Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Program edukacyjny EKO STRAŻNIK

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego Program EKO STRAŻNIK, sfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Film stanowi źródło informacji dla dzieci i młodzieży chcących przyłączyć się do Programu EKO STRAŻNIK jak również dla wszystkich osób zainteresowanych programem i jego realizacją w woj. mazowieckim.

Szkolenie "Ekologiczny Strażnik Miejski" z udziałem nowodworskich strażników.

Szkolenie „Ekologiczny Strażnik Miejski” z udziałem nowodworskich strażników.

Dwoje nowodworskich strażników wzięło udział w projekcie ogólnokrajowym „Ekologiczny strażnik miejski”. Cykl szkoleń został skierowany do 550 placówek Straży Gminnych i Miejskich, do realizacji projektu zaplanowano szkolenia wyjazdowe jak również system e-learningowy do udziału zaplanowano 100 strażników SMiG. Wykłady stacjonarne, warsztaty, ćwiczenia oraz cały harmonogram zajęć poświęcony szeroko pojętej ekologii, a przede wszystkim właściwej gospodarki odpadami został podzielony na zjazdy uczestników tj.:

19-21 X 2010r. Białka Tatrzańska
11-13 I 2011r. Kobyla Góra
8-10 III 2011r. Ustroń

Podczas ostatniego spotkania funkcjonariusze mieli możliwość obejrzenia stacji segregacji odpadów, kompostowni odpadów organicznych zlokalizowanych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Żywcu. Pragniemy poinformować, że nasza funkcjonariuszka strażnik Małgorzata Wójcik otrzymała certyfikat Lidera w ponadregionalnym projekcie szkoleniowym dla strażników miejskich i gminnych „Ekologiczny Strażnik Miejski”. Podczas II sesji cyklu szkoleń strażnik Małgorzata Wójcik zaprezentowała nowodworski projekt „Eko-strażnik”, który już drugi rok jest realizowany w naszym mieście przez Straż Miejską. Nasza prezentacja w Kobylej Górze została przyjęta z ogromnym zainteresowaniem jak również aprobatą grona wykładowców. Szczególne zainteresowanie nowodworskim „Eko-strażnikiem” wyrazili pani dr inż. Iwona Kuczyńska(wieloletni dydaktyk z zakresu inżynierii środowiska. Specjalista z zakresu gospodarki odpadami, nauczyciel akademicki, dydaktyk. Autorka ponad 120 publikacji krajowych i zagranicznych. Obecnie adiunkt na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) oraz pan dr Witold Lenart (nauczyciel akademicki, wicedyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego - ekspert ds. ochrony środowiska, autor licznych publikacji z zakresu edukacji ekologicznej oraz zarządzania ochroną środowiska). Na zakończenie szkolenia organizatorzy wystosowali do Burmistrza Miasta Pana Jacka Kowalskiego podziękowanie za akcję, którą prowadzimy na terenie miasta „Eko-strażnik” oraz za prezentację tego projektu na ogólnopolskim forum.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • autor: mł. insp. Marcin Czyrka

"Wiem jak dbać o przyrodę"

Inwestycja w przyszłość. EKO- STRAŻNIK

Założenia akcji są proste. Chętni uczniowie szkół podstawowych zostaną eko-strażnikami - będą dbać o przyrodę i pilnować porządku w swoim otoczeniu. Za swoją pracę i zaangażowanie będą oczywiście nagradzani.

 Inspektor Eko-strażnik

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w akcji organizują się w klasach oczywiście młodszym dzieciom pomogą się zorganizować nauczyciele i wychowawcy gdy już będą zorganizowani w grupy  muszą wybrać spośród siebie inspektora eko-strażnika.

Taka osoba będzie odpowiedzialna za kontakt ze Strażą Miejską, to właśnie do swojego Eko- inspektora  dzieci będązgłaszać np. zauważone dzikie wysypiska lub miejsca szczególnie zaśmiecone. - Jeśli np. w gronie klasy zbierze się mała grupa dzieci, to mogą połączyć się z inną klasą i wtedy wybiorą swojego inspektora wspólnie.  Każde z dzieci dostanie specjalną legitymację, w której mogą umieścić swoje zdjęcie. Każda legitymacja będzie miała swój indywidualny, niepowtarzalny numer i pieczęć Straży Miejskiej. Będzie też służyła do zapisywania tematów wykonanych przez dzieci prac.

Nie chodzi tu oczywiście o narzucone zadania domowe. Będzie to tzw. potwierdzenie ekologicznej aktywności. - Na przykład kilka dziewczynek mieszka niedaleko siebie, bawią się na tym samym placu zabaw i przez jakiś czas będą na nim dbały o porządek. Same nie będą tam wyrzucać śmieci i zwrócą uwagę rówieśnikom, żeby również tego nie robili. Kiedy zgłoszą, ze np. przez miesiąc na placu było czysto i MZO nie musiało interweniować, my sprawdzamy czy rzeczywiście tak jest i kiedy mamy potwierdzenie wpisujemy to w legitymacjach tych dzieci i przyznajemy gwiazdki. Za taką aktywność byłyby na pewno trzy gwiazdki, bo to naprawdę duży wyczyn. W późniejszym czasie takie gwiazdki są podliczane i „zamieniane” na   Dzieci mogą dostać m.in. koszulki, plecaki i inne gadżety z logo „Eko-strażnik”

W zakresie „aktywności ekologicznej” eko-strażników nie mogą znaleźć się dwa punkty. Po pierwsze dzieciom nie wolno upominać osób starszych od siebie. - Uczulamy dzieci, żeby nie zwracały uwagi młodzieży i dorosłym. Jeśli widzą, że ktoś taki wyrzuca śmieci w niedozwolonym miejscu lepiej, żeby powiedziały o tym strażnikowi miejskiemu Nie wypada, żeby dziecko zwracało uwagę komuś sporo starszemu od siebie, natomiast jeśli powie coś np. nastolatkowi może mu się tym narazić i usłyszeć nie miłe słowa pod swoim adresem.

Drugim ważnym punktem jest NIE podnoszenie z ziemi śmieci. Dzieciom nie wolno zbierać i  wyrzucać śmieci bez względu czy jest to opakowanie po lekach czy paczka po chipsach. - Nigdy nie wiadomo kto ten przedmiot trzymał wcześniej, co się z tym stało. Przecież mógł to trzymać chory człowiek albo pies załatwić na tym swoją potrzebę no tak, ktoś powie ale w takim razie jak dzieci mają utrzymać czystość w jakimś wybranym przez siebie rejonie skoro nie wolno im zbierać śmieci i upominać innych. Już odpowiadam, jeśli plac którym opiekują się Eko-strażnicy zostanie zaśmiecony zgłaszają to swojemu Eko- inspektorowi a ten kontaktuje się ze mną i dalej już my, tzn. Straż Miejska umawiamy się z Eko-strażnikami na dogodny dla nich termin przyjeżdżamy na miejsce z rękawiczkami i workiem i wspólnie z dziećmi teren zostanie uprzątnięty

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: strażnik Małgorzata Wójcik

"EKOSztafeta"

„EKOSztafeta Międzyszkolny Turniej Ekologiczny dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 27.000,00 zł”.

Nowodworska Straż Miejska zaprasza serdecznie wszystkich „Eko - strażników” oraz osoby pragnące poszerzyć swoja wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska do siedziby NOK w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1A. W dniu 23 września bieżącego roku, gdzie o godzinie 10: 00 rozpocznie się „EKOSztafeta”. Zachęcamy wszystkich chętnych do kibicowania naszym „Eko –strażnikom” podczas turnieju.

EKO-STRAŻNIK

 

 

Burmistrz Miasta Pan Jacek Kowalski chcąc docenić zaangażowanie, ogromną odpowiedzialność jak również propagowanie wiedzy proekologicznej zaprosił EKO-STRAŻNIKÓW w dniu 12 maja 2011 roku do Zespołu Szkół Nr 4 w Modlinie Twierdzy w celu wręczenia nagród i okolicznościowych dyplomów. Podczas uroczystości był również Z-ca Burmistrza Pan Jacek Gereluk oraz Dyrektor ZS Nr 4 Pan Zdzisław Szmytkowski i Pani mgr Wanda Horodecka. Nagrody zostały ufundowane przez nowodworską firmę „AGA-MET” zajmującą się ekologicznym demontażem pojazdów. Pragniemy poinformować dzieci i młodzież, iż Straż Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim cały czas prowadzi akcję „EKO-STRAŻNIK”, a wszelkich informacji udziela koordynator strażnik Małgorzata Wójcik.

Nagroda dla wszystkich "Eko-Strażników"

„EKOSztafeta Międzyszkolny Turniej Ekologiczny dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 27.000,00 zł”.

EKO STRAŻNICY w Żywcu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po raz kolejny dofinansował, pro-ekologiczny program „EKO STRAŻNIK”, który w ramach profilaktyki prowadzi nowodworska Straż Miejska. W tym przypadku zaplanowano wyjazd dzieci do Żywca na trzydniową wycieczkę w ramach naszego programu. Wyjazd poprzedziło spotkanie z rodzicami „EKO STRAŻNIKÓW” w dniu 16 listopada, na którym rodzice poznali plan i program wyjazdu. Podstawowy cel wyjazdu to zaprezentowanie „EKO STRAŻNIKOM”, jak profesjonalnie należy prowadzić gospodarkę odpadami, ponadto zaprezentować pojęcie segregacji i recyklingu odpadów. Podczas pobytu w Żywcu „EKO STRAŻNICY” zwiedzili tamtejszy Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, podczas zwiedzania uczestnicy wycieczki mogli na własne oczy zobaczyć krok po kroku, jaka drogę przechodzą odpady komunalne, aby można było je powtórnie wykorzystać lub bezpiecznie zutylizować. Dzieci ujrzały cały proces technologiczny zakładu, począwszy od transportu odpadów na miejsce, segregowanie ich, przechowywanie. Zwrócono szczególną uwagę na elektro-śmieci i kompostownie, zakład posiada też od niedawna sterowaną komputerem segregację szkła kolorowego. Niespodzianką dla zwiedzających „EKO STRAŻNIKÓW” była możliwość obejrzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na terenie zakładu, w schronisku przebywają głównie bezpańskie psy, które są otoczone opieką weterynaryjną i posiadają odpowiednie boksy gdzie czekają na nowych właścicieli.  Oprócz części programowej był też czas dla dzieci na zwiedzanie miasta Żywiec oraz wyjazd do Międzybrodzia Żywieckiego gdzie kolejka linową wszyscy wjechali na Górę Żar za symboliczną złotówkę. Niespodzianką była opowieść o historii kolei linowo-terenowej w Polsce oraz szczegółowa prezentacja systemu bezpieczeństwa, którą używają Polskie Koleje Linowe w Międzybrodziu Żywieckim. Kolej linowo-terenowa nie była ostatnią niespodzianką, „EKO SSTRAŻNICY” mogli również zwiedzić Górską Szkołę Szybowcową AP „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego.

                Mamy nadzieje, że nasi „EKO STRAŻNICY” spędzili miło i pożytecznie czas podczas tych trzech listopadowych dni i bogatsi o wiedzę mogą podzielić się nią z innymi uczniami, dzięki czemu w ten sposób propagują zachowania pro-ekologiczne.

                Zapraszamy do działu profilaktyka na relację z wyjazdu opisana przez „EKO STRAŻNICZKĘ” Aleksandre Kuboszek uczennice klasy VI B z SP Nr 5.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie