokalizacja: Plac przy ul. Sempołowskiej

Koszt: 200 000 zł

Opis zadania: Ustawienie urządzeń do street workoutu oraz urządzeń do ćwiczeń (biegacz, wyciskanie siedząc, prasa nożna, narciarz, wioślarz, motyl, rower...) na niewybetonowanej części placu.


L. p.: 3

Nazwa zadania: Sala szermiercza w Twierdzy

Lokalizacja: Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy (mała sala gimnastyczna)

Koszt: 199 500 zł

Opis zadania: Adaptacja małej sali gimnastycznej na salę szermierczą – wymiana parkietu i drabinek, malowanie ścian, zakup dwóch plansz i czterech aparatów do pomiaru walki. Wymiana parkietu pozwoli na wykorzystywanie sali także do innych zajęć sportowych i kulturalnych.


L. p.: 4

Nazwa zadania: Park Wybickiego – nowa przestrzeń rekreacji (miniboisko, streetworkout, modernizacja siłowni plenerowej)

Lokalizacja: Park Wybickiego

Koszt: 199 850 zł

Opis zadania: Budowa miniboiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę, o wymiarach 16,5 m dł. i 10,5m szer., z syntetyczną nawierzchnią, piłkochwytami i ogrodzeniem wraz z ustawieniem 2 ławek. Wykonanie dojścia do boiska z kostki brukowej. Projekt przewiduje  zakup zestawu drążków, drabinek i poręczy do street workout wraz ze żwirową nawierzchnią oraz doposażenie siłowni zewnętrznej w nowe urządzenia: ławka plus prostownik grzbietu na jednym pylonie oraz stepper plus orbitrek lub narciarz na jednym pylonie wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową i ustawieniem dwóch ławek. Realizacja zadnia wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków. 

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie