Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Z Górki w górki – zima 2023

  2023.02.01

  W dniu 27 stycznia 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Z Górki w górki – zima 2023”, złożona przez Stowarzyszenie MODLIN JEST MI BLISKI, ul. Czarnieckiego 13, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Organizacja zimowego wyjazdu z elementami profilaktyki – PORONIN 2023

  2023.01.30

  W dniu 26 stycznia 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja zimowego wyjazdu z elementami profilaktyki – PORONIN 2023”, złożona przez Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „REDUTA”, z siedzibą przy ul. Bema 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Na granatowym tle biały herb Nowego Dworu Mazowieckiego oraz biały napis Ogłoszenie konkursu NGO. Na pomarańczowym pasku poniżej biały napis www.nowydwormaz.pl/ngo.

  I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku

  2023.01.13

  Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Profilaktyczne 3M „Modlińskie Międzypokoleniowe Mikołajki”

  2022.11.25

  W dniu 24 listopada 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Profilaktyczne 3M „Modlińskie Międzypokoleniowe Mikołajki”, złożona przez Stowarzyszenie Społeczno–Oświatowe „SUBSIDIUM”, ul. Bema 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

  Konsultacje Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023

  2022.11.10

  Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) działające na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Program profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym „Dokąd idziemy” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Szkolna 3, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

  2022.11.08

  W dniu 7 listopada 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Program profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym „Dokąd idziemy” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Szkolna 3, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, złożona przez Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie z siedzibą przy ul. Rokosowskiej 10, 02-348 Warszawa

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Jesień ze sportem – stop uzależnieniom. Prowadzenie zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień i stosowania przemocy

  2022.11.07

  W dniu 04 listopada 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  pt. „Jesień ze sportem – stop uzależnieniom. Prowadzenie zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień i stosowania przemocy.”, złożona przez Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Sportowy „LOS”, ul. Dębowa 18A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Zabawa z piłką, jako przeciwdziałanie uzależnieniom – treningi piłki nożnej dla dzieci rocznik 2015, 2016, 2017, 2018

  2022.10.21

  W dniu 20 października 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Zabawa z piłką, jako przeciwdziałanie uzależnieniom – treningi piłki nożnej dla dzieci rocznik 2015, 2016, 2017, 2018”, złożona przez Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”, ul. Słowackiego 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  AKTYWNI I ZDROWI - SENIOR 2022

  2022.10.12

  W dniu 11 października 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  pt. „AKTYWNI I ZDROWI - SENIOR 2022”, złożona przez Stowarzyszenie Społeczno–Oświatowe „SUBSIDIUM”, ul. Bema 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Światowy Dzień Seniora 2022

  2022.10.11

  W dniu 5 października 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Światowy Dzień Seniora 2022”, złożona przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy PZERiI w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie