Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Związek Oficerów Rezerwy RP zorganizował pielgrzymkę i uroczystości na Jasnej Górze

W dniach 10-11 października 2019 r. podczas I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej na Jasną Górę, członkowie Związku, ich rodziny i sympatycy uczestniczyli w uroczystości patriotycznej przy Grobie Nieznanego Żołnierza, w odsłonięciu tablicy pamiątkowej upamiętniającej gen. W. Andersa, we mszy św., Apelu Jasnogórskim, w krótkich obradach podsumowujących działalność organizacji i określających plany na przyszłość oraz zwiedzili klasztor jasnogórski.      

Pielgrzymkę rozpoczęto 10 października 2019 r. od udziału w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Matki Bożej w sanktuarium jasnogórskim. Członków Związku przywitał podprzeor o. Jan Poteralski, a po Apelu Jasnogórskim spotkał się z nimi przeor Marian Waligóra.
11 października 2019 r. odbyła się zorganizowana przez Związek Oficerów Rezerwy RP uroczystość patriotyczna przy Grobie Nieznanego Żołnierza upamiętniająca obrońców Ojczyzny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 80. rocznicę bitwy pod Kockiem, ostatniej bitwy kampanii wrześniowej 1939 r.
W imieniu władz Miasta Częstochowy uczestników pielgrzymki powitał wiceprezydent Ryszard Stefaniak. Wyraził uznanie dla działalności ZOR RP i zadowolenie ze zorganizowania uroczystości. Członków Związku i zaproszonych gości powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP, który wygłosił także przemówienie okolicznościowe.
Podczas uroczystości przyjęto do Związku nowych członków oraz wręczono odznaczenia. Do ZOR RP przyjęci zostali: ppor. rez. Krzysztof Ciupis i Dariusz Sil z Częstochowy, Sylwester Jankowski i Patryk Jankowski z Gminy Prażmów
k. Warszawy.
Odznaczenia otrzymało kilkunastu członków Związku. Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował: Medalami „Pro Bono Poloniae” płk rez. Alfreda Kabatę i Marcina Ładę – wiceprezesa ZG ZOR RP, a Medalami „Pro Patria” st. chor. w st. spocz. Stefana Wyszyńskiego i Rafała Klubę.
Po wręczeniu odznaczeń odczytano listy okolicznościowe, które do uczestników uroczystości skierowali Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz córka gen. Władysława Andersa, ambasador RP w Rzymie – Anna Maria Anders.
Następnie ppor. Adam Dłużniak odczytał apel pamięci. Uroczystość zakończyło składanie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza. Asystę honorową wystawił Korpus Kadetów dowodzony przez mjr. ds. Krzysztofa Ciupisa.
Kolejnym punktem programu pielgrzymki było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Korpusem Kadetów w Częstochowie i Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie w Muzeum Częstochowskim w imieniu Związku Oficerów Rezerwy RP podpisał płk rez. Alfred Kabata, a w imieniu Korpusu Kadetów - mjr ds. Krzysztof Ciupis.
Po podpisaniu porozumienia o współpracy uczestnicy uroczystości udali się na Jasną Górę. Tam, w Kaplicy Pamięci Narodu, odsłonięto ufundowaną przez Związek Oficerów Rezerwy RP tablicę pamiątkową w hołdzie gen. broni Władysławowi Andersowi, zwycięskiemu wodzowi w bitwach 2. Korpusu Polskiego o Monte Cassino, Anconę i Bolonię 1944-1945. Poświęcenia tablicy dokonał biskup Andrzej Przybylski - biskup pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej. Tablicę odsłoniła Helena Kurzak z Częstochowy, młodsza ochotniczka 2. Korpusu Polskiego gen. W. Andersa. Płk rez. Alfred Kabata podkreślił, że: „Gen. Anders jest jednym z bohaterów narodowych, ale jest nam też bliską osobą z racji na jego córkę panią Annę Marię Anders, obecnie ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, która jest matką chrzestną naszego sztandaru oraz członkiem honorowym i bardzo się cieszyła, że tablica jej ojca zostaje w tak ważnym miejscu odsłonięta”.
Członkowie Związku i zaproszeni goście wzięli udział w koncelebrowanej eucharystii w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Andrzej Pzybylski. Słowa powitania w imieniu ojców i braci Paulinów wypowiedział o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry.
Słowa o gen. Władysławie Andersie na zakończenie mszy św. wypowiedział o. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości.
Zgodnie z programem odbyło się także posiedzenie Zarządu Głównego ZOR RP z udziałem uczestników pielgrzymki. Płk rez. Alfred Kabata omówił najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w 2019 r. i przedstawił plany Związku na 2020 r.
Dopełnieniem pielgrzymki było zwiedzanie klasztoru jasnogórskiego.
Wśród zaproszonych gości, biorących udział w pielgrzymce byli m.in.: Zdzisław Wolski – przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, Ryszard Stefaniak – zastępca prezydenta Miasta Częstochowy, Jan Adam Dąbek – wójt Gminy Prażmów (Powiat Piaseczyński), płk rez. Mirosław Demediuk - reprezentujący Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, Jolanta Chłądzyńska – reprezentującą wicewojewodę śląskiego Roberta Magdziarza, ksiądz kmdr. w st. spocz. Janusz Bąk – delegat biskupa Polowego WP, przedstawiciele Szefa Sztabu Generalnego WP i Dowództwa Generalnego RSZ, jednostek wojskowych, szkół, organizacji społecznych.

 • autor: (k); foto: M. Łada, S. Jankowski, M. Białoskórska
wyświetl galerię w Cooliris
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...
 • I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy...

Wystawa fotografii

 • 27.10.2019 r. o godz. 17:00 w Centrum Handlowym HIT...

Czego Pragną Kobiety?

Zapraszamy wszystkie Panie raz w miesiącu na warsztaty poświęcone ważnym dla kobiet tematom. Co miesiąc zajmiemy się innym zagadnieniem. Będziemy więc mówić o: zdrowiu, bezpieczeństwie, finansach, urodzie, relacjach, urodzie, związkach, spełnieniu i wielu, wielu innych rzeczach, które są bardzo ważne dla nas. Będą niespodzianki, prezenty, wykłady, zajęcia warsztatowe. Będzie rozwój osobisty i poszerzanie horyzontów. Serdecznie zapraszam do udziału.
Pierwsze, inauguracyjne spotkanie odbędzie się 20 października w Galerii Miła przy ulicy Miłej 2 w Nowym Dworze Mazowieckim. Wszelkie informacje i aktualności znajdziecie na stronie https://www.facebook.com/czegopragnakobiety.ndm/

 • 20.10.2019 r. o godz. 16:00 w Galerii Miła przy ul. Miłej...

Spotkanie z dietetyczką

 • Nowy Duch Mam zaprasza 18.10.2019 r. o godz. 10:00 do...

Dzień Chłopaka

30 września chłopcy z klasy 1a obchodzili swoje święto. Dziewczynki wręczyły kolegom upominki i złożyły najserdeczniejsze życzenia. Dodatkowo w klasie, specjalnie dla chłopaków zorganizowane zostały ciekawe i zabawne konkurencje.
Pierwszą z nich było zaproszenie koleżanek do tańca. Dla niektórych chłopców, było to łatwe zadanie, lecz była też grupa, dla której był to nie lada wyczyn. Pary tańczyły do rytmicznej muzyki na gazetach. Kolejnymi konkurencjami było poprawianie pomylonych tytułów książek, odgadywanie marek samochodów i rozwiązywanie zagadek. Za poprawne wykonanie zadań męska część klasy otrzymała dyplomy.

 • autor: Magdalena Kujawa
wyświetl galerię w Cooliris
 • 30 września chłopcy z klasy 1a Szkoły Podstawowej nr 1...
 • 30 września chłopcy z klasy 1a Szkoły Podstawowej nr 1...
 • 30 września chłopcy z klasy 1a Szkoły Podstawowej nr 1...
 • 30 września chłopcy z klasy 1a Szkoły Podstawowej nr 1...
 • 30 września chłopcy z klasy 1a Szkoły Podstawowej nr 1...
 • 30 września chłopcy z klasy 1a Szkoły Podstawowej nr 1...
 • 30 września chłopcy z klasy 1a Szkoły Podstawowej nr 1...
 • 30 września chłopcy z klasy 1a Szkoły Podstawowej nr 1...

Joga dla mam z dziećmi i kobiet w ciąży

 • Nowy Duch Mam zaprasza w poniedziałki o godz. 10:30 do...

Gimnastyka dla Smyka

 • Nowy Duch Mam zaprasza w środy o godz. 10:30 do...

Uroczyste pasowanie na ucznia w SP1

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II są już pełnoprawnymi uczniami. 8 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia.
To był wyjątkowy dzień.
W niezwykle podniosłej atmosferze, na sztandar szkoły pierwszoklasiści ślubowali: być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu każde dziecko zostało pasowane na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 przez dyrektora szkoły. Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej przedstawiły to, czego już się w szkole nauczyły. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci śpiewali piosenki i recytowali wiersze. Występ dzieci spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mali artyści byli nagradzani gromkimi brawami.
Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jacek Kowalski, Dyrektor naszej szkoły p. Marzena Surma, Wicedyrektor p. Elżbieta Żybura, przedstawiciel Rady Rodziców p. Aleksandra Miecznikowska, a także rodzice i inni goście.
Po zakończeniu części artystycznej pani Dyrektor pogratulowała dzieciom zaprezentowanych umiejętności oraz wręczyła każdemu uczniowi dyplom. Następnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia. Rodzice chcąc uczcić święto swoich dzieci przygotowali dla nich prezenty oraz słodki poczęstunek.
Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

 • autor: Magda Ners
wyświetl galerię w Cooliris
 • Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1...
 • Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1...
 • Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1...
 • Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1...
 • Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1...
 • Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1...
 • Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1...
 • Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1...
 • Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1...
 • Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1...
 • Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1...
 • Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1...
 • Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1...
 • Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1...
 • Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1...
 • Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 11.10.2019 r. do godz. 07:30 dnia 12.10.2019 r.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu na północy i wschodzie miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.
W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północy miejscami możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 12.10.2019 r. do godz. 07:30 dnia 13.10.2019 r.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu również rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h na północy, południowo-zachodni.
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C. Wiatr na ogół umiarkowany, w pierwszej połowie nocy porywisty, południowo-zachodni.

 • autor: Michał Pilecki

Smykofonia na Mazowszu - „Minuty i sekundy”

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert dla rodzin wraz z melomaluszkami (dziećmi 0-5 lat).
Kolejny koncert z cyklu „Smykofonia na Mazowszu” pt. „Minuty i sekundy” już 26 października 2019 r. o godz. 10:00.
Posłuchamy spóźnialskich dźwięków, budzika i kurantów. Zajrzymy do wnętrza zegara i sprawdzimy, czy można go nastroić. Jak brzmi minuta, a jak sekunda? Instrumenty klawiszowe, głos i fagot spróbują cofnąć czas, który płynie wolno lub szybko - jak muzyka. Tak, tik, tak.

Wykonawcy:
Marta Grzywacz – wokal,
Agnieszka Kowalska – fagot,
Krzysztof Kozłowski – fortepian,
Anna Szawiel – prowadzenie.

Koncerty Smykofonii wyróżniają się przyjaznym klimatem, swobodną atmosferą i wysoką jakością prezentowanej muzyki. To jest po prostu świetna zabawa przy dobrej muzyce.

Karty wstępu w cenie 10 zł do nabycia w kasie ośrodka kultury, lub na platformie internetowej Biletyna.pl (https://biletyna.pl/dla-dzieci/Smykofonia-Minuty-i-sekundy/Nowy-Dwor-Mazowiecki).
• Karty wstępu ze zniżką na Nowodworską Kartę Familijną oraz na Kartę Seniora do nabycia tylko w kasie ośrodka kultury za okazaniem karty.
• Zakupiona karta wstępu nie podlega zwrotowi.

Nowodworski Ośrodek Kultury
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. I. Paderewskiego 1a

 • autor: Paulina Łucarz
 • 26.10.2019 r. o godz. 10:00 w Nowodworskim Ośrodku Kultury...

Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne dla kobiet

 

 

 • autor: Magdalena Czechowicz

Igranie z obrazem - wernisaż fotografii Eweliny Dziewońskiej-Chudy

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na otwarcie wystawy fotografii Eweliny Dziewońskiej-Chudy pt. "Igranie z Obrazem".

11 października 2019 r. godz. 18:00
Galeria Łącznik
Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. I. Paderewskiego 1a
Wstęp wolny.

Ewelina Dziewońska-Chudy – częstochowianka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej w Polskiej Akademii Nauk. Doktorantka w AJD w Częstochowie na kierunku literaturoznawstwo. Współuczestniczy przy tworzeniu szaty graficznej, katalogów, stron internetowych oraz przy obsłudze mediów społecznościowych różnych organizacji. Przynależy do Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie czy Jurajskiego Fotoklubu przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. Od kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Oddział w Częstochowie,
Interesuje się dziennikarstwem, literaturą i kulturą regionu, sztuką XIX wieczną oraz współczesną, promocją kultury oraz fotografią i grafiką komputerową.

Wystawy:
-wystawa fotografii „Trwaj chwilo...”, Galeria Skalna, Strzelin k. Wrocławia 2005,
-wystawa malarstwa i tkanin „Pamięć wielkości Jana Pawła II, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006,
- wystawa „Przyroda – Impresje”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006.
- wystawa indywidualna „Od-cienie świata”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 06.11-14.12.2015,
- wystawa fotografii i grafiki „Trzy spojrzenia. Rysunek-Fotografia-Grafika”, Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 03-31 marca 2016.
- wystawa pokonkursowa XIX Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2016, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 29.04-02.06.2016,
- wystawa „Dwa światy” w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu, Dobrodzień, 16.06-08.07.2016,
- wystawa „Wyrazić siebie”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 08.09-02.10.2016,
- wystawa indywidualna w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie „Galeria Fotopobudka”, 06.03-24.04.2017,
- wystawa pokonkursowa pt. Co jest ładne, Co ciekawe? w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 23.06-30.06.2017,
- wystawa indywidualna „Przenikanie kultur” w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu, Dobrodzień, 27.10-15.11.2017.
- poplenerowa wystawa fotografii Lefkada 2017, Galeria Art Foto w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, 09-02-28.02.2018,
- wystawa fotograficzna „Kalejdoskop orientalny” w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie, 20.02-04.03.2018,
- wystawa zbiorowa „Sztuka na pomoc” w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie, 7-12.10.2019,
- wystawa indywidualna „Igranie z obrazem” w Nowodworskim Ośrodku Kultury, 11-25.10.2019.

Nagrody i wyróżnienie:
- wyróżnienie w II edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego w kategorii PORTRET organizowanego przez ToDobryKurs.pl, Warszawa 2016.

 • autor: Paulina Łucarz
 • 11.10.2019 r. o godz. 18:00 w Galerii Łącznik...

Zostań zapaśnikiem

 • UKS Jedynka zaprasza na treningi w zapasach dziewczynki i...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 09.10.2019 r. do godz. 07:30 dnia 10.10.2019 r.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.
W nocy zachmurzenie duże i opady deszczu. Prognozowana suma opadów miejscami do 15 mm. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 10.10.2019 r. do godz. 07:30 dnia 11.10.2019 r.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 6°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

 • autor: Mariusz Cebula

Okazjonalne wiązanki na groby od TPD

W czwartek 10 października br. w Urzędzie Miejskim będą wystawione prace uczestników Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, okazjonalne wiązanki na groby. Rozpoczęcie kiermaszu od godziny 8.00  w holu I-go  piętra.
Będą również sprzedawane drobne słodkości.
Życzymy udanych zakupów.

 • autor: TPD NDM

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo dziękuje

Z całego serca pragniemy podziękować Sympatykom naszego Zespołu za ciepłe słowa uznania.
Każda szczera opinia mobilizuje nas do dalszej pracy, uskrzydla nas i utwierdza w przekonaniu, że taki Zespół powinien istnieć w naszym mieście.
Dziękujemy za zrozumienie naszych potrzeb, jesteśmy wdzięczni za każdą przekazaną nam "złotówkę".
Zapewniamy Was, że każdą otrzymaną kwotę przeznaczymy na szlachetny cel. Największą potrzebą dla Zespołu jest zakupienie strojów ludowych, które są niezbędne do występów publicznych.
W dalszym ciągu zachęcamy do kontaktu z nami i w miarę możliwości przekazywania darowizny na cele naszego Zespołu.

Pozdrawiamy i zapraszamy do nas!

 • autor: Aleksandra Kuboszek
 • wszystkie obiekty: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi...

Pomaganie przez bieganie – Rozbiegamy Nowy Dwór - BIEG OBROŃCÓW MODLINA dla dzieci

Aktywność sportowa może być również świetną okazją do działalności charytatywnej i niesienia pomocy osobom potrzebującym. Idea ta przyświeca biegom towarzyszącym podczas wszystkich imprez sportowych organizowanych przez RobiegaMy Nowy Dwór. Za każdym razem cały przychód otrzymany ze sprzedaży pakietów na biegi dziecięce i młodzieżowe przekazywany jest na leczenie bądź rehabilitację dziecka z Nowego Dworu Mazowieckiego. W ten sposób pomogliśmy już Olkowi, Ewelince, Sebastianowi, Kevinowi i Michałkowi. Podczas ostatniej Piąteczki dla każdego dzieciaki pobiegły dla Bartka, który zmaga się z autyzmem dziecięcym. W ubiegły piątek było nam bardzo miło odwiedzić go i przekazać uzyskane pieniążki, dzięki którym wesprzemy jego rozwój. W imieniu Bartka bardzo dziękujemy małym biegaczom za ich sportowy wysiłek. A już niebawem kolejne wydarzenie biegowe, na które zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież. 16 listopada 2019 w Modlinie Twierdzy odbędzie się Bieg Obrońców Modlina, podczas którego najmłodsi zawodnicy znów wystartują w szczytnym celu wsparcia chorego kolegi. Serdecznie zachęcamy do zapisów na stronie www.projektigrzyska.pl.

 • autor: RozbiegaMy Nowy Dwór
wyświetl galerię w Cooliris
 • Pomaganie przez bieganie – Rozbiegamy Nowy Dwór.
 • Pomaganie przez bieganie – Rozbiegamy Nowy Dwór.
 • Pomaganie przez bieganie – Rozbiegamy Nowy Dwór.
 • Pomaganie przez bieganie – Rozbiegamy Nowy Dwór.

Awaria sieci ciepłowniczej ul. Nałęcza

W wyniku prowadzonych prac związanych z modernizacją ulicy Jana Nałęcza została uszkodzona sieć ciepłownicza. Kilka okolicznych budynków może nie mieć centralnego ogrzewania i ciepłej wody. W chwili obecnej trwają prace naprawcze. Przewidywana naprawa awarii to godzina 19 w dniu dzisiejszym.

 • autor: ZEC-NDM

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 04.10.2019 r. do godz. 07:30 dnia 05.10.2019 r.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do 12°C. Wiatr na ogół słaby, w pierwszej połowie dnia zachodni, potem zmienny.
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C, lokalnie przygruntowe przymrozki do -1°C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 05.10.2019 r. do godz. 07:30 dnia 06.10.2019 r.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.
W nocy zachmurzenie początkowo duże, potem od północy postępujące większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na południu województwa okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C, lokalnie przygruntowe przymrozki do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.

 • autor: Ilona Bazyluk

1b w Komendzie Powiatowej Policji

30.09.2019 roku dzieci z klasy 1 b ze Szkoły Podstawowej nr 1 z okazji Dnia Chłopaka wybrały się wraz z opiekunami na wycieczkę do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Funkcjonariuszki przygotowały dla dzieci mnóstwo atrakcji. Mieliśmy okazję z bliska zobaczyć miejsce pracy policjantów oraz obejrzeć umundurowanie i sprzęt wykorzystywany w czasie służby. Spotkanie było też doskonałą okazją, aby porozmawiać o podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze. Policjantki przypomniały jak należy postępować w sytuacjach zagrażających życiu bądź zdrowiu, sprawdziły również znajomość u dzieci numerów alarmowych.
Na zakończenie każde dziecko mogło wczuć się w rolę policjanta i zasiąść za kierownicą policyjnego samochodu oraz usłyszeć sygnały dźwiękowe, co wzbudziło dużo emocji.

 • autor: Magda Ners
wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzieci z klasy 1b ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce...
 • Dzieci z klasy 1b ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce...
 • Dzieci z klasy 1b ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce...
 • Dzieci z klasy 1b ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce...
 • Dzieci z klasy 1b ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce...
 • Dzieci z klasy 1b ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce...
 • Dzieci z klasy 1b ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce...
 • Dzieci z klasy 1b ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce...
 • Dzieci z klasy 1b ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce...
 • Dzieci z klasy 1b ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce...
 • Dzieci z klasy 1b ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce...
 • Dzieci z klasy 1b ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce...
 • Dzieci z klasy 1b ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce...
 • Dzieci z klasy 1b ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce...

Pierwszaki w magicznej podróży po regionach Polski...

25 września 2019 roku uczniowie klas 1a i 1b odwiedziły siedzibę Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach, gdzie obejrzeli taneczny spektakl edukacyjny dla dzieci „Piękna nasza Polska cała”.
Spektakl edukacyjny grupy baletowej „Mazowsza” to doskonały sposób na poznanie bogactwa folkloru „Małych Ojczyzn”. Poznając historię poszczególnych tańców zwiedziliśmy Kaszuby, Kurpie, Warmie, region śląski, poznański i podhalański. Bogactwo i różnorodność form tanecznych została uzupełniona prezentacją charakterystycznych dla tych regionów instrumentów. Wiemy jak wygląda burczybas, diabelskie skrzypce i poznański kozioł weselny. Instrumenty te wydają charakterystyczne bardzo śmieszne aczkolwiek melodyjne i barwne odgłosy, a sposób w jaki muzycy zaprezentowali nam ludowe instrumenty rozbawiły całą widownię.
Uatrakcyjnieniem spektaklu było wykorzystanie projekcji multimedialnej, poprzez którą mogliśmy w powiększeniu zobaczyć wszystkie szczegóły i bogactwo strojów ludowych z poszczególnych regionów: kolorowe hafty na czepkach i bluzeczkach, piękne koronkowe fartuszki, pasiaste spódnice no i oczywiście czerwone i bursztynowe korale.
Dopełnieniem tej porywającej podróży po mapie Naszej Ojczyzny były zaprezentowane na scenie tańce regionalne. Widowiskowe wręcz porywające tańce podhalańskie zachwyciły pierwszaków. Wszyscy, zarówno dzieci jak i opiekunowie byli pod wielkim wrażeniem. Efektowne i popisowe wyskoki i układy taneczne udowodniły nam ile pracy i wysiłku na co dzień muszą wykonywać tancerze z zespołu „Mazowsze”.
Zdjęć z występu „Mazowsza” nie możemy udostępnić ponieważ są zastrzeżone wiec musicie nam uwierzyć, że warto było pojechać i na własne oczy zobaczyć najsłynniejszy na całym świecie Zespół Ludowy Pieśni i Tańca jakim jest „Mazowsze”.

 • autor: Magdalena Kujawa
wyświetl galerię w Cooliris
 • Uczniowie klas 1a i 1b odwiedziły siedzibę Państwowego...
 • Uczniowie klas 1a i 1b odwiedziły siedzibę Państwowego...
 • Uczniowie klas 1a i 1b odwiedziły siedzibę Państwowego...
 • Uczniowie klas 1a i 1b odwiedziły siedzibę Państwowego...
 • Magiczna podróż - „Piękna nasza Polska cała”.

Spotkanie z Burmistrzem Miasta

 • autor: Jacek Topczewski
 • Zarząd Osiedla nr 6 zaprasza 8.10.2019 r. o godz. 18:00 do...

Kino dzieci. Filmowa podróż dookoła świata

„KINO DZIECI. FILMOWA PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA” to cykl projekcji filmowych zaplanowanych z myślą o najmłodszych widzach. Podczas seansów obejrzymy klasyczne i współczesne bajki, w tym absolutne przeboje kina dziecięcego. Czekają nas ekscytujące podróże - małe i duże, dalekie i bliskie. Zapraszamy do wspólnej wyprawy w najróżniejsze zakątki świata w poszukiwaniu magii, czarów, baśni i niezapomnianych przygód. W trakcie najbliższego spotkania wybierzemy się w filmową podróż do odległej Rumunii i zapoznamy się z niesamowitymi przygodami bohaterów z Transylwanii!
Udanej zabawy!

5.10.2019 r. (sobota) godz. 11:00
Nowodworski Ośrodek Kultury
(sala widowiskowa)
ul. I. Paderewskiego 1a

 • autor: Sylwia Ciuchta
 • 5.10.2019 r. o godz. 11:00 zapraszamy do Nowodworskiego...

„Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie kierownika artystycznego zespołu śpiewaczego seniorów „Marzyciele” - Marka Tomczaka

Koncert pt. „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu”, który odbył się 25 września 2019 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury, podczas którego publiczność miała okazję wspólnie pośpiewać i wysłuchać patriotycznych wierszy, okazał się pełnym wzruszeń.
Pan Marek Tomczak - kierownik artystyczny zespołu śpiewaczego seniorów „Marzyciele” po dwunastu latach pięknej współpracy z ośrodkiem kultury, postanowił się pożegnać.
W kierunku Maestro popłynęło wiele pięknych słów podziękowań ze strony członków zespołu, przedstawicieli publiczności i dyrekcji NOK-u. Swoją wdzięczność za wieloletnią pracę na rzecz nowodworskich seniorów i upowszechnianie kultury muzycznej w Nowym Dworze Mazowieckim wyraził również pan Burmistrz Jacek Kowalski.
Podczas koncertu został przedstawiony publiczności nowy kierownik zespołu Pan Krzysztof Prusik.

 • autor: Paulina Łucarz
wyświetl galerię w Cooliris
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...
 • „Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” - koncert i pożegnanie...

Wycieczka do Olsztyna

25.09.2019 r. klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim pojechały na wycieczkę do Olsztyna. Wśród atrakcji była zabawa w parku trampolin, seans w Planetarium oraz zwiedzanie olsztyńskiej Starówki. Słodkim zakończeniem wycieczki była wizyta w Starej Pączkarni.

 • autor: Hanna Twardowaska
wyświetl galerię w Cooliris
 • Uczniowie klas V ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce w...
 • Uczniowie klas V ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce w...
 • Uczniowie klas V ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce w...
 • Uczniowie klas V ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce w...
 • Uczniowie klas V ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce w...
 • Uczniowie klas V ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce w...
 • Uczniowie klas V ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce w...
 • Uczniowie klas V ze Szkoły Podstawowej nr 1 na wycieczce w...

Trzej bracia Chrum - „naprawić szkody i przeprosić”

Wakacje już za nami i Nowodworski Ośrodek Kultury rozpoczął nowy sezon kulturalny. W sobotę 21.09.2019 r. zainaugurowaliśmy kolejny cykl dla dzieci PORANEK Z TEATREM. Bilety zostały sprzedane błyskawicznie co świadczy, że mali widzowie są „spragnieni” naszych działań i to cieszy.
Na naszej scenie zaprezentował się Teatr Itakzagramy z Warszawy, który wystawił historię o trzech świnkach pt. „Trzej Bracia Chrum”. To znana wszystkim opowieść jak to świnki budowały dom, ale w wykonaniu tego Teatru to zawsze rozbudowana i pełna nowych pomysłów zabawna inscenizacja na bazie klasyki. Bajkę rozbudowano o wątek ekologiczny, a w tym przypadku to Wilk dbał o czystość i zbierał śmieci walcząc ze świnkami brudaskami. Pomagał mu w tym leśny policjant Jeż sierżant Igiełka. Najmłodsza publiczność od pierwszej chwili zafascynowała się przygodową narracją. Dużo humoru, sytuacyjne gagi i przede wszystkim rewelacyjne piosenki, które wzmacniały atrakcyjność spektaklu i łatwo wpadały w ucho. Dzieci śledziły i żywo reagowały na sceniczne wydarzenia wspólnie z bajkowymi postaciami.
Na zakończenie bardzo wychowawczy finał, bo to właśnie dzieci ustaliły kary dla niegrzecznych bohaterów. Padło: „naprawić szkody i przeprosić”; czyż nie wspaniały wyrok godny prawdziwych sędziów? Dziękujemy całej ekipie Teatru Itakzagramy za tak mądry i wyjątkowy spektakl. Natomiast publiczność bardzo gromkimi brawami wyraziła swoje podziękowania.
Spektakl realizowany we współpracy z firmą MODEL Opakowania. w ramach programu "Aktywni z MODELEM" (www.modelgroup.com/pl).

 • autor: Krzysztof Borowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Przedstawienie „Trzej bracia Chrum” w wykonaniu Teatr...
 • Przedstawienie „Trzej bracia Chrum” w wykonaniu Teatr...
 • Przedstawienie „Trzej bracia Chrum” w wykonaniu Teatr...
 • Przedstawienie „Trzej bracia Chrum” w wykonaniu Teatr...
 • Przedstawienie „Trzej bracia Chrum” w wykonaniu Teatr...
 • Przedstawienie „Trzej bracia Chrum” w wykonaniu Teatr...
 • Przedstawienie „Trzej bracia Chrum” w wykonaniu Teatr...
 • Przedstawienie „Trzej bracia Chrum” w wykonaniu Teatr...
 • Przedstawienie „Trzej bracia Chrum” w wykonaniu Teatr...
 • Przedstawienie „Trzej bracia Chrum” w wykonaniu Teatr...
 • Przedstawienie „Trzej bracia Chrum” w wykonaniu Teatr...
 • Przedstawienie „Trzej bracia Chrum” w wykonaniu Teatr...
 • Przedstawienie „Trzej bracia Chrum” w wykonaniu Teatr...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 01.10.2019 r. do godz. 07:30 dnia 02.10.2019 r.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. W północnej połowie województwa miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14°C do 17°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy.
W nocy zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.


PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 02.10.2019 r. do godz. 07:30 dnia 03.10.2019 r.
W dzień zachmurzenie duże i opady deszczu. Suma opadów miejscami do 20 mm na północy. Temperatura maksymalna od 13°C na północy do 18°C na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni, skręcający na północno-zachodni.
W nocy zachmurzenie duże, po północy od zachodu większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Wiatr umiarkowany, w pierwszej połowie nocy miejscami porywisty, z kierunków zachodnich.

 • autor: Michał Pilecki

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo

Od 9 września w naszym mieście istnieje Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo!
Odbył się już pierwszy nabór i trwają próby Zespołu.
Zespół tworzą młodzi i bardzo utalentowani pasjonaci folkloru.
Próby przebiegają w niesamowitej atmosferze, pełnej zaangażowania i wzajemnego szacunku.
Milion radości i szczerych uśmiechów - to nas cechuje!

A co połączyło Członków Zespołu?
Wspólne zamiłowania, jakimi są śpiew, muzyka i taniec!
Jeżeli lubisz śpiewać, tańczyć lub grasz na jakimś instrumencie i masz ukończone 13 lat - ZAPRASZAMY DO NAS!

Zespół Pieśni i Tańca składa się z trzech sekcji, w których rozwiniesz swoje pasje: Chór, Zespół Taneczny, Kapela.
Próby odbywają się raz w tygodniu - poniedziałek lub czwartek w godz.: 19:00-20:30 na terenie hali sportowej NOSIR (sala konferencyjna na II piętrze).

W razie pytań prosimy o kontakt:
tel. : 606-655-482
e-mail. : zpitsolideondm@gmail.com

CZEKAMY NA WAS!

 • autor: Aleksandra Kuboszek
 • Zapraszamy do Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej...

Kacper Żuk wygrywa zawodowy turniej w Sztokholmie 25000$!!!

W ubiegłym tygodniu (23-29.09.2019), nasz reprezentant udał się do Szwecji, gdzie w Sztokholmie wystąpił w zawodowym turnieju tenisowym - Men’s World Tennis Tour, o puli nagród 25000$ „CATELLA Open 2019”.
Losowanie Drabinki głównej nie napawało optymizmem, w pierwszej rundzie Kacper wylosował zawodnika rozstawionego z nr 7,  utalentowanego reprezentanta Izraela Yshai Oliel (był w ubiegłym roku 4 juniorem świata), ale pokonał go w stosunku 64, 76(6). W 2 rundzie Kacprowi przyszło się zmierzyć z reprezentantem gospodarzy, Szwedem Robinem Thour, tym razem również udało się wygrać 76(3), 61. Ćwierćfinał to starcie z deblowym partnerem Jankiem Zielińskim. Mecz był piekielnie trudny mentalnie, ale Kacper poradził sobie z Jankiem w stosunku 63, 61 i zameldował się w półfinale. O finał imprezy Kacper zmierzył się z groźnym Rosjaninem Evgenijem Tiurnievem (turniejowy nr 6), ale pokonał go w stosunku 64, 62. W finale w starciu z Holendrem Botic Van De Zandschulp (nr 3, zawodnik 285 rankingu ATP) nie był faworytem, ale i tym razem pokazał przeciwnikowi kto jest lepszy i zwyciężył 46, 64, 63, zdobywając tym samym trzeci zawodowy tytuł w grze pojedynczej!!! Tytuł trzeci, ale najbardziej wartościowy, gdyż zdobyty w turnieju rangi 25000$, dwa poprzednie zdobył w zawodowych turniejach rangi 15000$. Dzięki temu zwycięstwu, Kacper odnotuje znaczny skok w rankingu zawodowych tenisistów, z 560 obecnie zajmowanego miejsca, Na 450 miejsce rankingu ATP, co pozwoli mu próbować sił w rozgrywkach Challengerowych, które są bezpośrednim przedsionkiem rozgrywek najlepszych tenisistów świata.
Warto odnotować również fakt, że w grze deblowej Kacper grając w parze z Janem Zielińskim również otarli się o tytuł deblowy ulegli bowiem przeciwnikom (Bergevi SWE/Lakat FRA) dopiero w finale w stosunku 36 67(3). Ostatecznie zdobywając 2 miejsce. Tydzień wcześniej Kacper również w parze z Jankiem zdobyli kolejny zawodowy tytuł deblowy w Tureckiej Antalii.
Nasz zawodnik jest stypendystą Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. W sprzęt wyposaża go firma YONEX, w odzież sportową firma Adidas. Jest członkiem zawodowej grupy tenisowej PZT LOTOS Team. Jest reprezentantem Polski Davis Cup.

 • autor: AZ
 • Kacper Żuk
  Kacper Żuk

„Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół nr 2

27 września 2018 r., w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się lekcja historyczna dla uczniów klas I przygotowana przez szkołę i Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata, mjr rez. Jerzy Białoskórski, 95-letni kombatant Roman Kaczorowski i Jadwiga Kaczorowska.

Uczniowie, pod kierunkiem Marii Możdżyńskiej, przygotowali program artystyczny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, poświęcony wydarzeniom z września 1939 r. Program nawiązywał do rocznic: wybuchu II wojny światowej - 1 września 1939; agresji sowieckiej na Polskę – 17 września 1939 r. i kapitulacji Modlina – 29 września 1939 r.

Płk rez. Alfred Kabata przedstawił cele i najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Związek Oficerów Rezerwy RP w 2019 r. Podkreślił, że Związek od wielu lat ściśle współpracuje ze szkołą, m.in. przy realizacji projektu „Katyń... ocalić od zapomnienia”, w ramach którego sadzone są „Katyńskie Dęby Pamięci”. Dodał, że uczniowie ZS nr 2 z powodzeniem biorą udział w ogólnopolskich konkursach historycznych oraz uczestniczą w uroczystościach patriotycznych i lekcjach historyczno-wojskowych organizowanych przez ZOR RP. W 2019 r. uczniowie szkoły byli laureatami konkursu „75. rocznica bitwy o Monte Cassino”.

Płk rez. Alfred Kabata przedstawił również prezentację multimedialną dotyczącą historii Batalionu Elektrotechnicznego stacjonującego w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 1921-1939.

Przybyłym do szkoły gościom ze Związku Oficerów Rezerwy RP, podziękowała Beata Kisiel wicedyrektor szkoły.
Ustalono, że 23 października 2019 r., grupa uczniów uda się w ramach organizowanego przez ZOR RP wyjazdu do 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, a w listopadzie z uczniami spotka się kombatant Roman Kaczorowski.

 • autor: (k); foto: ZS nr 2 i Jadwiga Kaczorowska
wyświetl galerię w Cooliris
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...
 • „Wrześniowe rocznice” - lekcja historyczna w Zespole Szkół...

253 000 zł dotacji dla naszego miasta

Jak co roku jednostki samorządu terytorialnego miały możliwość zawalczyć o bezzwrotne środki finansowe z puli przekazywanej przez samorząd naszego województwa. Nasze miasto pozyskało kilka dotacji na zadania z zakresu ochrony powietrza, sportu i rekreacji oraz wsparcia edukacji.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu wsparcia Ochrony Powietrza udało się pozyskać dofinansowanie na zadania: „Zmień nawyki – chroń powietrze” oraz „Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim”.
W ramach pierwszego projektu przeprowadzona zostanie kampania edukacyjno-informacyjna na temat istoty dobrej jakości powietrza oraz walki o czyste tereny zielone. Działania realizowane będą za pomocą materiałów informacyjnych (banery, plakaty, informacje w mediach społecznościowych) oraz przedstawień edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Dzięki realizacji projektu kontynuowana będzie „Akcja Krokus” – sadzenie roślin na terenie miasta.
Z kolei drugi projekt zakłada wykonanie dużej ilości nasadzeń na terenie zielonym znajdującym się u zbiegu ulic Sadowa i Młodzieżowa. Posadzone zostaną duże drzewa, byliny oraz rośliny pnące. Ponadto w pobliżu fontanny posadowiona zostanie pergola dla lepszego wzrostu tych ostatnich.

Kolejnym zadaniem do wykonania dzięki środkom pozyskanym z budżetu samorządu województwa mazowieckiego jest „Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego – wymiana nawierzchni w hali sportowej w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji” („Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej 2019”). Dzięki temu wsparciu kompleksowo zmodernizowana zostanie podłoga w hali NOSiR. Nowa nawierzchnia w hali w znacznym stopniu wpłynie na komfort jej użytkowników.

Czwarty projekt dotyczy „Modernizacji pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim” i realizowany będzie dzięki wsparciu w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych 2019”. Dzięki pozyskanej dotacji wyremontowana zostanie sala informatyczna oraz zakupione zostanie nowe wyposażenie w tym: 18 komputerów wraz z oprogramowaniem i tablica multimedialna służąca do nauki.

Wszystkie projekty zostaną zrealizowane do końca 2019 roku.

Łączna wartość pozyskanych dotacji to 253 000,00 zł.

 • autor: Katarzyna Krysiewicz
 • Mazowsze serce Polski.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 30.09.2019 r. do godz. 07:30 dnia 01.10.2019 r.
W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i możliwe burze z małym gradem. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 14°C na północnym zachodzie do 18°C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, stopniowo wzmagający się do dość silnego i silnego (od 30 km/h do 45 km/h) i w porywach do 90 km/h, a na południu i zachodzie województwa lokalnie w porywach do 100 km/h, z kierunków zachodnich.
W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie początkowo i na wschodzie województwa. Temperatura minimalna od 7°C do 10°C. Wiatr początkowo dość silny i silny (od 30 km/h do 45 km/h) i w porywach do 90 km/h, na południu województwa w porywach do 100 km/h, później słabnący do umiarkowanego i w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 01.10.2019 r. do godz. 07:30 dnia 02.10.2019 r.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu z rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na północnym zachodzie, opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14°C na północny do 19°C na południu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni, stopniowo skręcający na południowy.
W nocy zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni.

 • autor: Anna Woźniak

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 27.09.2019 r. do godz. 07:30 dnia 28.09.2019 r.
W dzień zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.
W nocy zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 28.09.2019 r. do godz. 07:30 dnia 29.09.2019 r.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr umiarkowany, zachodni.
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

 • autor: Ilona Bazyluk

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Prosimy mieszkańców o wystawienie rzeczy przed posesję w dniu odbioru tzn.:
05-10-2019 r. – „dzielnice” miasta między Narwią a Wisłą, od godz. 7:30 do 14:00
19-10-2019 r. - Modlin i Modlin Twierdza, od godz. 7:30 do 14:00.

W I E L K O G A B A R Y T Y

CO ZBIERAMY
Wszelkiego rodzaju odpady z wyposażenia mieszkań, domów:
•    meble, fotele, stoły, krzesła,
•    łóżka i materace,
•    dywany, lampy
•    walizki,
•    wózki,
•    piece,
•    rowery, kosiarki.
 

CZEGO NIE ZBIERAMY
•    części samochodowych, opon,
•    odpadów z remontów i budów,
•    odpadów przemysłowych,
•    odpadów opakowaniowych,
•    eternitu,
•    papy.

 

E L E K T R O O D P A D Y
 

CO ZBIERAMY
Kompletne odpady zużytego sprzętu tj.:
•    pralki, lodówki, zmywarki, telewizory,
•    kuchenki mikrofalowe, piekarniki, odkurzacze, roboty kuchenne,
•    stare telefony komórkowe, ładowarki,
•    monitory, komputery, laptopy, drukarki,
•    płyty, zasilacze i inne części komputerowe,
•    kserokopiarki, faxy, niszczarki, rzutniki, kamery,
•    radia, telewizory, odtwarzacze kasetowe, odtwarzacze CD i DVD, anteny satelitarne
•    narzędzia elektryczne,
•    przełączniki, gniazda i przewody elektryczne,
•    wszelkiego rodzaju elektroniczny sprzęt biurowy,
•    drobny sprzęt gospodarstwa domowego itp.

CZEGO NIE ZBIERAMY
•    baterii i akumulatorów,
•    żarówek, świetlówek, lamp szklanych,
•    kineskopów.

Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Dzień Kropki w klasie 1A

Międzynarodowa tradycja podpowiada, aby Dzień Kropki uczcić… kropką. Tym sposobem w różnych krajach powstają galerie z dziecięcymi dziełami sztuki. Nauczyciele różnych dyscyplin sięgają po historię małej Vashti, aby z jeszcze lepszym skutkiem motywować, inspirować i wspierać swoich podopiecznych. W szkołach i przedszkolach farba leje się strumieniami, a kropki mnożą się na białych arkuszach jak grzyby po deszczu. W naszej klasie Dzień Kropki po raz kolejny nie przejdzie bez echa.
Najmłodsi uczniowie klasy 1a od samego rana cieszyli się tym dniem! Odbyła się pogadanka na temat książki „The Dot”, którą napisał Peter Reynolds (opowiada ona o kropce, która zmieniła świat małej Vashti i dziewczynka uwierzyła w siebie). Następnie pierwszaki wspólnie bawiły się przy muzyce, wykonywały kropkowane prace plastyczne i sami ozdobili swoje ubranka kolorowymi kropkami!
To był wspaniały i niezapomniany dzień!

 • autor: Hanna Twardowska
wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień Kropki w klasie 1A Szkoły Podstawowej nr 1.
 • Dzień Kropki w klasie 1A Szkoły Podstawowej nr 1.
 • Dzień Kropki w klasie 1A Szkoły Podstawowej nr 1.
 • Dzień Kropki w klasie 1A Szkoły Podstawowej nr 1.
 • Dzień Kropki w klasie 1A Szkoły Podstawowej nr 1.
 • Dzień Kropki w klasie 1A Szkoły Podstawowej nr 1.
 • Dzień Kropki w klasie 1A Szkoły Podstawowej nr 1.
 • Dzień Kropki w klasie 1A Szkoły Podstawowej nr 1.
 • Dzień Kropki w klasie 1A Szkoły Podstawowej nr 1.
 • Dzień Kropki w klasie 1A Szkoły Podstawowej nr 1.

„Piracka podróż” - Dzień Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu nr 3

Jak co roku, w naszym przedszkolu, w dniu 20 września odbyła się impreza z okazji Dnia Przedszkolaka.
W tym roku dzieci „piraci” odbyli wraz z piratką Mirandą wyprawę przez morza i oceany w poszukiwaniu skrzyń ze skarbami. Zabawy oparte były na metodzie kodowania i z wykorzystaniem chust animacyjnych.
Mali piraci, musieli pokonać wiele zadań: zmierzyli się z rekinem, ławicą ryb, sztormem oraz płynęli według instrukcji kodowanej.  Następnie dotarły na bezludną wyspę gdzie ukryte były skrzynie ze skarbami. W odszukaniu skarbu pomagały panie, których zadaniem było poruszanie się według instrukcji słownej podanej przez piratkę Mirandę.
Dzieci bawiły się świetnie, wszystkie zadania wykonały perfekcyjnie, efektem czego było odnalezienie skarbu. Nie zabrakło oczywiście zabaw tanecznych, najpierw był taniec „rybek”, a na zakończenie wspólnej przygody taniec z piratką Mirandą do piosenki „Zostań moją przyjaciółką”. Na pożegnanie odbyły się wspólne zdjęcia z piratką.
Uwieńczeniem dnia był pokaz puszczania dużych baniek mydlanych na placu przedszkolnym.

 • autor: Małgorzata Zawadzka
wyświetl galerię w Cooliris
 • Puszczanie baniek.
 • Spotkanie z piratką Mirandą.
 • Zabawy integracyjne dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3.

Bieg 100-lecia

 • autor: Stowarzyszenie RozbiegaMy Nowy Dwór
 • 28.09.2019 r. Stowarzyszenie RozbiegaMy Nowy Dwór zaprasza...

Poranek z teatrem - Konik Garbusek

PORANEK Z T E A T R E M
Zapraszamy na spektakl
„KONIK GARBUSEK”
Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. I. Paderekiego1A
12.10.2019 r. godz. 10.00  

„Konik Garbusek” to spektakl czerpiący ze źródeł rosyjskiej baśni opowiadający piękną, tradycyjną opowieść o najważniejszych wartościach. Jej bohaterem jest dzielny choć naiwny młodzieniec, któremu niepozorny, magiczny konik garbusek pomaga pokonać liczne przeciwności losu i zdobyć serce pięknej księżniczki.
To niespotykane dziś przedsięwzięcie, gdyż nie opowiada o kolorowych plastikowych szybkich przygodach robotów, tylko porusza to co w naszym życiu jest najważniejsze i mówi „Nie bój się przyjaciół choćby dziwnych, bo nie tym się przyjaźń mierzy, bądź otwarty, dobry i uczynny, górą ten co w dobroć wierzy”.
Karty wstępu w cenie 10 zł do nabycia w kasie ośrodka kultury i na www.biletyna.pl.

• Karty wstępu ze zniżką na Nowodworską Kartę Familijną do nabycia tylko w kasie ośrodka kultury za okazaniem karty;
• Zakupiona karta wstępu nie podlega zwrotowi.

Spektakl realizowany w ramach programu „Aktywni z MODELEM” (www.modelgroup.com/pl).

 • autor: Barbara Swatek
 • 12.10.2019 r. o godz. 10.00 zapraszamy do Nowodworskiego...

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

Dnia 08.05.2019r r. Uchwałą NR 363/19 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową nr 0092/19/OZ/D z dnia 16.09.2019r. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 3 284,00 zł. na realizację projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.
Wysokość dofinansowania zadania udzielonego w ramach Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego wynosi do 26,98 % kosztu kwalifikowanego brutto.
Całkowity koszt kwalifikowany zadania brutto wynosi 12 173,76 zł. Obecny projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2011r. W roku 2018r. chęć udziału w projekcie realizowanym w roku 2019r. zadeklarowało 7 właścicieli budynków pokrytych wyrobami azbestowymi znajdujących się na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Zgodnie z umową zawartą z Logistyka Odpadów Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w dniach od 1 lipca 2019r. Do 30 sierpnia 2019r. zostało zdemontowanych zutylizowanych 8,440 Mg wyrobów azbestowych oraz odebranych i zutylizowanych 14,104 Mg wyrobów azbestowych. Łącznie na składowisko odpadów niebezpiecznych trafi 22,544 MG azbestu.

 • autor: Małgorzata Kiełbasińska
 • „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest...

Termin wpłaty III raty za sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta uprzejmie informuję, że w dniu 30 września br. upływa termin wpłaty III raty za sprzedaż napojów alkoholowych. Jeżeli wpłata będzie dokonywana w dniu 30 września br. proponuję, aby została uiszczona w formie gotówkowej, bezpośrednio w Oddziale Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Targowej 1/3 w godzinach otwarcia tj. poniedziałek-piątek 8:00-18:00 lub w Bankowym Punkcie Kasowym w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zakroczymskiej 30 w godzinach otwarcia tj. poniedziałek 9:00-16:30, wtorek-piątek 8:00-15:30. Zaproponowane rozwiązanie zagwarantuje, że środki finansowe znajdą się na rachunku Urzędu Miejskiego w ustawowym terminie tj. do dnia 30 września br.
Informuję Państwa również, że zgodnie z art.12b.:
"W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty:
35 8009 1062 0016 4119 2007 0001
Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Spraw Obywatelskich - pok. 229 Nr tel. (22) 5122266.

Przasnyski batik w NOK-u

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza do Galerii Łącznik na wystawę pt. „Przasnyski batik” Pracowni Batiku „Mamut” Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu.
Wystawę można oglądać od 21 września do 9 października 2019 r.
Pracownia batiku „MAMUT” działa w ramach Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu od 2006r. Jak sama nazwa wskazuje zajmuje się specyficznym rodzajem sztuki, jakim jest batik – tym terminem określa się wytwarzanie barwnych tkanin przy pomocy nakładania wosku oraz wielokrotnego barwienia. Technologia batiku wywodzi się z terenów Azji południowo-wschodniej, a zwłaszcza z indonezyjskiej Jawy. Dawniej, (ale i teraz) metodą batiku wytwarzano materiały użytkowe – tkaniny na ubrania, zasłony itd. Obecnie jest to również efektowny rodzaj sztuki. Niecodzienne właściwości batiku ujawniają się głównie w dwustronności prac, wspaniałych efektach ich podświetlania oraz niepowtarzalnych  żyłkowaniach, które powstają pod wpływem pękającego wosku. Pracownia Batiku MAMUT stworzona została i nadal jest prowadzona przez Tomasza Jakubowskiego, instruktora plastyki w MDK Przasnysz. Obecnie na zajęcia uczęszcza regularnie kilkanaście osób. Jest to zarówno młodzież, dorośli jak i seniorzy. Pracownia organizuje pokazy i warsztaty stacjonarne jak również wyjazdowe prezentujące i uczące techniki batiku. Przez kilkanaście lat funkcjonowania pracowni powstało w niej kilkaset batików, w tym wiele scenograficznych, które wyróżniają bardzo duże rozmiary. Wystawy prezentują prace wykonane w ostatnich kilku latach. Reprezentują one kolekcje tematyczne pracowni (np.: MUZYCY W BATIKU, KOMPOZYTORZY, IKONA-BATIK INSPIRACJE i inne) jak również indywidualne poszukiwania i zainteresowania twórców. Wystawy pracowni pokazywane były do tej pory m.in. w Przasnyszu, Szreńsku, Lublinie, Warszawie, Serocku, Ciechanowie, Chorzelach, Mławie, Żurominie, Lidzbarku, Makowie Mazowieckim, Opolu, Srebrnej Górze, Kutnie, Siemiatyczach, Strzelcach Krajeńskich, Nowosybirsku, Tucholi, Wrocławiu, Wilnie, Pasymiu, Zambrowie, Gdyni, Szczytnie, Ostrowi Mazowieckiej, Poznaniu, Rzeszowie, Ożarowie Mazowieckim, Zakroczymiu, Górze Kalwarii, Ścinawie, Raszynie, norweskim Løten, Turznie oraz Opinogórze Górnej. To już 83 wystawa pracowni w Polsce i poza jej granicami.

Galeria Łącznik
Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. I. Paderewskiego 1a
Nowy Dwór Mazowiecki
Wstęp wolny.

 • 21.09.-9.10.2019 r. Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza...

Uczczono 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

1 września 2019 r., przedstawiciele władz miasta i organizacji społecznych  uczcili 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej składając kwiaty pod pomnikiem „Chwała tym co oddali życie za Polskę”.

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego i wystąpienia Janusza Mikuszewskiego – wiceburmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego.

Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem. W imieniu władz samorządowych kwiaty złożył zastępca burmistrza Janusz Mikuszewski oraz radni Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim i Rady Powiatu Nowodworskiego. Kwiaty złożyły m.in. delegacje Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w składzie: mjr w st. spocz. Janusz Zajączkowski, mjr rez. Jerzy Białoskórski, 95-letni kombatant Roman Kaczorowski i Jadwiga Kaczorowska oraz ZHP z komendantem hufca hm. Marcinem Janiszewskim.

 • autor: (k); foto: Jadwiga Kaczorowska
wyświetl galerię w Cooliris
 • Uczczono 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
 • Uczczono 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
 • Uczczono 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
 • Uczczono 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
 • Uczczono 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
 • Uczczono 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Wyniki głosowania OFO na Nowodworzance i w Modlinie Starym

Znamy już wyniki głosowania na projekty zgłoszone w tegorocznej edycji Obywatelskiego Funduszu Osiedlowego. Wczoraj (22.09) zakończyło się głosowanie na dwóch osiedlach tj. na Nowodworzance i w Modlinie Starym.
Mieszkańcy Nowodworzanki zdecydowali, że wybierają "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw". Z kolei w Modlinie Starym zwyciężył projekt "Wyposażenie terenu szkoły w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe dla dzieci".

 • autor: Aneta Pielach – Pierscieniak
 • Wyniki głosowania Obywatelskiego Funduszu Osiedlowego na...

Nowodworskie Spotkania Jazzowe Adamem Bartosiem

W ramach Nowodworskich Spotkań Jazzowych mamy przyjemność zaprosić Państwa na koncert Adama Bartosia. Wraz z zespołem wystąpi w Nowodworskim Ośrodku Kultury dnia 16.10.2019 r. o  godz. 19:00, wstęp wolny.
 
Adam Bartoś to lubelski wokalista, autor tekstów i muzyki. Gra na gitarach - akustycznej, elektrycznej i rezofonicznej oraz na harmonijce ustnej. Cechą charakterystyczną jego muzyki są autorskie śpiewane po polsku utwory inspirowane bluesem, jazzem, folkiem i rockiem lat 70-tych. Obdarzony głosem o charakterystycznej barwie, potrafi stworzyć niepowtarzalny muzyczny świat, a standardom nadać osobisty charakter. Bluesowe brzmienie gitar łączy się tu z jazzowym odcieniem, któremu ton nadaje piano i pulsująca sekcja z perkusją i kontrabasem. Ostatnia płyta Adam Bartosia - "Nowy Ląd" ukazała się w 2017 roku. Obecnie trwają prace nad nowym materiałem muzycznym.

Skład zespołu:
Adam Bartoś – śpiew / gitary / harmonijka,
Jan Jarecki – piano,
Maciej Baraniak – kontrabas / bas,
Mateusz Jakubczyk – perkusja.

 • autor: Sylwia Ciuchta
 • 16.10.2019 r. o godz. 19:00 zapraszamy do Nowodworskiego...

Rok Szkolny 2019/2020 w SP1 rozpoczęty

Pożegnaliśmy wakacje i uroczyście rozpoczęliśmy Rok Szkolny 2019/2020. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć wszystkich biorących udział w II Wojnie Światowej. W przedstawieniu przygotowanym przez p. Sylwię Wojcieszek wzięli udział: Kacper i Wiktoria z klasy 6b, Zosia, Otylia, Olaf, Lilla, Lena, Helena, Maja i Wojtek z 2a oraz Tosia z 5b, która przepięknie wykonała piosenki o końcu wakacji i szkole. Oprawą muzyczną zajął się p. Dariusz Kłosowski, a dekoracje przygotował p. Piotr Pawłowski. Na koniec głos zabrała pani Dyrektor, która przywitała całą społeczność szkolną i pierwszym dzwonkiem rozpoczęła nowy rok szkolny.

 • autor: Beata Krowisz
wyświetl galerię w Cooliris
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej...
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej...
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej...
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej...
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej...
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej...
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej...
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej...
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej...
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej...
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej...
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej...
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej...

Koncert piosenki literackiej Kamila Wasickiego

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na kolejny Bardzo Kulturalny Wieczór ze Sceną ZAUŁEK.
Gościem Wojtka Gęsickiego będzie KAMIL WASICKI.
Usłyszymy jego solowy koncert pt. „NAJPROŚCIEJ”.
To będzie wyjątkowy koncert. Koncert złożony z pięknych wybranych, nastrojowych piosenek, które można znaleźć na płytach Chwyć mnie za rękę, Dobre rzeczy się zdarzają i Żywioły. Wszystko zagrane …. NAJPROŚCIEJ - na gitarę i głos.
Oprócz zaproszonego gościa tradycyjnie zaśpiewa dla nas gospodarz sceny - bard, kompozytor, autor tekstów - Wojtek Gęsicki.

Kamil Wasicki (ur.23.06.1979 w Koninie) – poeta, kompozytor, śpiewający autor, gitarzysta.
Zadebiutował fonograficznie 11 kwietnia 2011roku albumem pt: "Chwyć mnie za rękę" wydanym przez Agencję Fonograficzną Polskiego Radia. Patronat medialny nad płytą objęła "TRÓJKA" Program 3 Polskiego Radia. 1 września 2014 r pojawiła się na rynku druga, jakże oczekiwana płyta artysty pt. Dobre rzeczy się zdarzają wydane przez Agencję Luna Music Polska. 1 marca tego roku nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia ukazał się najnowszy album pt. Żywioły.
Artysta jest laureatem najważniejszych festiwali piosenki artystycznej w Polsce takich jak Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie czy OPPA - Międzynarodowy Festiwal Bardów w Warszawie.

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. I. Paderewskiego 1a
11.10.2019 r., godz. 19.00

Karty Wstępu w cenie 15 zł do nabycia w kasie ośrodka kultury, lub za pośrednictwem platformy biletyna.pl (https://biletyna.pl/koncert/Scena-Zaulek-KAMIL-WASICKI/Nowy-Dwor-Mazowiecki)
• Karty Wstępu ze zniżką na Nowodworską Kartę Familijną, lub na Kartę Seniora do nabycia tylko w kasie ośrodka kultury za okazaniem karty.
• Zakupiona karta wstępu nie podlega zwrotowi.
• Karty Wstępu zakupione ze zniżką są ważne tylko z Kartą uprawniającą do zniżki, którą należy okazać przy wejściu na imprezę.

 • autor: Paulina Łucarz
 • 11.10.2019 r. o godz. 19.00 zapraszamy do Nowodworskiego...

Nowodworskie Spatkania Jazzowe - Jerzy Małek Group

18 września 2019 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury w ramach Nowodworskich Spotkań Jazzowych wystąpił Jerzy Małek Group.
Podczas koncertu usłyszeliśmy autorski projekt Jerzego Małka pt. "Black Sheep".
Kwintet zagrał w doborowym składzie reprezentującym czołówkę polskiej sceny jazzowej: Jerzy Małek - trąbka, Radek Nowicki - saksofon, Piotr Wyleżoł - pianino, Max Mucha - bas, Sebastian Frankiewicz - perkusja.
Nowodworska publiczność, która wypełniła salę do ostatniego miejsca bardzo entuzjastycznie przyjęła prezentowane kompozycje nagradzając artystów gromkimi brawami.
Kolejny koncert z cyklu Nowodworskich Spotkań Jazzowych odbędzie się 16 października, tym razem wystąpi Kwartet Adama Bartosia.

 • autor: Paulina Łucarz
wyświetl galerię w Cooliris
 • Kwintet Jerzy Małek Group.
 • Kwintet Jerzy Małek Group.
 • Kwintet Jerzy Małek Group.
 • Kwintet Jerzy Małek Group.
 • Kwintet Jerzy Małek Group.
 • Kwintet Jerzy Małek Group.
 • Kwintet Jerzy Małek Group.
 • Kwintet Jerzy Małek Group.
 • Kwintet Jerzy Małek Group.
 • Kwintet Jerzy Małek Group.

Więcej niż Kino – „Córka Trenera”(2018)

WIĘCEJ NIŻ KINO to nie tylko szansa na obejrzenie ciekawych filmów, ale także możliwość spotkania się z wybitnymi przedstawicielami ze „świata filmu”: producentami, reżyserami, scenarzystami, operatorami, aktorami, dziennikarzami.

Podczas najbliższego spotkania z cyklu Więcej niż Kino zobaczymy film pt:  „Córka Trenera” (2018). Gościem piątkowego wieczoru będzie aktorka Katarzyna Bruchnicka. Spotkanie poprowadzi red. Stanisław Zawiśliński.
„Córka Trenera” (2018)
reżyseria:    •    Łukasz Grzegorzek
scenariusz:    •    Krzysztof Umiński
•    Łukasz Grzegorzek
     oceń twórców
gatunek:    •    Dramat
produkcja:    •    Polska | 90 min
premiera:    1 marca 2019 (Polska) 26 lipca 2018 (świat)
nagrody:    2 nagrody i 2 nominacje

Upalne lato. Maciej Kornet (Jacek Braciak) podróżuje po Polsce wraz z 17-letnią córką Wiktorią (Karolina Bruchnicka). Od wielu lat są tylko we dwoje, zawsze razem. Ich trasę wyznaczają zawody w tenisie ziemnym. Ona jest jego oczkiem w głowie, córeczką tatusia i jego wielką chlubą. Chciałby, aby była najlepsza. On jest dla niej całym światem. Do czasu, gdy dołącza do nich Igor (Bartłomiej Kowalski), dobrze zapowiadający się zawodnik, którego Maciej Kornet zacznie trenować. Dzięki niemu Wiktoria otworzy się na nowe doznania. Pierwszy papieros, pierwszy kieliszek alkoholu, pierwsza miłość. Cała trójka wyruszy w długą podróż rozklekotanym vanem, podczas której każdy będzie chciał osiągnąć swój cel. "Córka trenera" to pełna dyskretnego humoru historia o poszukiwaniu własnej drogi.
Karolina Bruchnicka – urodzona 12 sierpnia 1994 r. W Wałbrzychu. Jest aktorką znaną z filmów „M jak miłość” (2000), „Monument” (2018) i „Córka trenera” (2018). Studentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Laureatka Nagrody dla najlepszej aktorki za rolę Wendli Bergmann w spektaklu dyplomowym „Przebudzenie wiosny” w reżyserii Kuby Kowalskiego na 9. Międzynarodowym Festiwalu Szkół Teatralnych w Rabacie oraz Grand Prix dla zespołu na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Na dużym ekranie zadebiutowała w roli Wiktorii Kornet w filmie „Córka trenera” w reżyserii Łukasza Grzegorzka. Kolejnym filmem był „Monument” w reżyserii Jagody Szelc, który otrzymał Nagrodę Specjalną na 43. FPFF w Gdyni. Obecnie współpracuje z Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu.

Więcej niż Kino – „Córka Trenera”(2018)
27.09.2019r. godz.: 18:30
wstęp wolny
Nowodworski Ośrodek Kultury  Ul. I. Paderewskiego Ia

wyświetl galerię w Cooliris
 • Więcej niż Kino – „Córka Trenera”(2018)

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 18.09.2019 r. do godz. 07:30 dnia 19.09.2019 r.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C. Wiatr początkowo dość silny, rano w porywach do 80 km/h, w ciągu dnia stopniowo słabnący, północno-zachodni.
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ
 
Ważność: od godz. 07:30 dnia 19.09.2019 r. do godz. 07:30 dnia 20.09.2019 r.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.
W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

 • autor: Michał Folwarski

Piknik Rodzinny -100 lecie harcerstwa na ziemiach nowodworskich

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat_HarcerskiStart-2019

Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie!

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości. Najskuteczniejsi mogą zdobyć nagrodę Super Samorząd.

W akcji Masz Głos pokazujemy co i jak można zmienić dla siebie i innych, wspieramy w realizacji pomysłów, pomagamy działać skutecznie, przekonywać mieszkańców i władze do współpracy, podpowiadamy z jakich rozwiązań skorzystali z sukcesem inni. W poprzednich latach uczestnicy akcji wdrażali budżet obywatelski, zakładali rady młodzieżowe i rady seniorów i dzięki temu remontowali place zabaw, poprawiali warunki życia zwierząt w schronisku, nadawali nazwy ulicom, urozmaicali program w bibliotece i realizowali wiele innych pomysłów. Za najskuteczniejsze działania rokrocznie wręczana jest na Zamku Królewskim w Warszawie nagroda Super Samorząd. Otrzymują ją zarówno uczestnicy akcji, jak i władze, które podjęły współpracę z mieszkańcami i mieszkankami – obydwie strony doceniamy za otwartość i dialog.

Do akcji Masz Głos mogą zgłosić się organizacje społeczne: stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury). Udział w akcji Masz Głos daje uczestnikom i uczestniczkom wsparcie doświadczonego zespołu w planowaniu i realizacji działań, udział w szkoleniach, wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski, materiały edukacyjne i promocyjne, a także szansę na mikrogrant.

Zarejestruj swoją organizację lub grupę na stronie www.maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji albo przyjdź na szkolenie, aby poznać akcję Masz Głos i dowiedzieć się, jak zacząć działać lokalnie. Szkolenia są otwarte i bezpłatne. Aby zgłosić się na szkolenie, trzeba zarejestrować się na stronie szkolenia wojewódzkie (za pomocą formularza zgłoszeniowego przy konkretnym szkoleniu). Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do aktywności lokalnej w ramach akcji Masz Głos!

więcej informacji: www.maszglos.pl

Organizatorką akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Homo Faber oraz Stowarzyszeniem POLITES, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.

 • Masz Głos – czyli bądź aktywny lokalnie!

Bezpieczny początek szkoły ze Strażą Miejską

Wraz z początkiem roku szkolnego nowodworska Straż Miejska prowadziła akcję „Bezpieczna droga do szkoły”.                                   

Akcja trwała od 2 do 13 wrzesia. Straż Miejska jak co roku zabezpieczała w ramach akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” przejścia dla pieszych w okolicach placówek oświatowych w celu wyeliminowania niebezpiecznych zdarzeń oraz celem zwrócenia szczególnej uwagi dzieciom,  młodzieży oraz kierującym aby do takich zdarzeń nie dochodziło.
Zabezpieczaliśmy przejścia dla pieszych w 6 lokalizacjach:
- Modlin Twierdza ul. 29 Listopada przy dojściu do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr  4 ,
- Modlin Stary ul. Kopernika/Czarnieckiego przy dojściu do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3,
- Centrum Miasta  - ul. Słowackiego/ Partyzantów,               
- ul. Bohaterów Modlina 28A droga dojścia dzieci i młodzieży do szkół przy ul. Chemików i Inżynierskiej,
- ul. Bohaterów Modlina 20 (zastępstwo za „stopika”). 
                                  
W akcji wzięło udział 10 strażników, którzy także instruowali najmłodszych uczestników ruch drogowego o prawidłowym zachowaniu i przechodzeniu przez przejście dla pieszych.
Zarówno piesi jak i kierowcy zachowywali się prawidłowo i do żadnych niebezpiecznych zdarzeń nie doszło. 


Tekst i Foto Straż Miejska 
 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Bezpieczna droga do szkoły 4
 • bezpieczna droga do szkoły 5
 • Bezpieczna droga do szkoły
 • bezpieczna droga do szkoły3

BREAK DANCE ( Breaking )

Break Dance ( BREAKING ) powstały na nowojorskim Bronxie w latach 70' to pierwotny taniec kultury hip hop zawierający min. elementy akrobatyczne, siłowe oraz gimnastyczne, bazujący przede wszystkim na wykonywaniu tych elementów do muzyki. Zakwalifikowanie break dance do rangi dyscypliny olimpijskiej w przyszłej olimpiadzie w Paryżu dodatkowo daje nowe możliwości dla młodych artystów.
Aspekty akrobatyczne, gimnastyczne i siłowe poprawiają kondycje fizyczna i usprawniają poprawny rozwój ciała młodego człowieka. Jeśli chcesz aby i Twoje dziecko dołączyło do grona wysportowanych i wierzących w siebie osób, to te zajęcia są dla Was idealne.
Zajęcia poprowadzi Fundacja „ Radość dla  ludzi” w Nowodworskim Ośrodku Kultury ul. I.Paderewskiego 1a, w soboty, w godz. 10.00 – 11.15, począwszy od dnia 05 października 2019r. 
Koszt zajęć miesięczny: 80 zł /m-c
Zajęcia poprowadzi instruktor p. Mariusz Adamczyk
Zainteresowanych  prosimy o kontakt bezpośrednio z instruktorem p. Mariuszem Adamczykiem tel. 503 – 443 – 901. do 27 września br. (ilość miejsc ograniczona)

wyświetl galerię w Cooliris
 • Break Dance ( BREAKING )

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego

Ważność: od godz. 07:30 dnia 16.09.2019 do godz. 07:30 dnia 17.09.2019
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy okresami małe. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie początkowo na południu. Temperatura maksymalna od 15°C 
do 18°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na północy okresami także dość silny 
i w porywach do 55 km/h, zachodni. 
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie 
na północy i zachodzie. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, 
w północnej połowie województwa porywisty, zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 17.09.2019 do godz. 07:30 dnia 18.09.2019
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Postępujące od północy przelotne opady deszczu i możliwe opady krupy lodowej. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni.
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie możliwe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i początkowo możliwe opady krupy lodowej. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni.

Dyżurny synoptyk: Anna Woźniak
Godzina i data wydania: godz. 05:57 dnia 16.09.2019                                     

                                                                                                  

Uroczyste obchody 80. rocznicy Obrony Modlina

Weekend 14-15 września upłynął pod znakiem uroczystych obchodów 80. rocznicy bohaterskiej Obrony Modlina. W sobotę odbył się pogrzeb 18 poległych we wrześniu 1939 roku na terenie dawnej Państwowej Stoczni Modlin. 
W niedzielę członkowie Ligi Morskiej i Rzecznej upamiętnili rocznicę samozatopienia Flotylli Wiślanej. Obchody zakończył piknik militarny  i rekonstrukcja bitwy „Obrona Modlina”. 

 

Pierwszym wydarzeniem jakie miało miejsce w ramach obchodów 80. rocznicy obrony Modlina był pogrzeb 17 żołnierzy i 1 osoby cywilnej poległych we wrześniu 1939 roku na terenie dawnej Państwowej Stoczni Modlin. Ekshumację szczątków przeprowadził w marcu br. Instytut Pamięci Narodowej. W tej części uroczystości udział brała rodzina dowódcy obrony twierdzy gen. Wiktora Thommee oraz obrońca Modlina ppłk Stanisław Sierawski. Na mszy żałobnej i pogrzebie obecni byli przedstawiciele Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutu Pamięci Narodowej , Wojewody oraz samorządowcy. 
Po mszy, w uroczystym kondukcie, przy akompaniamencie orkiestry wojskowej szczątki poległych zostały odprowadzone na cmentarz forteczny w Twierdzy Modlin. Tu zostały złożone we wspólnej mogile. 
W niedzielę 15 września pod tablicą upamiętniającą I Port Marynarki Wojennej, członkowie Ligii Morskiej i Rzecznej uczcili rocznicę samozatopienia Flotylli Wiślanej. 
W okolicznościowych wystąpieniach podkreślano ogromną rolę jaką pełniła Flotylla Wiślana w przedwojennej Polsce i wyrażano nadzieję, na przywrócenie ówczesnej roli Wisły i Ligi Morskiej i Rzecznej w  rozwoju m.in. gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, promocji turystyki wodnej. 
Uroczystość zakończył Apel Pamięci po czym delegacje złożyły kwiaty pod tablicą I Portu  Marynarki Wojennej. 
Następnie, Burmistrz Jacek Kowalski, Posłanki na Sejm RP Kinga Gajewska i Jolanta Hibner, członkowie Ligii Morskiej i Rzecznej oraz harcerze z nowodworskiego Hufca ZHP złożyli kwiaty pod Pomnikiem Obrońców Modlina.
Ostatnim punktem obchodów był piknik militarny i rekonstrukcja bitwy „Obrona Modlina”. 
Zarówno sobotnie jak i niedzielne wydarzenia przyciągnęły liczne rzesze uczestników. Byli wśród nich potomkowie gen. Woktora Thommee – dowódcy obrony Modlina, kombatanci – obrońcy Modlina, mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego,  uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Modlinie Twierdzy i turyści.
Organizatorem uroczystości było Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz 2 Mazowiecki Pułk Saperów.  Wsparcia udzielili Instytut Pamięci Narodowej, 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, harcerze z nowodworskiego hufca ZHP, Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne, nowodworska OSP, Garnizon Modlin, Mazowiecki Port Lotniczy  Warszawa – Modlin, Straż Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim, Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin.
Szczególne podziękowania kierujemy do p. dr Piotra Oleńczaka - Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, mł. chor Arkadiusza Mazurkiewicza – Kulki z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i Zdzisława Szmytkowskiego - dyrektora Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Modlinie Twierdzy. 
Wsparcia finansowego w organizacji obchodów udzielił nam samorząd województwa mazowieckiego. 
Wydarzenie było także ujęte w kalendarzu Europejskich Dni Dziedzictwa. 

Tekst i Foto Aneta Pielach – Pierścieniak 

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_5620
 • IMG_5628
 • IMG_5635
 • IMG_5690
 • IMG_5718
 • IMG_5770
 • IMG_5784
 • IMG_5789
 • IMG_5790
 • IMG_5799
 • IMG_5838
 • IMG_5846
 • IMG_5847
 • IMG_5860
 • IMG_5875
 • IMG_5879
 • IMG_5884
 • IMG_5918
 • 70523485_912439025797148_8244092271864053760_n
 • IMG_5926
 • IMG_5937
 • IMG_5959
 • IMG_5969
 • IMG_5994
 • IMG_6004
 • IMG_6008
 • IMG_6026
 • IMG_6037
 • IMG_6039
 • IMG_6047
 • IMG_6079
 • IMG_6082
 • IMG_6119
 • IMG_6122
 • IMG_6125
 • IMG_6134
 • IMG_6150
 • IMG_6154
 • IMG_6159
 • IMG_6162

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych o przedłużeniu terminu zgłaszania i możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki.

INFORMACJA

DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZGŁASZANIA I MOŻLIWOŚCI DOKONANIA DODATKOWYCH ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W MIEŚCIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU.

DODATKOWE ZGŁOSZENIA DOTYCZĄ 12 STAŁYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH. ( obwód odrębny nr 13 w szpitalu został obsadzony).

TERMIN ZGŁOSZEŃ ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO DNIA 16 WRZEŚNIA 2019 ROKU DO GODZINY 16-EJ.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM UL. ZAKROCZYMSKA 30 I PIĘTRO POKÓJ 113.

Zarządzenie nr 147/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: określenia zasad i trybu głosowania w ramach Obywatelskiego Funduszu Osiedlowego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2020 rok.

 

 

NDMka objechała Ziemię!

Miesiąc po uruchomieniu Nowodworskiego Roweru Miejskiego znanego szerzej jako NDKa możemy pokusić się o pierwsze wnioski i podsumowania. 
Po pierwsze i najważniejsze - NDMka zdecydowanie skradła Wasze serca! W pełni wyrażają to liczby. W okresie od 2 sierpnia do 2 września odnotowaliśmy blisko 16 tysięcy wypożyczeń rowerów, na których pokonaliście łącznie 40 000 km, czyli dystans pozwalający na okrążenie Ziemi! Liczba zarejestrowanych użytkowników systemu przekroczyła 1600 osób i codziennie się zwiększa. Sprawdza się również konsultowana wiosną z mieszkańcami lokalizacja stacji parkowania rowerów. Co nie jest wielkim zaskoczeniem – największy ruch rowerowy wyrażony liczbą wynajmów notujemy przy miejskich stacjach kolejowych oraz na dużych osiedlach mieszkaniowych. 
Cieszymy się, że pomysł roweru miejskiego przypadł Wam do gustu. Miesięczny okres użytkowania systemu ujawnił jednocześnie obszary, gdzie może być on poprawiony. Tutaj potrzebujemy Waszego współdziałania!
Apelujemy do wszystkich użytkowników o dbanie o rowery. Są one naszym wspólnym dobrem, a uszkodzenia powodują czasowe wyłączenie popsutych rowerów z eksploatacji celem ich naprawy. To zmniejsza pulę dostępnych rowerów. 
Prosimy o nie pozostawianie rowerów poza obszarem działania systemu oraz o nie pozostawianie rowerów w miejscach niedostępnych. Zgodnie z regulaminem w kilku przypadkach zostały już naliczone wysokie opłaty i opłaty te będą z całą stanowczością egzekwowane w interesie wszystkich użytkowników systemu. Jeśli widzicie państwo rowery miejskie pozostawione na prywatnych posesjach, w piwnicach albo klatkach – bardzo prosimy o kontakt z MZO. 
Odnotowaliśmy również pierwsze przypadki wandalizmu. Przypominamy, że koszyki przystosowane są do obciążenia maksymalnie 5kg, a sam rower przystosowany jest do jazdy turystycznej dla jednej osoby. Jeśli zauważą państwo akty wandalizmu albo ich skutki – również prosimy o kontakt z operatorem systemu. 
Przypominam także, że rowery wyposażone są w całodobowy monitoring GPS i GSM. Operator w czasie rzeczywistym widzi co się z nimi dzieje, kto jest wypożycza i jak są one wykorzystywane. W przypadku ujawnienia celowego niszczenia rowerów operator systemu podejmie zdecydowane kroki, które jak pokazują przykłady z innych miast, są skuteczne i dotkliwe dla wandali.  
Będziemy wdzięczni za przesyłanie nam Waszych doświadczeń, uwag i pomysłów. Postaramy się wszystkie je wykorzystać, aby NDMka stanowiła coraz wygodniejszy środek transportu po naszym mieście.  
 

 • Rower

Wojsko Polskie w pieśni i wierszu

Nowodworski Ośrodek Kultury i Zespół Śpiewaczy Seniorów "Marzyciele" serdecznie zapraszają do wspólnego śpiewania wojskowych piosenek.
25.09.2019 r., godz. 18:00 (środa)
wstęp wolny.

Wysłuchamy również patriotycznych wierszy w wykonaniu członków zespołu.

Prowadzenie spotkania i pianino- Marek Tomczak
Gitara- Krzysztof Prusik
Narracja- Irena Grabowska
Recytacja: Elzbieta Pierzchała, Eugenia Jankowska, Janina Zakrzewska, Krystyna Fabisiak, Barbara Witeska, Marian Talma, Anna Urbaniak, Olga Tomczak, Mirosława Pyrka
 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Nowodworski Ośrodek Kultury i Zespół Śpiewaczy Seniorów...

Tulipany – twórcze spotkania kobiet "Jesienne Lampiony"

Jeśli jesteś osobą twórczą, kreatywną, chcesz miło i oryginalnie spędzić czas to zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym twórczym spotkaniu „Tulipanów”.
Na wrześniowym warsztacie od początku do końca stworzymy unikatowe i wyjątkowe świeczniki które ozdobią każde wnętrze nadając mu niepowtarzalny klimat.
Zajęcia skierowane są do wszystkich Pań, które czują potrzebę rozwijania swoich umiejętności manualnych i odkrywania pasjonującej dziedziny sztuki, jaką jest malowanie na szkle. Nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o wiek, umiejętności czy doświadczenie. Na zajęciach zapewniamy wszelkie potrzebne materiały. 

Serdecznie zapraszamy!

Nowodworski Ośrodek Kultury 30.09.2019r  godz.: 18:30 


Koszt zajęć: 10 zł 
Ilość miejsc: 15 


 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Tulipany – twórcze spotkania kobiet 30.09.2019r godz.:...

Fantastyczne "Pożegnanie Lata"

W sobotę 7 września 2019 roku pożegnaliśmy lato. Po raz pierwszy wydarzenie miało miejsce na terenie rekreacyjnym przy ul. Mieszka I. Już od godz. 15.00 na najmłodszych czekała dmuchana zjeżdżalnia, basen z piłeczkami, megapiłkarzyki i grupa animatorów chętnych do zabawy. Wydarzenie rozpoczął mecz piłkarski, który rozegrany został pomiędzy Piłkarską Reprezentacją Dziennikarzy Polskich, a drużyną Oldboyów Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Występy na estradzie rozpoczął występ zespołu Kosmokwaki w składzie Kwakot, Monia i Kwanio. Radosne postacie zaprezentowały program artystyczny skierowany do dzieci. Następnie na scenie pojawił się Totus Tuus z Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Modlinie Starym. O godz. 18.30 rozpoczął się koncert zespołu DEJW, po nim na estradzie pojawiła się Arleta Lemańska z zespołu Back Play. Muzyczne występy zakończył koncert zespołu BAYERA. Na uczestników wydarzenia czekał ogródek gastronomiczny, a także stoiska z zabawkami i watą cukrową. Dziękujemy za pomoc służbom zaangażowanym w Pożegnanie Lata 2019: Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne z Modlna Twierdzy, Straży Ochrony Kolei oraz Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_5234
 • IMG_5252
 • IMG_5284
 • IMG_5293
 • IMG_5296
 • IMG_5311
 • IMG_5479
 • IMG_5533

Termin wpłaty III raty za sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta uprzejmie informuję, że w dniu 30 września br. upływa termin wpłaty III raty za sprzedaż napojów alkoholowych. Jeżeli wpłata będzie dokonywana w dniu 30 września br. proponuję, aby została uiszczona w formie gotówkowej, bezpośrednio w Oddziale Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Targowej 1/3 w godzinach otwarcia tj. poniedziałek - piątek 8:00-18:00 lub w Bankowym Punkcie Kasowym w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zakroczymskiej 30 w godzinach otwarcia tj. poniedziałek 9:00 – 16:30, wtorek – piątek 8:00 – 15:30. Zaproponowane rozwiązanie zagwarantuje, że środki finansowe znajdą się na rachunku Urzędu Miejskiego w ustawowym terminie tj. do dnia 30 września br.


Informuję Państwa również, że zgodnie z art.12b.:
"W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.


Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty:
35 8009 1062 0016 4119 2007 0001


Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Spraw Obywatelskich -
pok. 229 Nr tel. (22) 5122266.
 

Nabór do Zespołu Pieśni i Tańca Soli Deo

wyświetl galerię w Cooliris
 • Nabór do Zespołu Pieśni i Tańca Soli Deo

Przesłuchania do sekcji wokalnej NOK

Nowodworski Ośrodek Kultury zapraszamy dzieci i młodzież na przesłuchania do sekcji wokalnej prowadzonej przez p. Alicję Kabacińską. Przesłuchania odbędą się 10 września w godz. od 16:00 do 19:00 w Budynku B, sala 109 (Nowodworski Ośrodek Kultury, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. I. Paderewskiego 1a).

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, średnich i wyższych zamieszkałych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

Pierwsze zajęcia odbędą się 16 września.

Celem zajęć jest szeroko pojęte umuzykalnienie poprzez naukę śpiewu i pracę nad konkretnym repertuarem z zakresu muzyki rozrywkowej.

Na zajęciach uczniowie doskonalą swoje umiejętności wokalne poprzez ćwiczenia oddechowe, emisyjne, dykcyjne, artykulacyjne.

Szczególną uwagę przywiązujemy do pracy nad interpretacją piosenki, kształtowania indywidualnego stylu śpiewania, obycia scenicznego, udziału w profesjonalnych konkursach wokalnych.

 
 

wyświetl galerię w Cooliris
 • wokal

Nowodworskie Spotkania Jazzowe - koncert Jerzego Małka

W ramach Nowodworskich Spotkań Jazzowych, Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert trębacza Jerzego Małka z zespołem. Już 18 września o godz. 19:00 usłyszymy jego autorski projekt pt. "Black Sheep".

Jerzy Małek od ponad 20 lat jest jednym z najbardziej cenionych trębaczy w polskim środowisku jazzowym, czego wyrazem były liczne nagrody, w tym nominacje do Fryderyków w kategorii najlepszy muzyk i kompozytor roku 2012. 

Podczas koncertu w naszym ośrodku kultury wystąpi z czołówką polskiej sceny jazzowej:
Radkiem Nowickim- saksofon
Piotrem Wyleżołem- pianino
Maxem Muchą- bas 
Sebastianem Frankiewiczem- perkusja.

Uznanie zdobył głownie jako wieloletni członek zespołów Zbigniewa Wegehaupta, Michała Urbaniaka, Zbigniewa Namysłowskiego, Wojtka Karolaka a także dzięki współpracy z gwiazdami jazzu amerykańskiego Gary Bartzem, Marią Schneider, Adamem Nussbaumem, Andy Middletonem i wieloma innymi. Będąc sidemanem artysta przez wiele lat doskonalił swój warsztat, zbierał doświadczenia muzyczne, oraz sceniczne. Na kolejnych nagraniach wraz z rozwojem gry na trąbce Jerzy poszerza także kontekst swoich muzycznych aspiracji. Począwszy od pierwszych płyt "By Five" 2000, "Gift" 2002, "Spirit of the time" 2004 pełnych wpływów bluesa i jazzu nowoczesnego głównego nurtu poprzez neo-funkowy "epizod" w postaci płyty "Bop Beat" 2005 aż po melodyczną czasem określaną mianem "europejskiej" płytę "Air" 2010.

Ostatnie dwa albumy wydane przez prestiżową polską wytwórnie muzyczną Kayax; "Stalgia" 2014 i "Forevelle" 2017 bardzo sugestywnie zaznaczyły osobliwy kontekst stylistyczny muzyki Jerzego Małka łącząc dotychczasowe elementy z poprzednich nagrań w jeden stały i charakterystyczny motyw estetyczny jego twórczości. Muzyka artysty wydaje się mieć swoisty wspólny mianownik, pomimo iż każda płyta stanowi odrębną opowieść. Przypomina narrację kolejnych powieści Charlesa Bukowskiego, jak twierdzi żartobliwie sam twórca.

Projekt "Black Sheep" jest kolejnym rozdziałem w drodze muzycznej artysty, który łącząc dotychczasowe elementy jego twórczości zaskakuje nowymi pomysłami. Innowacyjne rytmy inspirowane najnowszymi trendami współczesnej muzyki począwszy od sceny alternatywnej, aż po pop to punkt wyjścia nowego projektu. Impresjonistyczna harmonizacja tematów, sonorystyczne brzmienia wynikające z osobliwych połączeń skal modalnych, bogata faktura melodyczna. A wszystko to zaledwie tylko prowokacja do niczym nie skrępowanej improwizacji, która w wypadku tego projektu aż eksploduje muzycznymi interakcjami.

Najnowszy projekt Jerzego Małka jest wydarzeniem wyjątkowym na polskim rynku aspirującym do wydarzeń tego typu w Europie zachodniej oraz USA zarówno ze względu na poziom artystyczny, jak i koncepcję stylistyczną, która nie ulega chwilowym tendencjom w muzyce tej części globu. "Black Sheep" to kolejna próba uniwersalnego, wręcz holistycznego podejścia do zagadnienia indywidualności jednostki w kontekście rozwoju sztuki XXI wieku a twórczości artysty.


Nowodworski Ośrodek Kultury
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. I. Paderewskiego 1a
Wstęp wolny!

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • jazzmalek-dointenetu

Przesłuchania do sekcji wokalnej NOK

Nowodworski Ośrodek Kultury zapraszamy dzieci i młodzież na przesłuchania do sekcji wokalnej prowadzonej przez p. Alicję Kabacińską. Przesłuchania odbędą się 10 września w godz. od 16:00 do 19:00 w Budynku B, sala 109 (Nowodworski Ośrodek Kultury, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. I. Paderewskiego 1a).

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, średnich i wyższych zamieszkałych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

Pierwsze zajęcia odbędą się 16 września.

Celem zajęć jest szeroko pojęte umuzykalnienie poprzez naukę śpiewu i pracę nad konkretnym repertuarem z zakresu muzyki rozrywkowej.

Na zajęciach uczniowie doskonalą swoje umiejętności wokalne poprzez ćwiczenia oddechowe, emisyjne, dykcyjne, artykulacyjne.

Szczególną uwagę przywiązujemy do pracy nad interpretacją piosenki, kształtowania indywidualnego stylu śpiewania, obycia scenicznego, udziału w profesjonalnych konkursach wokalnych
 

 

Uczczono 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa, dziś obchodzimy 80 rocznicę tego wydarzenia. Pamiętając o wszystkich, którzy walczyli o naszą Ojczyznę, pod pomnikiem przy ul. Warszawskiej zostały złożone symboliczne wiązanki kwiatów. Dziękujemy za obecność kombatantom, członkom Związku Oficerów Rezerwy RP, żołnierzom 2 Mazowiecki Pułk Saperów, harcerzom z Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów Nr 2 oraz Radnym Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Zapraszamy serdecznie na obchody 80 Rocznica Bohaterskiej Obrony Modlina, które odbędą się 14 i 15 września 2019 roku.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • 80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • 80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • 80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • 80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • 80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Informacja nt. stypendiów socjalnych

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki informuje, że od 01 września 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Partyzantów 7  będzie prowadził  postępowania z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki. Uchwała  Nr V/74/2019  z dnia 27 czerwca 2019r. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki określa nowe wnioski do udzielenia stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, które stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do w/w uchwały . Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego od 01 września b.r.  będą dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Partyzantów 7.  

Zasady ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020 nie zmieniły się, podstawą do ubiegania się o stypendium socjalne jest miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, która nie może przekroczyć  w 528 zł netto na osobę, składając wniosek, należy wykazać dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2019 r.
Wszystkie wnioski składa się w terminie: od 1 do 15 września 2019r.
W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2019 r.

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie, w szczególności gdy występują okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie:
•    uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
•    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
•    uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wniosek mogą złożyć:
•    rodzice niepełnoletniego ucznia,
•    pełnoletni uczeń,
•    dyrektor szkoły

Wniosek  o udzielenie stypendium szkolnego w sposób szczegółowy określa jakie dokumenty należy załączyć do prawidłowego wyliczenia kryterium dochodowego, które uprawnia do nabycia świadczenia w postaci stypendium szkolnego. 
 

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 02.09.2019 do godz. 07:30 dnia 03.09.2019

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i miejscami burze, od zachodu zanikające. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm, lokalnie na południu i wschodzie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20°C na północy i zachodzie do 26°C na wschodzie województwa. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni, jedynie początkowo na wschodzie zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km/h. W nocy zachmurzenie duże, na zachodzie nad ranem większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr początkowo umiarkowany i miejscami na wschodzie porywisty, potem słabnący, północno-zachodni i zachodni.


PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 03.09.2019 do godz. 07:30 dnia 04.09.2019

W dzień początkowo zachmurzenie duże, od zachodu stopniowo postępujące większe przejaśnienia. Miejscami, szczególnie we wschodniej połowie województwa, słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C. Wiatr na ogół słaby, zachodni  i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C, lokalnie spadek do 8°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Pilecki
Godzina i data wydania: godz. 06:12 dnia 02.09.2019


WCZK MUW
 Jerzy Rybicki
 

Poranek z teatrem - Trzej bracia Chrum

PORANEK Z TEATREM
Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na spektakl „TRZEJ BRACIA CHRUM”.
21.09.2019 r. godz. 10:00

Pewnego dnia trzy wesołe i beztroskie świnki, bracia Chrumcio, Kwikuś i Ciam Ciam Chrum, zawędrowały do wielkiego lasu. Nie podobało im się życie w chlewiku, postanowiły więc zamieszkać w leśnej głuszy i wybudować sobie domek. Pojawił się jednak problem – nijak nie mogły się dogadać, jak ten domek ma wyglądać, bo każdy z braci miał na niego inny pomysł. Skończyło się to wielką kłótnią, a był to dopiero początek kłopotów.
To trzeba zobaczyć!

Występują: Magdalena Daszkiewicz, Katarzyna Gruszewska, Dorota Jarząbek-Rogaczyk, Joanna Mazewska i Katarzyna Wypchło.
Scenariusz i reżyseria: Joanna Mazewska.
Muzyka: Katarzyna Waszkiewicz.
Scenografia i kostiumy: Dorota Jarząbek-Rogaczyk.

Karty wstępu w cenie 10 zł do nabycia w kasie ośrodka kultury i na www.biletyna.pl
• Karty wstępu ze zniżką na Nowodworską Kartę Familijną do nabycia tylko w kasie ośrodka kultury za okazaniem karty;
• Zakupiona karta wstępu nie podlega zwrotowi.

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. Ignacego Paderewskiego 1a

 • autor: Paulina Łucarz
 • 21.09.2019 r. o godz. 10:00 zapraszamy do Nowodworskiego...

Uczcili rocznicę powstania Solidarności!

W tym roku przypada 39. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność. Jak co roku przedstawiciele Związku, władze miasta i powiatu, przedstawiciele władz wojewódzkich, organizacji społecznych i mieszkańcy miasta uczcili tamte wydarzenia.

Uroczystości odbyły się w piątek, 30 czerwca na Skwerze Solidarności.  
Uczestniczyli w nich: Kinga Gajewska – Poseł na Sejm RP, Jadwiga Zakrzewska, b. poseł na sejm, obecnie radna sejmiku województwa mazowieckiego, Jacek Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Krzysztof Bisialski – Przewodniczący Rady Miejskiej, Wicestarosta Paweł Calak, radni: Krystyna Nasiadka, Mirosława Boroń i Roman Biliński, Dariusz Ejdys – Przewodniczący Rady Oddziału Legionowo – Nowy Dwór Mazowiecki NSZZ Solidarność, przedstawiciele Związku, organizacji społecznych, młodzież i mieszkańcy Miasta.
Po krótkich przemówieniach, w których przypomniano m.in. bohaterów wydarzeń 89. roku na naszym terenie, delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym powstanie NSZZ Solidarność i oddały hołd ich uczestnikom.  

 

* Kamień upamiętniający powstanie Solidarności stanął u zbiegu ulic Warszawskiej i Mazowieckiej w 2010 roku. Wcześniej, Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu temu miejscu nazwy „Skwer Solidarności”.

 • autor: Aneta Pielach – Pierścieniak
wyświetl galerię w Cooliris
 • Uroczyste obchody 39. rocznicy powstania NSZZ Solidarność.
 • Uroczyste obchody 39. rocznicy powstania NSZZ Solidarność.
 • Uroczyste obchody 39. rocznicy powstania NSZZ Solidarność.
 • Uroczyste obchody 39. rocznicy powstania NSZZ Solidarność.
 • Uroczyste obchody 39. rocznicy powstania NSZZ Solidarność.
 • Uroczyste obchody 39. rocznicy powstania NSZZ Solidarność.
 • Uroczyste obchody 39. rocznicy powstania NSZZ Solidarność.
 • Uroczyste obchody 39. rocznicy powstania NSZZ Solidarność.

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 30.08.2019 r. do godz. 07:30 dnia 31.08.2019 r.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu i wschodzie możliwe burze z gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 30°C do 31°C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.
W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu. Na południu początkowo możliwe zanikające burze. Prognozowana suma opadów podczas burz do 10 mm. Temperatura minimalna od 16°C do 19°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz początkowo możliwe porywy wiatru do 70 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:31 dnia 30.08.2019 r. do godz. 07:30 dnia 01.09.2019 r.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 30°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
W nocy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura minimalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni.

 • autor: Michał Pilecki

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Ostrzeżenie meteorologiczne!

 • autor: Agnieszka Borowska

Uwaga ścieki w Wiśle!

W związku z awarią instalacji przesyłającej ścieki do oczyszczalni „Czajka”, tysiące m3 ścieków przedostało się do Wisły. Za kilka godzin dotrą do Nowego Dworu Mazowieckiego. Prosi się mieszkańców o zaniechanie korzystania z rzeki. Woda w mieście pobierana jest ze studni głębinowych i jest zdatna do spożycia.

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

W tym roku przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej.
1 września symbolicznie uczcimy tą rocznicę.
Serdecznie zapraszamy pod Pomnik Poległych za Ojczyznę znajdujący się przy ul. Warszawskiej.
Punktualnie o 9:00 złożymy kwiaty i oddamy hołd Tym, którzy walczyli za naszą wolność.

31.08.2019 r. utrudnienia w ruchu!

Uwaga! W związku z organizacją III edycji biegu "Piąteczka dla każdego" w dniu 31 sierpnia 2019 r. w godz. 15:00-17:00 nastąpią utrudnienia w ruchu na ul. T. Kościuszki, ul. Zakroczymskiej, ul. Magistrackiej, ul. Sukiennej, ul. Lotników, ul. Focha, ul. Zdobywców Kosmosu, ul. J. Wybickiego (utrudnienia będą trwały do 50 min).

Za utrudnienia przepraszamy.

 • 31.082019 r. w godz. 15:00-17:00 nastąpią utrudnienia w...

XI Manewry Kabaretowe tuż tuż

Zapraszamy na kolejną edycję Manewrów Kabaretowych. W bieżącym roku do Manewrów przystąpiły:
Grupa MoCarta,
Kabaret Czesuaw,
Kabaret Zachodni.

Artystyczne Manewry poprowadzi Tomasz Jachimek.
 
Karty wstępu w cenie 60 zł do nabycia w kasie Nowodworskiego Ośrodka Kultury i za pośrednictwem platformy BILETYNA.pl

Karty wstępu ze zniżką na Nowodworską Kartę Familijną i na Nowodworską Kartę Seniora do nabycia tylko w kasie ośrodka kultury za okazaniem karty.

Zakupiona karta wstępu nie podlega zwrotowi.

Hala Sportowa NOSiR
ul. Sportowa 66
20.10.2019 r. godz. 17.00

Życzymy dobrej zabawy!

 • autor: Krzysztof Borowski
 • 20.10.2019 r. o godz. 17:00 zapraszamy do hali NOSiR na XI...

Aktywna Sobota

W sobotę (24.08) Zarząd Osiedla nr 6 razem z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 4 zorganizowali „Aktywna Sobotę” dla mieszkańcom osiedla. Dla uczestników czekało wiele atrakcji tj. dmuchańce, trampolina, poczęstunek, napoje z saturatora, gadżety promocyjne oraz możliwość zagrania w tenisa stołowego i piłkę plażowa.

Swoją obecnością zaszczycili nas także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne. Odbył się również turniej piłkarski z okazji Święta Wojska Polskiego o Puchar Burmistrza Miasta pod przewodnictwem Pana Sławomira Krzeczkowskiego. Pomysłodawca imprezy był Jacek Topczewski - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 6. Patronat Honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta Pan Jacek Kowalski.

Dziękujemy za pomoc w organizacji imprezy:
- Burmistrzowi Miasta Panu Jackowi Kowalskiemu,
- Dyrektorowi ZSP nr 4 Panu Zdzisławowi Szmytkowskiemu,
- Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Radnym - Pani Justynie Paszkiewicz i Agnieszce Kowalskiej,
- Banku Spółdzielczemu w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Sklep Mila w Modlinie Twierdzy,
- Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne,
- Mieszkance Osiedla - Jadwidze Kozar,
- Ratownikowi Medycznemu - Krzysztofowi Zalewskiemu.

wyświetl galerię w Cooliris
 • „Aktywna Sobota” w Modlinie Twierdzy.
 • „Aktywna Sobota” w Modlinie Twierdzy.
 • „Aktywna Sobota” w Modlinie Twierdzy.
 • „Aktywna Sobota” w Modlinie Twierdzy.
 • „Aktywna Sobota” w Modlinie Twierdzy.
 • „Aktywna Sobota” w Modlinie Twierdzy.
 • „Aktywna Sobota” w Modlinie Twierdzy.
 • „Aktywna Sobota” w Modlinie Twierdzy.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 27.08.2019 r. do godz. 07:30 dnia 28.08.2019 r.
W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 30°C do 32°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
W nocy zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura minimalna od 16°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 28.08.2019 r. do godz. 07:30 dnia 29.08.2019 r.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i południu województwa, przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Temperatura maksymalna od 30°C do 32°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, początkowo możliwe burze, szczególnie w zachodniej połowie województwa. Prognozowana suma opadów podczas burz do 25 mm. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.

 • autor: Michał Pilecki

Piąteczka dla każdego

 • autor: Anna Jaworek
 • Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór zaprasza 31.08.2019r...
 • W Piąteczce dla każdego najmłodsi biegacze wystartują dla...
 • Trasa Piąteczki dla każdego uzyskała atest PZLA.
 • Uwaga! Utrudnienia w ruchu w dniu 31 sierpnia 2019 r. w...

Piłka w Twierdzy

W ramach pikniku „Aktywna Sobota” zorganizowanego dla mieszkańców Twierdzy przez Zarząd osiedla nr 6, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 i UKS „Reduta”, rozegrano turniej piłkarski z okazji Święta Wojska Polskiego o Puchar Burmistrza Miasta. Dopisały drużyny, wystartowało 6 zespołów, dopisali kibice oraz piękna pogoda. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. W opinii obserwatorów zawodnicy pokazali kawał dobrego futbolu. Mecze były bardzo zacięte, ale grano fair. Nad wszystkim czuwał rzetelnie i profesjonalnie sędzia zawodów Dariusz Łazicki. A oto wyniki meczów:
Delta – Intercars 0:1
Sparta Modlin – Bezlitośni 3:0
Brooklyn – Młoda Gwardia 0:0
Delta – Bezlitośni 0:2
Intercars - Młoda Gwardia 0:2
Sparta Modlin – Brooklyn 3:0
Delta – Młoda Gwardia 0:2
Bezlitośni – Brooklyn 1:1
Intercars - Sparta Modlin 0:1
Delta – Brooklyn 1:3
Młoda Gwardia - Sparta Modlin 0:1
Bezlitośni – Intercars 2:3
Delta – Sparta Modlin 0:2
Brooklyn - Intercars 2:0
Młoda Gwardia – Bezlitośni 2:2

Klasyfikacja końcowa turnieju

I miejsce – Sparta Modlin 15 pkt. 10:0
II miejsce – Młoda Gwardia 8 pkt. 6:3
III miejsce – Brooklyn 8 pkt. 6:5

Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Damian Trojański, Marcin Dyzio, Wojciech Małecki, Kamil Grynko, Mateusz Biniek, Andrzej Słodkowski, Przemysław Pawelski, Sebastian Świerszcz, Michał Rutkowski, Dominik Kube, Tomasz Borzym.
Najlepszym bramkarzem turnieju został Damian Trojański, który w turnieju zachował czyste konto. Królem strzelców zawodów został Andrzej Słodkowski zdobywca 5 bramek.
Na zakończenie zawodów najlepszym wręczono nagrody ufundowane przez UKS „Reduta”.

 • autor: Sławomir Krzeczkowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Turniej piłkarski z okazji Święta Wojska Polskiego o...
 • Turniej piłkarski z okazji Święta Wojska Polskiego o...
 • Turniej piłkarski z okazji Święta Wojska Polskiego o...
 • Turniej piłkarski z okazji Święta Wojska Polskiego o...
 • Turniej piłkarski z okazji Święta Wojska Polskiego o...
 • Turniej piłkarski z okazji Święta Wojska Polskiego o...
 • Turniej piłkarski z okazji Święta Wojska Polskiego o...
 • Turniej piłkarski z okazji Święta Wojska Polskiego o...
 • Turniej piłkarski z okazji Święta Wojska Polskiego o...
 • Turniej piłkarski z okazji Święta Wojska Polskiego o...

Teatr Hurragram - zapisy

Grupa Teatralna HURRAGRAM działa w Nowodworskim Ośrodku Kultury od października 2011 roku. Uczestników zajęć łączy pasja i radość z grania. Jak mówią – „aż chce się krzyczeć HURRA, GRAM!”. Do tej pory grupa zrealizowała wiele spektakli, między innymi: „Pokojówki”, „Pierwsza lepsza”, „Siostry”, „Traktat o niechlubnym paleniu”, „Rzecz ludzka”, „Wywiedzione ze słowa”, „Małe zamieszanie”, „Choinka”.
Zajęcia teatralne prowadzone są pod okiem doświadczonego aktora Marcina Turka, skierowane zaś są do wszystkich, niezależnie od płci, wieku, wykształcenia, stanu zdrowia i urody. Zapraszamy kandydatów do szkół teatralnych, emerytów, osoby pracujące i te zainteresowane własnym rozwojem.
Spotkanie informacyjne oraz wstępne warsztaty aktorskie odbędą się we wrześniu. Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 3.09.2019 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury o godz. 18:00.
Spotkania wrześniowe - wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy!

 • autor: Sylwia Ciuchta
 • 3.09.2019 r. o godz. 18:00 w Nowodworskim Ośrodku Kultury...

Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego - szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920

W pierwszym dniu wydarzenia tj. 16.08.2019 przez nasze miasto przejechał wyścig główny, który wystartował z Radzymina, by pokonać 200 km dystans do Płocka. Na tym etapie zawodnicy rywalizowali o premię lotną - Puchar Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego. Na terenie Modlina Twierdzy w Garnizonie Modlin odbyło się zakończenie wyścigu dla niektórych kategorii zawodników, finiszujących po 100 km. Tu nastąpiła zatem uroczysta dekoracja i wręczenie pucharów w kategorii Amator oraz Junior. Następnego dnia tj. 17.08.2019 r. odbyło się kryterium uliczne, które rozgrywało się na Torze Modlin. Zawodnicy rywalizowali w różnych kategoriach, od najmłodszych uczniów szkół podstawowych po zawodowych kolarzy, startujących w Elicie. To wyjątkowe wydarzenie na torze samochodowym dostarczyło licznie przybyłym kibicom moc sportowych emocji.

 • autor: Anna Jaworek
wyświetl galerię w Cooliris
 • Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 • Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 • Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 • Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 • Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 • Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 • Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 • Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 • Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 • Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 • Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 • Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 • Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 • Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 26.08.2019 r. do godz. 07:30 dnia 27.08.2019 r.
W dzień zachmurzenie małe, miejscami bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.
W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 27.08.2019 r. do godz. 07:30 dnia 28.08.2019 r.
W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 29°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.
W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 15°C do 18°C. Wiatr przeważnie słaby, południowo-wschodni.

 • autor: Michał Folwarski

Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

15 sierpnia 2019 r., władze Nowego Dworu Mazowieckiego, przy współudziale Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i 2. Mazowieckiego Pułku Saperów zorganizowały obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Michała Archanioła, w którym mszę św. celebrował i homilię wygłosił proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Kwiatkowski. Po zakończonej mszy św. uczestniczy uroczystości udali się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Ta część uroczystości rozpoczęła się hymnem państwowym.

Wszystkich przybyłych powitał Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie Bitwy Warszawskiej dla zachowania niepodległości przez Polskę.

W wystąpieniu okolicznościowym płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP, podkreślił, że 15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej obchodzą swoje święto - Święto Wojska Polskiego. Ustanowione ono zostało 30 lipca 1992 roku i nawiązuje do tradycji II Rzeczypospolitej, która dzień ten obchodziła właśnie 15 sierpnia w rocznicę rozpoczęcia przez pierwsze oddziały 21. Dywizji Górskiej forsowania Wieprza pod Kockiem. W ten sposób zaczęła się słynna kontrofensywa, w wyniku której rozbito wojska rosyjskie.

Następnie delegacje władz samorządowych, organizacji społecznych i mieszkańcy miasta złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Kwiaty złożyli także kombatanci – członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP: 105-letni kombatant – kpt. w st. spocz. Andrzej Rak i 95-letni kombatant Roman Kaczorowski.

Posterunek honorowy wystawił 2. Mazowiecki Pułk Saperów.

 • autor: (k); foto: M. Łada
wyświetl galerię w Cooliris
 • Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska...
 • Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska...
 • Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska...
 • Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska...
 • Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska...
 • Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska...
 • Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska...
 • Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska...
 • Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska...
 • Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska...
 • Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska...
 • Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska...
 • Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska...
 • Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska...

80. rocznica bohaterskiej obrony Modlina

 • Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego zaprasza...

39. rocznica powstania NSZZ Solidarność

 • 39. rocznica powstania NSZZ Solidarność

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 21.08.2019 r. do godz. 07:30 dnia 22.08.2019 r.
W dzień zachmurzenie całkowite, od godzin południowych z większymi przejaśnieniami, a wieczorem na zachodzie możliwe rozpogodzenia. Miejscami, głównie w pierwszej połowie dnia, opady deszczu, przede wszystkim na wschodzie województwa i tam prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C, na północnym wschodzie województwa około 18°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, po południu słaby, północny i północno-zachodni.
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni, na zachodzie zmienny.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 22.08.2019 r. do godz. 07:30 dnia 23.08.2019 r.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Rano lokalnie silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą wschodniego.
W nocy zachmurzenie małe, na południu okresami umiarkowane. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C, na północy województwa lokalnie 10°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich, na północy zmienny.

 • autor: Anna Woźniak

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Jak najłatwiej uzyskać dotację na fotowoltaikę, źródła ciepła i termomodernizację budynku?

Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Fundacja GlobalECO serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych z dofinansowaniem do 90% oraz fotowoltaikę i instalacje OZE (do 50% dofinansowania).

Spotkania odbędą się 3.09.2019 r. o godz. 19.00 w Nowodworskim Ośrodku Kultury oraz 19.09.2019 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4  w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlin Twierdza).
Oszczędzaj i żyj w zgodzie z naturą.

 • autor: Katarzyna Bucholc
 • 3.09. godz. 19.00 w Nowodworskim Ośrodku Kultury oraz...

Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego – szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920

Wyścig kolarski Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego – szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920 odbędzie się w dniach 16-18 sierpnia 2019 roku. Pierwszego dnia na trasę o długości 200 km kolarze wyruszą z Radzymina. Peleton odwiedzi takie miasta jak Radzymin, Nieporęt, Legionowo, Wieliszew, Serock, Nasielsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk oraz Płock. Drugiego dnia tj. 17 sierpnia odbędzie się wyścig na „Torze Modlin” w Nowym Dworze Mazowieckim, natomiast ostatniego dnia w Legionowie odbędzie się kryterium uliczne.
W tegorocznym wyścigu do rywalizacji staną zawodowi kolarze, amatorzy, młodzież oraz dzieci. Poprzez emocjonujące wyzwanie sportowe razem uczcimy pamięć Bohaterów zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Oprócz nagrody głównej - auta Skoda City Go, o wartości 40 tysięcy złotych, pula nagród i to w pierwszym dniu Touru to 30 700 PLN.

16 sierpnia start z Radzymina Adres: Plac Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin

12.00 Start wyścigu Radzymin
12.50 Nieporęt
13.10 Legionowo
13:25 Wieliszew
13:50 Serock
14:35 Nasielsk
15:05 Nowy Dwór Mazowiecki
16:05 Płońsk
17:40 – 18:00 Płock

17 sierpnia - Tor Modlin
 
12.00 - Dzieci ze Szkół Podstawowych
12.30 - Żak, Żaczka, Szkółki Kolarskie
13.00 - Młodzik, Młodziczka, Juniorka Młodsza
13.30 - Juniorka, Junior młodszy, Kobiety Amator Open 14.10 - Junior, Elita Kobiet, Amator Open
15.00 - Elita Mężczyzn, U23, Masters
16.00 - Zakończenie
 
 
18 sierpnia - Legionowa ( Arena legionowo - Adres: Bolesława Chrobrego 50B, 05-120 Legionowo)

12.00 - Dzieci ze Szkół Podstawowych
12.30 - Żak, Żaczka, Szkółki Kolarskie
13.00 - Młodzik, Młodziczka, Juniorka Młodsza
13.30 - Juniorka, Junior młodszy, Kobiety amator Open 14.10 - Junior, Elita Kobiet, Amator Open
15.00 - Elita Mężczyzn, U23, Masters
16.00 - Zakończenie

 • autor: Anna Jaworek
 • 16-18.08.2019 r. odbędzie się wyścig kolarski Mazowsze...

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 08.08.2019 r. do godz. 07:30 dnia 09.08.2019 r.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Możliwe także burze, lokalnie z gradem, głównie w północnej połowie województwa. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, pod wieczór stopniowo słabnący, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, jedynie początkowo na wschodzie województwa do 80 km/h.
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 09.08.2019 r. do godz. 07:30 dnia 10.08.2019 r.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.
W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby, zmienny.

 • autor: Michał Folwarski

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Aktywna sobota w Modlinie Twierdzy

 • autor: Jacek Topczewski
 • 24.08.2019 r. w godz. 16:00-20:00 zapraszamy do Zespołu...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO
Ważność: od godz. 07:30 dnia 07.08.2019 r.  do godz. 07:30 dnia 08.08.2019 r.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. W czasie burz prognozowana suma opadów do 30 mm, a na południu województwa do 40 mm. Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Możliwy grad. Prognozowana suma opadów do 40 mm, na południu województwa lokalnie do 50 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr na ogół słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy wiatru do 100 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ
Ważność: od godz. 07:30 dnia 08.08.2019 r. do godz. 07:30 dnia 09.08.2019 r.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze, lokalnie z gradem. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

 • autor: Kamil Walczak

NDMkowe opłaty i bonusy

Stworzyliśmy NDMkę tak, aby korzystanie z niej było maksymalnie efektywne oraz, aby wiązało się to z minimum formalności i opłat. Po założeniu konta na stronie https://my.roovee.eu zostaniesz poproszona/y o dokonanie opłaty inicjalnej (do wykorzystania na przejazdy z możliwością zwrotu) w wysokości minimum 10 zł. Możesz jej dokonać kartą lub przelewem. Po dotarciu środków na Twoje konto – możesz już korzystać z NDMki.
Korzystanie z roweru jest bezpłatne przy wypożyczeniach nie dłuższych, niż 30 minut. Powyżej tego czasu na Twoim koncie naliczona zostanie opłata wysokości 5 groszy za każdą rozpoczętą minutę wynajmu. Dodatkowe opłaty mogą zostać naliczone za zakończenie wynajmu poza Strefą Parkowania, poza obszarem funkcjonowania NDMki, za zakończenie roweru w miejscu niezgodnym z regulaminem oraz za korzystanie z roweru niezgodne z regulaminem.
Jeśli jednak nie chcesz płacić za korzystanie z NDMki, to nie płać! Odstaw rower po zakończeniu wynajmu do oznaczonej Strefy Parkowania i do 30 minut wynajmu nie zostaną naliczone Ci żadne opłaty. Jeśli wypożyczysz rower poza Strefą Parkowania i zwrócisz go na koniec wynajmu do Strefy Parkowania – otrzymasz bonus do wykorzystania na kolejne przejazdy!
Szczegóły dotyczące opłat znajdziesz na stronie: https://rowery.nowydwormaz.pl/

Święto Wojska Polskiego. 99. rocznica Bitwy Warszawskiej

 • 15.08.2019 r. obchody Święta Wojska Polskiego oraz 99...

NDMka wystartowała

NDMka wystartowała. Już możecie z niej korzystać. W związku z tym publikujemy informacje o tym, gdzie można pozostawić rower NDMki.
Idealną sytuacją jest gdy wypożyczony rower zwracasz do oznaczonej Strefy Parkowania. Oznacza to brak dodatkowych opłat za korzystanie z roweru, a także ułatwia korzystanie innym użytkownikom z NDMki.
Możesz też pozostawić rower w dowolnym, publicznie dostępnym miejscu na obszarze funkcjonowania NDMki.
Roweru nie możesz pozostawić w miejscach, które ograniczają lub uniemożliwiają skorzystanie z roweru innym użytkownikom. Takie miejsca to w szczególności parkingi podziemne, tunele, garaże, zamknięte cmentarze, lasy, parki. W szczególności niedopuszczalne jest dokonywanie zwrotu roweru i jego przechowywanie w budynkach, na prywatnych posesjach, w piwnicach albo samochodach.
Rower musi być oparty o nóżkę/stopkę. Niedopuszczalne jest pozostawienie roweru w pozycji leżącej.
Rower nie może być także oparty o słup, drzewo, ani budynek.
Dla Twojej wygody korzystania z NDMki nie pozostawiaj roweru w miejscach, w których nie będzie zasięgu GPS, to jest miejscach zadaszonych lub usytuowanych w podziemiach!
W przypadku błędnego zwrotu roweru, w szczególności niezamknięcia urządzenia ROOVEE LOCK CONTROL lub pozostawienia roweru w miejscu niedozwolonym, zostanie Ci naliczona opłata zgodnie z tabelą opłat.
Pamiętaj również, że użytkownik NDMki nie może przewozić rowerów samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych.
Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z NDMki: https://rowery.nowydwormaz.pl/downloads/regulamin.pdf

wyświetl galerię w Cooliris
 • Strefa Parkowania - Osiedle Młodych - Okulickiego.
 • Strefa Parkowania - Centrum miasta.
 • Strefa Parkowania - Osiedle Młodych - Młodzieżowa.

Jak wypożyczyć i zwrócić NDMkę?

Jako zarejestrowany użytkownik NDMki masz cztery możliwości skorzystania z Nowodworskiego Roweru Miejskiego.

Wariant 1. Wypożyczasz rower ze Strefy Parkowania Rowerów. Wykorzystując aplikację Roovee albo kod SMS odblokowujesz rower i korzystasz z niego. Rower zwracasz do którejkolwiek Strefy Parkowania Roovee i jeśli korzystasz z roweru nie więcej jak 30 minut – wypożyczenie jest bezpłatne.

Wariant 2. Wypożyczasz rower ze Strefy Parkowania Rowerów. Wykorzystując aplikację Roovee albo kod SMS odblokowujesz rower i korzystasz z niego. Wypożyczenie chcesz zakończyć bez pozostawiania roweru w Strefie Parkowania Roovee. Możesz pozostawić rower wszędzie w obrębie strefy działania NDMki, którą będziesz widział na aplikacji podczas wynajmu. Taki wariant wynajmu oznacza dodatkowy koszt 2 zł za wypożyczenie roweru.

Wariant 3. Wypożyczasz rower poza Strefą Parkowania Rowerów. Wykorzystując aplikację Roovee odnajdujesz najbliższy rower i korzystasz z niego. Rower zwracasz do którejkolwiek Strefy Parkowania Roovee i jeśli korzystasz z roweru nie więcej jak 30 minut za zwrócenie roweru do strefy na Twoje konto trafi bonus w wysokości 1,5 zł.

Wariant 4. Wypożyczasz rower poza Strefą Parkowania Rowerów. Wykorzystując aplikację Roovee odnajdujesz najbliższy rower i korzystasz z niego. Wypożyczenie chcesz zakończyć bez pozostawiania roweru w Strefie Parkowania Roovee. Możesz pozostawić rower wszędzie w obrębie strefy działania NDMki, którą będziesz widział na aplikacji podczas wynajmu. Taki wariant wynajmu traktowany jest przez operatora jako zwrot roweru poza Strefą Parkowania i oznacza dodatkowy koszt 2 zł.

Aby wypożyczyć rower wystarczy, że zeskanujesz QR kod z kierownicy albo z zamka na tylnym kole. Rower zostanie odblokowany i pozostanie do Twojej dyspozycji do momentu, kiedy zakończysz wynajem zamknięciem blokady na tylnym kole.
Aplikacja którą masz na swoim telefonie będzie informowała Cię o wszystkich ważnych kwestiach związanych z wypożyczeniem pojazdu, w tym prezentowała będzie lokalizacje rowerów, obszar funkcjonowania NDMki, rozmieszczenie stref parkowania, stan Twojego konta i wiele innych.
Nie korzystasz ze smartfona? To nie jest problem! Załóż konto na stronie https://my.roovee.eu, po czym kartą lub przelewem zasil swoje nowe konto. Zaakceptuj regulamin i zapamiętaj swój TELEKOD! Opłata inicjalna (do wykorzystania na przejazdy z możliwością zwrotu) to minimum 10 zł. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 88 77 66 833, podaj numer roweru, który chcesz odblokować, a następnie swój TELEKOD i ciesz się jazdą.

Rower wypożyczysz również korzystając z SMSa. Załóż konto na stronie https://my.roovee.eu, po czym kartą lub przelewem zasil swoje nowe konto. Zaakceptuj regulamin i zapamiętaj swój TELEKOD! Uruchom pojazd wysyłając SMSa na numer 539 569 930 o treści: start NUMER_ROWERU, który chcesz wypożyczyć, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami SMS i ciesz się jazdą!
Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z NDMki, dostępnym na stronie https://rowery.nowydwormaz.pl/downloads/regulamin.pdf

wyświetl galerię w Cooliris
 • Jak wypożyczyć i zwrócić NDMkę?
 • Jak wypożyczyć i zwrócić NDMkę?
 • Jak wypożyczyć i zwrócić NDMkę?
 • Jak wypożyczyć i zwrócić NDMkę?
 • Jak wypożyczyć i zwrócić NDMkę?
 • Jak wypożyczyć i zwrócić NDMkę?
 • Jak wypożyczyć i zwrócić NDMkę?
 • Jak wypożyczyć i zwrócić NDMkę?

Jak założyć konto do korzystania z NDMki?

Założenie konta do obsługi NDMki jest bardzo proste. Pobierz aplikację telefonem ze strony https://my.roovee.eu, zarejestruj się podając jedynie swój numer telefonu. Kartą lub przelewem zasil swoje nowe konto. Opłata inicjalna (do wykorzystania na przejazdy z możliwością zwrotu) to minimum 10 zł. Po dotarciu środków na Twoje konto – możesz już korzystać z NDMki.
Aby wypożyczyć rower wystarczy, że zeskanujesz QR kod z kierownicy, albo z zamka na tylnym kole. Rower zostanie odblokowany i pozostanie do Twojej dyspozycji do momentu, kiedy zakończysz wynajem zamknięciem blokady na tylnym kole.
Aplikacja którą masz na swoim telefonie będzie informowała Cię o wszystkich ważnych kwestiach związanych z wypożyczeniem pojazdu, w tym prezentowała będzie lokalizacje rowerów, obszar funkcjonowania NDMki, rozmieszczenie stref parkowania, stan Twojego konta.
Nie korzystasz ze smartfona? To nie jest problem! Załóż konto na stronie https://my.roovee.eu, po czym kartą lub przelewem zasil swoje nowe konto. Zaakceptuj regulamin i zapamiętaj swój TELEKOD! Opłata inicjalna (do wykorzystania na przejazdy z możliwością zwrotu) to minimum 10 zł. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 88 77 66 833, podaj numer roweru, który chcesz odblokować, a następnie swój TELEKOD i ciesz się jazdą.

Rower wypożyczysz również korzystając z SMSa. Załóż konto na stronie https://my.roovee.eu, po czym kartą lub przelewem zasil swoje nowe konto. Zaakceptuj regulamin i zapamiętaj swój TELEKOD! Uruchom pojazd wysyłając SMSa na numer 539 569 930 o treści start NUMER_ROWERU, który chcesz wypożyczyć, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami SMS i ciesz się jazdą.
Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z NDMki, dostępnym na stronie https://rowery.nowydwormaz.pl/regulamin

wyświetl galerię w Cooliris
 • Założenie konta do obsługi NDMki.
 • Założenie konta do obsługi NDMki.
 • Założenie konta do obsługi NDMki.
 • Założenie konta do obsługi NDMki.
 • Screenshot_2019-07-31-14-25-31
 • Założenie konta do obsługi NDMki.
 • Założenie konta do obsługi NDMki.

Uruchomienie Systemu Alarmowego Miasta dla uczczenia 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia br. (czwartek) obchodzić będziemy 75-tą  rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, dla uczczenia  rocznicy, o godzinie 17 – tej,  tj. godzinie  wybuchu Powstania, w miastach województwa mazowieckiego, w tym w Nowym Dworze Mazowieckim, zostaną uruchomione syreny alarmowe. W czasie emitowania dźwięku sygnału alarmowego prosi się wszystkie osoby będące na ulicach miasta o zatrzymanie się, oddając w ten sposób cześć Powstańcom.

W tym tygodniu pojedziemy NDMką!

W piątek, 2 sierpnia o godz. 9:00 zacznie działać system wypożyczalni rowerów miejskich – NDMka.
W związku z tym rozpoczynamy cykl publikacji informacji praktycznych dotyczących zasad działania systemu.
Działa już nowa strona rowery.nowydwormaz.pl, na której można zapoznać się m.in. z regulaminem, rozmieszczeniem stacji, informacjami jak działa system, jakie są opłaty. Ze strony można też pobrać aplikację Roovee (w wersji na iPhona i Androida). Aplikacja dostępna jest również w AppStore i na Google Play. Ściągajcie aplikację, tak abyście w momencie uruchomienia systemu byli gotowi do jazdy.

 • rowery.nowydwormaz.pl

Bezpłatne szkolenia doskonalące technikę jazdy dla osób 55+

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza na szkolenia profilaktyczne kierowców. Kurs skierowany jest do osób powyżej 55 roku życia.

Rusza pilotażowy projekt samorządu województwa mazowieckiego skierowany do kierowców seniorów. To kolejna inicjatywa, której celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kształtowanie prawidłowych postaw oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym.

Z inicjatywy samorządu województwa mazowieckiego powstał projekt profilaktycznych szkoleń skierowany do kierowców seniorów. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wraz z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego z Mazowsza zawarły porozumienie dotyczące sfinansowania szkoleń dla blisko 700 seniorów. Wykonawcą projektu został Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy – Tor Modlin.

Podczas sześciogodzinnego szkolenia teoretyczno-praktycznego realizowanego przez doświadczonych psychologów transportu i instruktorów techniki jazdy, uczestnicy szkolenia zapoznają się m.in. ze specyfiką ruchu drogowego w Polsce, oceną czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu z uwzględnieniem różnych substancji psychoaktywnych, a także wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych na organizm człowieka ze szczególnym uwzględnieniem sprawności psychofizycznej kierowcy. W trakcie zajęć praktycznych doświadczą wpływu prędkości na drogę hamowania na różnego rodzaju nawierzchniach, przekonają się jak na koncentrację działa rozmowa przez telefon lub z pasażerem i na jakich zasadach działają systemy wspomagające kierowcę w samochodzie.  

WAŻNE!
Szkolenie jest całkowicie bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie prawa jazdy kat. B, ukończone 55 lat oraz wypełnienie karty zgłoszenia.

Termin szkolenia - 9 września 2019

Miejsce szkolenia: Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy – Tor Modlin.

Program zajęć
8.00 – 8.30 - rejestracja
8.30 – 9.00 - omówienie zasad bezpieczeństwa
9.00 – 12.00 - szkolenie teoretyczne
12.00 – 13.00 - serwis obiadowy
13.00 – 16.00 - szkolenie praktyczne

Karty zgłoszenia na szkolenie należy składać do dnia 20 sierpnia (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim w pok. 222.

Serdecznie zapraszamy!

Pożegnanie lata 2019

 • 7.09.2019 r. o godz. 15:15 zapraszamy na teren rekreacyjny...

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie ostrzega przed upałami na obszarze powiatu nowodworskiego.
Do godz. 20:00 dnia 30.07.2019 r. prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

 • autor: Kamil Walczak

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 29.07.2019 r. do godz. 07:30 dnia 30.07.2019 r.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna od 30°C do 32°C. Wiatr słaby, przeważnie wschodni. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 90 km/h.
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura minimalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby, zmienny. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 30.07.2019 r. do godz. 07:30 dnia 31.07.2019 r.
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, na zachodzie i południu województwa miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.
W nocy zachmurzenie umiarkowane, początkowo miejscami duże. W pierwszej połowie nocy przelotne opady deszczu, miejscami na zachodzie i południu województwa także burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 14°C na północnym wschodzie do 18°C na zachodzie i w centrum. Wiatr słaby, północno-wschodni. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

 • autor: Katarzyna Ścisłowska

Kondolencje

wyświetl galerię w Cooliris
 • kondolen_

Nowodworska Róża Wiatrów 2019

Jak co roku, na zakończenie wakacji mamy przyjemność zaprosić sympatyków muzyki żeglarskiej, oraz wszystkich entuzjastów dobrego grania na kolejną „Nowodworską Różę Wiatrów”. W tym roku zagrają dla nas Drake i Ryczące dwudziestki . Serdecznie zapraszamy do wspólnego słuchania morskich pieśni i współczesnych piosenek żeglarskich.

Nowodworski Ośrodek Kultury
(dziedziniec)
ul.I.Paderewskiego 1a
24.08.2019r., godz.: 18.00
Wstęp Wolny


Ryczące Dwudziestki i Drake
Dwa zespoły… jeden z samego serca Śląska – z Bytomia, drugi też ze Śląska – z Częstochowy. Los po raz pierwszy je ze sobą zetknął w 2004 roku w najbardziej morskiej miejscowości Zagłębia – w Morsku, i od razu coś między nimi muzycznie zaiskrzyło. Ten starszy dla młodszego zespołu był przewodnikiem w pierwszych krokach stawianych na scenach folkowo-shantowych. Ten młodszy, dla starszego był lustrzanym odbiciem jego młodzieńczej fascynacji odkrywaną kulturą marynistyczną. Od tamtego spotkania minęło już paręnaście lat, ale tych dziesięciu facetów z dwóch zespołów, dobrze już okrzepłych na koncertowych trasach i mających pokaźny dorobek płytowy, wciąż łączy szacunek, uznanie, sympatia i… chemia.
Dlatego zespoły Ryczące Dwudziestki i Drake, postanowiły tą szczególną więź zawrzeć na wspólnie nagranym albumie, który będzie się rozrastał wraz z upływem czasu… który będzie przypieczętowaniem przyjaźni zespołów i z pewnością, ciekawą propozycją muzyczną dla Was.

Ryczące Dwudziestki
1983r. – można było narzekać na wszystko, ale z pewnością nie na brak zapału i optymizmu grupy przyjaciół z I Drużyny Wodnej bytomskiego Hufca ZHP, którzy zamiłowanie do żeglarstwa i przygody, oraz tęsknotę za wolnością, jakże dosłownie wtedy rozumianą, postanowili zawrzeć w śpiewanych przez siebie piosenkach. Powstali spontanicznie - z potrzeby serc, ku radości własnej i innych. Połączeni marzeniami, od lat młodzieńczego trądziku, poprzez pierwsze siwe włosy na skroniach, mimo niewielkich, acz zauważalnych zmian składu, kroczą artystyczną ścieżką do dziś.
Od samego początku scenicznej przygody, los był dla nich łaskawy. Słysząc pełne radości piosenki żeglarskie, oraz potężnie brzmiące harmonią szanty – morskie pieśni pracy, obdarował ich licznymi nagrodami na festiwalach piosenki żeglarskiej. Swą passę rozpoczęli od festiwalu „TRATWA” ’83 w Katowicach, gdzie między innymi za piosenkę „Hiszpańskie Dziewczyny”, która do dnia dzisiejszego im towarzyszy, otrzymali III nagrodę. Później było już tylko lepiej. Jak sami twierdzą, każda otrzymana nagroda na festiwalu jest dla nich najważniejsza, a każdy gest sympatii i uśmiech ze strony publiczności, zapłatą i zachętą do dalszej pracy. Mimo wielu otrzymanych nagród, dwie z nich mają szczególne znaczenie dla zespołu – dwukrotne Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu „SHANTIES” w Krakowie w latach 1984 i 1999.
Pięć, tylko i wyłącznie męskich głosów - a’cappella (wokalnie bez instrumentów), bądź z towarzyszeniem gitar, jest wizytówką zespołu. Na przestrzeni lat, tworząc nietuzinkowe aranżacyjnie utwory, wypracowali nowy, niepowtarzalny styl i charakterystyczne brzmienie. Nie boją się eksperymentów i nowinek muzycznych, a spektrum ich repertuaru sięga od romantycznych irlandzkich ballad i piosenek autorskich, poprzez opracowane w nowej formie wersje szant, piosenki o tematyce ekologicznej dla dzieci, humorystyczne miniatury muzyki klasycznej, do repertuaru gospel.
Nierozłącznym elementem pasji, którą wykonują, są podróże - licząc przebyte kilometry tras koncertowych z pewnością już parokrotnie okrążyli kulę ziemską. Niejeden port odwiedzili - drogą morską, powietrzną lub lądową - niejeden samochód „zarżnęli” i w niejednej koi spali. Prawie każdego weekendu, wyruszają gdzieś w Polskę, nie omijając wielu spektakularnych koncertów, czy imprez kulturalnych – również emitowanych przez krajowe stacje telewizyjne. Niemalże, co roku odbywają zagraniczne wojaże, na drodze, których do dnia dzisiejszego, stanęły takie kraje, jak: Niemcy, kraje byłej Jugosławii, Węgry, Norwegia, Czechy, Słowacja, Kanada oraz Stany Zjednoczone. To właśnie w Ameryce, gdzie byli już trzykrotnie, jako jedyny „biały” zespół mieli możliwość zaśpiewania w kościele metodystów (Asheville NC 1994). Porwani przez pastora i murzyńską społeczność do spontanicznego uczestnictwa w niedzielnym nabożeństwie, zapomnieli, czy mają koncert (repertuar Gospel & Spirituals zawarty na płycie „By The Waters”), czy po prostu modlą się śpiewając. Dziś są zgodni, że obok mszy żeglarskiej, na której śpiewali, tuż przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, było to dla nich najważniejsze wydarzenie duchowo-muzyczne.
Wydaje się, że trwać będą wiecznie, a z pewnością ich piosenki, o których można już powiedzieć, że łączą pokolenia. Choć z każdym dniem są starsi i ponoć lepsi jak wino, nie poprzestają tworzyć, czego dowodem jest 12 wydanych płyt CD, oraz „worek” pomysłów, które zamierzają zrealizować w swoim trzecim już dziesięcioleciu. Niebawem na naszym rynku wydawniczym ukaże się ich nowa płyta – tym razem z gatunku...???
Są nieprzewidywalni, wiec z korzyścią dla wszystkich, na pewno nas czymś zaskoczą!


Skład:
Andrzej Grzela „Qńa” (czyt. Kunia)
Wojciech Dudziński „Sęp”
Andrzej Marciniec „Martinez”
Bogdan Kuśka „Bodziec”
Łukasz Drzewiecki „Matrix”

Drake
Początek zespołu DRAKE to styczeń 2004r. Wtedy to zrodził się pomysł na uczczenie święta Irlandii, dnia św. Patryka. Wspólne granie przyniosło wiele radości, więc pomysł na rozpoczęcie działalności zespołu nabrał konkretnego kształtu w postaci repertuaru, tak tradycyjnego jak i własnych kompozycji. DRAKE grywał na imprezach plenerowych i w częstochowskiej Tawernie Port. W listopadzie 2004r. zespół wyruszył na pierwszy festiwalowy konkurs. Występ na Morskich Opowieściach w Morsku k. Zawiercia przyniósł zwycięstwo w konkursie, a to otworzyło DRAKE’owi drzwi do występów na największych szantowych festiwalach w Polsce. Marzec 2006r to wygrana na festiwalu we Wrocławiu i nagroda w postaci nagrania i wydania pierwszej płyty. ”Talizman” ukazał się w marcu 2007r. Muzyka zawarta na tej płycie to piosenki autorski i tradycyjne melodie celtyckie.
Maj 2011 to data premiery drugiego, autorskiego albumu DRAKE’a zatytułowanego „Legenda’. Brzmienie zespołu na tej płycie zostało wzbogacone o mandolinę i irish bouzouki.
DRAKE zagrał ponad 400 koncertów na wszystkich największych festiwalach oraz w tawernach i klubach muzycznych w całym kraju. Zespół co roku organizuje w marcu w rodzinnej Częstochowie imprezę tematycznie związaną z dniem św. Patryka, na którą zaprasza największe gwiazdy polskiej sceny folk i szanty.
„Nasza muzyka to podróż przez wzburzony ocean, i zielone celtyckie wzgórza. W swoich tekstach zabieramy słuchacza na pokład starego żaglowca, i do pełnej gwaru tawerny w jednym z tysięcy portów, które razem odwiedzimy”.

Skład:
Sławomir Bielan wokal, bodhran, instr.perkusyjne
Wojciech Kotas wokal, whistle, dudy, harmonijka
Piotr Pala gitara elektroakustyczna, irish bouzouki, mandolina
Bartłomiej Wręczycki akordeon
Andrzej Drzastwa gitara basowa

wyświetl galerię w Cooliris
 • Nowodworska_róża_wiatró_do_Druku2019

75 - Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

RB Cup 2019 - Turniej Piłki Nożnej Drużyn Firmowych o puchar RB!

Wesoła Niedziela w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego - 21 lipca 2019 roku zostaje odwołana.

Ze względu na niesprzyjającą prognozę pogody, opady deszczu i możliwe burze z gradem, zmuszeni jesteśmy odwołać dzisiejszą Wesołą Niedzielę. Jeśli pogoda pozwoli spotkamy się za tydzień. Trzymajcie kciuki za pogodę!

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Upalny II Półmaraton Trzech Rzek

W niedzielę 30 czerwca, w wyjątkowo upalnej atmosferze odbyła się II edycja Półmaratonu Trzech Rzek, rozpoczynając tym samym Nowodworską Triadę Biegową 2019. Biegaczy nie wystraszył żar lejący się z nieba i już od rana gromadzili się w Garnizonie Modlin, gdzie zlokalizowane było miasteczko biegacza, jak też start i meta biegu. Pakiety startowe zostały wyprzedane w 100 procentach, a pokonania dystansu ponad 21 km podjęło się około 300 osób. Trzeba przyznać, że ze względu na temperaturę i miejscami wymagającą trasę, nie było to łatwe zadanie. Wszelkie niedogodności wynagradzały w pewnym stopniu piękne widoki zabytków Twierdzy Modlin, a także mazowieckie pejzaże nad Narwią. W tak wysokiej temperaturze pokonanie trasy półmaratonu było jednak dość wyczerpujące. Po trudach biegu na zmęczonych zawodników czekał zasłużony relaks na leżakach, a także pyszny poczęstunek w postaci spaghetti, drożdżówek, pączków i batonów ziarnistych. Tuż po biegu głównym na start ruszyły dzieci i młodzież. Po wesołej rozgrzewce, odbyły się biegi towarzyszące na dystansach od 200 m do 800 m. Najmłodsi zawodnicy pobiegli dla małego Sebastiana, na leczenie którego zostaną przekazane pieniążki uzyskane z pakietów dziecięcych. Sądząc po uśmiechniętych buziach, dzieciaki świetnie się bawiły zarówno podczas biegania, jak też w Strefie Dzieci, gdzie rozmaite atrakcje zapewniała im animatorka - Myszka Miki. Maluchy malowały buzie, tańczyły i wygrywały nagrody w konkursach sportowych.
Wszyscy uczestnicy biegów, zarówno dorośli, jak też dzieci otrzymali medale pamiątkowe, a następnie odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców. Najlepsi zawodnicy sklasyfikowani w licznych kategoriach otrzymali puchary oraz nagrody pieniężne i rzeczowe. Sportowej rywalizacji towarzyszyło wiele emocji, ale także zmagań z palącym słońcem, dlatego serdeczne gratulacje i wyrazy uznania należą się wszystkim, którzy podjęli wyzwanie ukończenia biegu. Kolejna szansa na biegowe endorfiny już 31 sierpnia na Piąteczce dla każdego.

 • autor: RozbiegaMy Nowy Dwór; fot. Paweł Rosłoń, Gosia, RozbiegaMy Nowy Dwór, M. Ziółkowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek
 • II Półmaraton Trzech Rzek

Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr  V / 97 /2019

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 2019 r.

 

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

 

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.)  –  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się zespół w składzie:

Grażyna Nadrzycka        -  przewodniczący zespołu

Mirosława Boroń            –  zastępca przewodniczącego zespołu

Angelika Sosińska          –  członek zespołu

Monika Gluba-Stasiak   –  członek zespołu

Justyna Paszkiewicz       –  członek zespołu

 

Zadaniem  Zespołu,  o którym  mowa  w  ust. 1 jest  przygotowanie i przedstawienie  Radzie  Miejskiej,  przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r., opinii o zgłoszonych kandydatach,  w  szczególności  w  zakresie  spełnienia   przez  nich   wymogów określonych   w  ustawie  z  dnia  27 lipca  2001 roku   -   Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

16-17.07.2019 r. nie będzie można złożyć wniosku o dofinansowanie do biletu okresowego KM

W dniach 16.07.2019 r. i 17.07.2019 r. nie będzie można złożyć wniosku o dofinansowanie do biletu okresowego Kolei Mazowieckich.

Zapraszamy 23.07.2019 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Mistrzostwa Polski w Sprinterskich Biegach na Orientację 2019

Zmiana lokalizacji Wodnego Placu Zabaw!

Uwaga! W najbliższy weekend (6-7 lipca) Wodny Plac Zabaw WYJĄTKOWO będzie rozstawiony na plaży przy WOPR ul. Sukienna 14. Pozostałe terminy i miejsca będą realizowane zgodnie z harmonogramem na plakatach i bannerach.

Piknik ratowniczo-edukacyjny

 • autor: Tomasz Wołoszyn
 • 13.07.2019 r. o godz. 14:00 na publicznej plaży przy...

Zostań nowodworskim ratownikiem

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni ratowników do zapewnienia bezpieczeństwa na plażach nowodworskich. Wszelkich informacji udziela prezes WOPR Jacek Kolanko tel. 605 391 075.

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 04.07.2019 r. do godz. 07:30 dnia 05.07.2019 r.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północy i północnym wschodzie województwa możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni.
W nocy zachmurzenie umiarkowane, po północy od północnego zachodu wzrastające do dużego i wtedy przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na północy w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 05.07.2019 r. do godz. 07:30 dnia 06.07.2019 r.
W dzień zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, po południu zanikające. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, początkowo na północy w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni.
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby
i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

 • autor: Ilona Bazyluk

Wesołe niedziele w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego i Wodny Plac Zabaw Waterlandia!

W każdy lipcowy i sierpniowy weekend, jeśli tylko pogoda na to pozwoli, serdecznie zapraszamy na nowodworskie plaże, gdzie na dzieci będzie czekał bezpłatny wodny plac zabaw w godz. od 11.00 do 15.00. W każdą niedzielę lipca i sierpnia w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego w godz. od 15.00 do 19.00, animatorzy dla dzieci przygotują bezpłatne atrakcje. Dmuchańce, bańki mydlane, gry wielkoformatowe i inne! Zapraszamy! Trzymajcie kciuki za pogodę!

 • Wesołe niedziele w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego i...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 02.07.2019 r. do godz. 07:30 dnia 03.07.2019 r.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z możliwością przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 03.07.2019 r. do godz. 07:30 dnia 04.07.2019 r.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, na północy województwa okresami duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.
W nocy zachmurzenie umiarkowane, na północy województwa okresami duże i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 8°C do 10°C. Wiatr na ogół słaby, zachodni.

 • autor: Kamil Walczak

Jutro czeka nas długi dzień

Podczas piątkowego spotkania z cyklu "Więcej niż kino", w Nowodworskim Ośrodku Kultury kinomani obejrzeli najnowszy film Pawła Wysoczańskiego, dokument pt. "Jutro czeka nas długi dzień". Mieliśmy zaszczyt obejrzeć  film jako jedni z pierwszych w kraju - była to druga, po premierze, publiczna projekcja tego filmu.

Film opowiada o polskiej lekarce - Helenie Pyz, od 30 lat pracującej w Indiach w prowadzonym przez ojców Pallotynów ośrodku dla osób trędowatych i ich rodzin - Jeevodaya. Jest to film zaskakujący – przejmujący i nie pozbawiony humoru, a przede wszystkim głęboko humanistyczny. Pokazuje zderzenie cywilizacji i zderzenie postaw; jest wciągającą opowieścią o empatii, poświęceniu i cenie jaką trzeba za nie zapłacić.
Film zrobił ogromne wrażenie na zgromadzonej publiczności. Podczas projekcji na sali panowało głębokie skupienie i zupełna cisza.

Po projekcji odbyło się spotkanie z reżyserem filmu Pawłem Wysoczańskm. Na początku prowadzący spotkanie red. Stanisław Zawiśliński porozmawiał z gościem o technicznych aspektach produkcji, zainteresowaniach reżysera, a potem zwrócił się do publiczności o wrażenia związane z obejrzanym obrazem. Wywiązała się niezwykle interesująca dyskusja dotycząca postaw zarówno doktor Heleny Pyz jak i ojca dyrektora z zakonu Pallotynów. Padały pytania dotyczące sytuacji rodzin dotkniętych trądem; trudnej, dla nas, do zrozumienia postawy hinduskich lekarzy, którzy nie chcieli leczyć w Jeevodaya; mentalności zakonników Pallotynów dążących do wyciągnięcia zysków z prowadzonej placówki, finansowanej przecież w całości z datków pochodzących z Polski. Rozmawiano o związkach emocjonalnych jakie powstały między dr. Heleną a jej podopiecznymi oraz miejscem, w którym pracowała przez 30 lat i dalej pracuje, o jej osobowości, charyzmie oraz uporze w walce o poprawę losu niedotykalnych.
Postać Heleny Pyz wzbudziła u widzów ogromny szacunek i podziw. Wzbudziła nadzieję dla tych, którzy w coraz bardziej skomercjalizowanym świecie, mają jeszcze siłę i odwagę walczyć o poprawę losu ludzi najsłabszych i bezbronnych.

 • autor: Krzysztof Borowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Spotkanie z cyklu "Więcej niż kino" w Nowodworskim Ośrodku...
 • Spotkanie z cyklu "Więcej niż kino" w Nowodworskim Ośrodku...
 • Spotkanie z cyklu "Więcej niż kino" w Nowodworskim Ośrodku...
 • Spotkanie z cyklu "Więcej niż kino" w Nowodworskim Ośrodku...
 • Spotkanie z cyklu "Więcej niż kino" w Nowodworskim Ośrodku...
 • Spotkanie z cyklu "Więcej niż kino" w Nowodworskim Ośrodku...
 • Spotkanie z cyklu "Więcej niż kino" w Nowodworskim Ośrodku...
 • Spotkanie z cyklu "Więcej niż kino" w Nowodworskim Ośrodku...
 • Spotkanie z cyklu "Więcej niż kino" w Nowodworskim Ośrodku...
 • Spotkanie z cyklu "Więcej niż kino" w Nowodworskim Ośrodku...
 • Spotkanie z cyklu "Więcej niż kino" w Nowodworskim Ośrodku...
 • Spotkanie z cyklu "Więcej niż kino" w Nowodworskim Ośrodku...

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie ostrzega przed upałami, które mogą wystąpić do godz. 18:00 dnia 1.07.2019 r. na obszarze powiatu nowodworskiego.
Prognozowane jest dalsze utrzymywanie się upału. Temperatura maksymalna w poniedziałek od 29°C do 32°C

 • autor: Michał Ogrodnik

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej – zamknięcie mostu

Informujemy, iż zgodnie z zapowiedziami, od poniedziałku 15 lipca 2019 roku nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu drogowego mostu na Narwi. Według wykonawcy robót utrudnienia mają potrwać do 21 dni. W tym czasie konstrukcja wiaduktu nad torami kolejowymi oraz ul. Mieszka I zostanie podniesiona na wysokość około 1,5 metra. Pracom remontowym zostaną poddane stalowe, ruchome elementy mostu, odpowiadające m.in. za przenoszenie drgań. Po wiadukcie nie będzie odbywał się również ruch pieszy. Będzie można korzystać ze schodów prowadzących z estakady do ul. Mieszka I, gdzie zostanie zlokalizowany dodatkowy przystanek autobusowy (na żądanie). W tym trudnym dla nas wszystkim okresie zachęcamy do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej linii autobusowej i bezpłatnych przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich na trasie Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin. Miejskie autobusy kursować będą w zmienionym rozkładzie. Bezpłatne miejskie linie autobusowe będą się poruszać po lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta. Jedna (11) linia autobusowa będzie jeździć w obrębie Modlina Twierdzy i Modlina Starego, a druga (12) obrębie Centrum Miasta, Osiedla Młodych, Okunina. Linia numer 14 pojedzie objazdem trasą nr 7. Autobusy będą miały wyznaczone dodatkowe przystanki w ciągu ul. Mieszka I (na żądanie), obrębie stacji kolejowej Nowy Dwór Mazowiecki oraz na terenie Centrum Handlowego HIT przy bezdotykowej myjni samochodowej (Centrum Handlowe HIT – Myjnia). Na czas remontu mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego będą mogli na podstawie bezpłatnego biletu, korzystać z pociągów Kolei Mazowieckich na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin. Bezpłatne bilety można będzie odebrać u kierowców miejskiej bezpłatnej linii autobusowej, w sklepie „Kołacz” przy ul. Sportowej, w sklepie Państwa Żegockich przy ul. Kopernika, sklepie przy ul. Mieszka I 58 oraz w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim. Realizator nowodworskiej linii miejskiej dokonał zmiany rozkładu jazdy autobusów, dostosowując go do rozkładów jazdy Kolei Mazowieckich. Tymczasowe rozkłady jazdy autobusów pojawią się na przystankach, publikujemy je także poniżej.
Rozkład jazdy linia 11, Rozkład jazdy linia 12, Rozkład jazdy linia 14.

Wszystkich przepraszamy za niedogodności.

Sprawozdanie z działalności koła plastycznego

W ramach programu „Nie nudzę się w szkole”  w SP nr 1 odbywały się zajęcia plastyczne, których głównym celem było rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych uczniów, ich wyobraźni oraz twórczego myślenia. Było to możliwe dzięki pobudzeniu ich kreatywności oraz doskonaleniu sprawności manualnych. W wyniku czego możliwe stało się odkrywanie przyjemności tworzenia jak również cieszenie się uzyskanym efektem pracy. Dzieci uczestniczące na zajęciach rozwijały swoje zainteresowania plastyczne w innych warunkach niż na zajęciach dydaktycznych. Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy sprzyjała powstawaniu więzi w grupie, wyzwalała
u dzieci radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia. Tematyka zajęć dobierana była stosownie do pór roku, przypadających świąt, oraz zainteresowań dzieci. Ta różnorodność tematyczna stworzyła możliwość do wprowadzania i poznawania przez dzieci wielu technik plastycznych, które ze względu na wiele czynników trudno zrealizować podczas zajęć dydaktycznych. Uczestnicy zajęć eksperymentowali tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace. Kształcili zmysły kompozycyjne, rozwijali wrażliwość estetyczną wyzwalała się u nich radość tworzenia. Czynniki te sprzyjały wzmożonej aktywności dzieci, rozbudzały ich pasję poznawczą, pozwoliły dzieciom uwierzyć we własne możliwości i uzdolnienia jak również wyrabiały poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków.
Podczas zajęć uczestnicy wykonywali prace w ramach następujących bloków tematycznych:
Nasza ojczyzna
- wykonanie makiety ukazującej piękno polskiej przyrody z okazji Święta Niepodległości.
Bajkolandia
- projektowanie i wykonanie masek karnawałowych oraz masek zwierząt,
- rysowanie postaci z bajkowego świata,
- wykonanie postaci bajkowych z modeliny oraz z papieru.
Kolorowa jesień
- jesienne liście – papieroplastyka,
- tworzenie jesiennego krajobrazu typowego dla naszego regionu, malowanie na drewnie oraz malowanie porcelany,
- wykonanie makiety lasu.  
Magia świąt
- wykonanie kartek świątecznych techniką qulingu,
- wykonanie bombek choinkowych na styropianie.
Wiosenny klimat
- wiosenne bukiety z krepiny,
- pisanki wielkanocne,
- goście z wiosennej łąki: motyle, biedronki wykonane z papieru.
Świat malowany na szkle
wykonanie lampionów –  wykorzystanie techniki decoupage.

 • autor: Hanna Twardowska
wyświetl galerię w Cooliris
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...
 • Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach...

Rajd "4 Kąty Polski" po zdrowie dla dzieci

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 28.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 29.06.2019 r.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, od godzin południowych miejscami wzrastające do dużego i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni.
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Początkowo lokalnie słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, północno-zachodni i zachodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 29.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 30.06.2019 r.
W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu rozpogodzenia.
Na północy i na wschodzie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr umiarkowany, na wschodzie porywisty, północno-zachodni i zachodni.
W nocy zachmurzenie małe, miejscami bezchmurnie. Temperatura minimalna od 12°C na wschodzie do 16°C na zachodzie województwa. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

 • autor: Anna Woźniak

II Półmaraton Trzech Rzek

 • autor: Anna Jaworek
 • Stowarzyszenie RozbiegaMy Nowy Dwór zaprasza 30.06.2019 r...

Kino pod Gwiazdami

Zapraszamy na "Kino pod Gwiazdami".
W lipcu czekają nas cztery wieczory z dobrym kinem!
Sprawdźcie jakie filmy będziemy oglądać siedząc wygodnie na leżakach na dziedzińcu Nowodworskiego Ośrodka Kultury.

05.07.2019 r. godz. 21.30
ZA JAKIE GRZECHY DOBRY BOŻE

O co chodzi? O cztery piękne córki na wydaniu i jedno marzenie ich poukładanych, konserwatywnych rodziców - żeby dobrze wyszły za mąż. Ale co zrobić, gdy czterech zakochanych mężczyzn to Żyd, Arab, Chińczyk i wesoły chłopak z serca Czarnej Afryki? Każdy z nich pochodzi z innej kultury, ma swoje obyczaje, wierzenia, religię. Jak nie zwariować, próbując wszystkich pogodzić ze sobą? Czy to wszystko może skończyć się na ślubnym kobiercu, czy raczej wywoła totalną wojnę domową?
reż. Philipe de Chauveron
scen. Philipe de Chauveron, Guy Laurent
produkcja: Francja, 2014
gatunek: komedia
czas trwania 1 godz. 37 min.

12.07.2019 r. godz. 21.30
MARSYLSKI ŁĄCZNIK

Marsylia, 1975 rok. Ambitny sędzia Pierre Michel (Jean Dujardin) dostaje przydział do wydziału antynarkotykowego policji z zadaniem rozpracowania grupy przestępczej, odpowiedzialnej za przerzut do USA hurtowych ilości heroiny. Gangiem kieruje bezwzględny i charyzmatyczny Gaëtan "Tany" Zampa (Gilles Lellouche), który pozostaje nieuchwytny dla organów ścigania, skutecznie zacierając ślady i sowicie opłacając skorumpowanych policjantów i urzędników. Michel stawia sobie za punkt honoru, by dopaść Zampę i uprzykrza mu życie na każdym kroku, działając często na granicy prawa. Gangster nie pozostaje mu dłużny, a rywalizacja obu mężczyzn doprowadzi do serii dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną całą Francją.
reż. Cedric Jimenez
scen: Audrey DIWAN
prod.Belgia,Francja,2015
czas projekcji 2 godz. 15 min.
gat. kryminał, thriller

19.07.2019 r. godz. 21.30
ZUPEŁNIE NOWY TESTAMENT

Gdzie mieszka Pan Bóg? W Brukseli. Z rodziną, którą tyranizuje. Największą przyjemność sprawia mu bezmyślne oglądanie telewizji, dokuczanie żonie i wymyślanie praw, które coraz bardziej komplikują ludziom życie. Do czasu. Jego córka Ea nie może go już znieść i postanawia się zbuntować. Wykrada ojcu z komputera hasła i wszystkie tajemnice, dzięki którym będzie mogła urządzić świat zupełnie od nowa.
reż. Jaco Van Dormel
scenariusz: Jaco Van Dormel,Thomas Gunzig
gat. komedia
prod. Belgia,Francja, Luksemburg, 2016

26.07.2019 r. godz. 21.30
CÓRKI DANCINGU

Dwie nastolatki – Złota i Srebrna – lądują w środku tętniącego muzyką, mieniącego się światłami neonów i cekinów świata warszawskich dancingów lat 80. Nie są to jednak zwyczajne dziewczyny, tylko syreny, które próbują poznać i zrozumieć, czym jest bycie kobietą w otaczającej je rzeczywistości. Dołączają do muzyków zespołu Figi i Daktyle, z dnia na dzień stając się sensacją nocnego życia stolicy. Pochłonięte przez miłość i rodzące się namiętności, na chwilę zapominają o swojej prawdziwej naturze. Ale wystarczy jedno złamane serce, by sytuacja wymknęła się spod kontroli...
reż. Agnieszka Smoczyńska
scen. Robert Bolesto
gat. dram.,komedia,musical
prod. Polska 2015

 • autor: Paulina Łucarz
 • 5, 12, 19 i 26.07.2019 r. o godz. 21:30 zapraszamy na...

30.06.2019 r. utrudnienia w ruchu!

 • 30.06.2019 r. w godz. 9:30-12:30 utrudnienia w ruchu na...

Osiedle Centrum w kwiatach

Zarząd Osiedla nr 1
ogłasza konkurs estetyki zieleni   
„OSIEDLE CENTRUM W KWIATACH 2019”

Czas trwania konkursu: czerwiec-wrzesień 2019.
Wyboru najbardziej ukwieconych posesji oraz balkonów dokona komisja konkursowa składająca się z członków Zarządu Osiedla nr 1.

Wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz talony pieniężne, które zostaną wręczone przez Burmistrza Miasta na zebraniu z mieszkańcami Osiedla.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

 • autor: Roman Biliński

Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u

18 czerwca 2019 r. odbyła się wycieczka dla Klubu Seniora zorganizowana przez Nowodworski Ośrodek Kultury.
Seniorzy odwiedzili Opinogórę, gdzie zwiedzili neogotycki pałac Krasińskich położony w rozległym parku angielskim. W pieczołowicie odrestaurowanych obiektach zespołu pałacowo-parkowego zobaczyli zbiory Muzeum Romantyzmu. Byli również w podziemiach grobowych pobliskiego kościoła, gdzie spoczywają prochy Zygmunta Krasińskiego. Kolejną miejscowością na trasie był Ciechanów. Zwiedzili tam jeden z najciekawszych obiektów nizinnego budownictwa obronnego w Polsce - Zamek Książąt Mazowieckich. Będąc w Ciechanowie, seniorzy zajrzeli do pobliskiego Pęchcina gdzie znajduje się przepiękny ogród pokazowy Szkółki Szmit.

 • autor: Paulina Łucarz
wyświetl galerię w Cooliris
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.
 • Wycieczka Klubu Seniora z NOK-u.

Między mną a tobą

Nowodworski Ośrodek Kultury zaprasza na autorski program poetycko-muzyczny LAURY ŁĄCZ pt. „Między mną a tobą”.
Uniwersalny monodram poetycko-muzyczny z piosenkami w lekkiej wakacyjnej formie. Tytuł zaczerpnięty jest z twórczości Bolesława Leśmiana, a w programie recytowane będą wiersze tego poety, jak również innych, głównie Juliana Tuwima i K.I. Gałczyńskiego. Zapraszamy na chwilę wytchnienia i refleksji w zabieganym świecie.

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. Ignacego Paderewskiego 1A
Nowy Dwór Mazowiecki
3.07.2019r., godz.18.00

Wstęp wolny.

 • autor: Krzysztof Borowski
 • 3.07.2019 r. o godz.18.00 zapraszamy do Nowodworskiego...

Dzień Sportu i Nauki w SP1

We wtorek 18 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim był Dzień Sportu i Nauki. Na początku odbył się apel, na którym wręczono nagrody i dyplomy uczniom. Następnie na boisku szkolnym rozpoczęły się różnego rodzaju konkurencje sportowe.
Dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 odbył się pokaz doświadczeń chemicznych poprowadzony przez Sol3 – Nauka z Pasją. Uczniowie szkoły od najmłodszych do najstarszych z zainteresowaniem przyglądali się pokazom wybuchowym i kolorowym. Dla wszystkich obecnych zorganizowany został grill z kiełbaską sponsorowaną przez Firmę Lukullus Państwa E. i W. Szymańskich.

 • autor: Hanna Twardowska
wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.
 • Dzień Sportu i Nauki w Szkole Podstawowej nr 1.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Lato z NOK-iem

 • autor: Krzysztof Borowski
 • Program Lata z NOK-iem. Przygoda z przyodą!
 • Program atrakcji Nowodworskiego Ośrodka Kultury dla dzieci...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 25.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 26.06.2019 r.
W dzień zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C i do 31°C w centrum i na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.
W nocy zachmurzenie małe, miejscami na północnym zachodzie umiarkowane. Temperatura minimalna od 14°C na wschodzie do 19°C na zachodzie. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 26.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 27.06.2019 r.
W dzień zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 29°C na wschodzie do 33°C na zachodzie i w centrum. Wiatr słaby, z kierunków południowych.
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu oraz okresami burze. Początkowo możliwy grad. Prognozowana suma opadów miejscami do 15 mm, a w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 19°C do 22°C. Wiatr słaby, w drugiej połowie nocy wzmagający się do umiarkowanego, nad ranem w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.

 • autor: Anna Woźniak

Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 1 Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim

19 czerwca uroczyste zakończenie roku szkolnego rozpoczęło się Mszą Św., na której ks. Proboszcz Andrzej Kwiatkowski dokonał poświęcenia nowego sztandaru szkoły. Następnie na hali sportowej miała miejsce uroczystość zakończenia roku oraz wbicia pamiątkowych gwoździ przez przedstawicieli fundatorów:

 • Pana Jacka Kowalskiego – Burmistrza miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
 • Pana Jacka Gereluka – Sekretarza miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
 • Pana Krzysztofa Bisialskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej,
 • Panią Grażynę Nadrzycką – Radną Rady Miejskiej,
 • Księdza Andrzeja Kwiatkowskiego – Proboszcza Parafii Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Panią Marzenę Surmę – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,
 • Panią Sylwię Goliat –  w imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1,
 • Panią Elżbietę Żyburę – Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w imieniu  Rady Pedagogicznej,
 • Panią Renatę Pawłowską – w imieniu pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 1,
 • Pana Janusz Piwowara - Prezesa firmy ”Piwowar” Sp. z o.o.,
 • Państwa Elżbietę i Wojciecha Szymańskich – właścicieli firmy Lukullus,
 • Pana Stanisława Wosińskiego - właściciela Zakładu Usług Remontowo-Budowlanych,
 • Panią Julitę Mrozik – w imieniu Dyrektora Oddziału Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o. o  w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Panią Halinę Choroś – Prezesa Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego BANK Łomianki,
 • Pana Janusza Dąbrowskigo – Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną poświęconą Patronowi.

 • autor: Hanna Twardowska
wyświetl galerię w Cooliris
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego i nadanie sztandaru...

Radośnie obchodziliśmy 645. rocznicę nadania praw miejskich

Czerwiec jest dla naszego miasta miesiącem wyjątkowym, gdyż od wielu lat nowodworzanie wspólnie świętują kolejne rocznice nadania praw miejskich. W tym roku już po raz dwudziesty Samorząd Nowego Dworu Mazowieckiego i Nowodworski Ośrodek Kultury zaprosił na cykl imprez, których uwieńczeniem był PIKNIK MIEJSKI.

Inauguracja tegorocznych Dni Nowego Dworu Mazowieckiego nastąpiła 10 czerwca 2019 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury, który od 6 lat organizuje lekcje obywatelskie pn. „Poznaj dzieje naszego miasta”. Podczas multimedialnych wykładów ostatnie klasy nowodworskich szkół podstawowych i gimnazjalnych poznają historię miasta. Autorką i wykładowcą tych prezentacji jest nowodworzanka, nauczycielka i historyk z pasją Maria Możdżyńska. Celem wykładów jest wyposażenie młodego pokolenia w wiedzę o najważniejszych wydarzeniach jakie na przestrzeni wieków miały miejsce w naszym mieście. W sobotni poranek 15 czerwca 2019 r. odbył się doroczny SPACER HISTORYCZNY. Tym razem Maria Możdzyńska prowadząc blisko 40 osobową grupę mieszkańców i przyjezdnych gości "Zygzakiem po bocznych ulicach”, m.in. ul. Zatylną, Graniczną i Prostą, odkrywała przed nimi tajemnice tych miejsc i ich ówczesnych mieszkańców.
Ciekawostki i smaczki z życia ówczesnych mieszkańców naszego miasta, zwłaszcza te, o których nie przeczytasz w przewodnikach cieszą się nie słabnącym zainteresowaniem, a Spacery Historyczne są niepowtarzalną okazją, aby się z nimi zapoznać w okolicznościach niemalże „wizji lokalnej”.

Punktualnie o godzinie 14.00 na Stadionie Miejskim rozpoczął się PIKNIK MIEJSKI. Ruszyła Strefa zabaw dla dzieci. Na początek Teatr Kubika ze Szczecina zaprezentował dzieciom interaktywny spektakl pt. ”Baśniowa Podróż”, a zaraz potem „Akademia Cyrkowa” przez kilka godzin, przez wspólną zabawę wprowadzała publiczność w arkana sztuki cyrkowej. Zjeżdżalnie, place zabaw, tor przeszkód, symulator rodeo i euro-bungee także dostarczały najmłodszym dużo radości. Pomimo upału z każdą chwilą Strefa Zabaw zagęszczała się coraz bardziej. Równie ciekawie było na stanowiskach promocyjnych przygotowanych przez miejskie instytucje oraz organizacje społeczne. Na uczestników imprezy oczekiwały tam liczne upominki oraz ciekawe propozycje twórczych zabaw. Można było m.in. obejrzeć artefakty bezpośrednio związane z historią miasta, pobawić się w poszukiwacza skarbów, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w foto budce, wykonać bransoletkę, pomalować buzię w ciekawy wzór, albo zrobić kolorowy imienny notes, popróbować dietetycznego jedzenia lub zmierzyć sobie ciśnienie krwi i sprawdzić poziom cukru. Najmłodszym dużo radości sprawiało puszczanie baniek mydlanych. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyło się stanowisko Policji, gdzie można było poznać i dotknąć „środki przymusu bezpośredniego”.
Spragnieni i głodni mogli znaleźć swój azyl w przygotowanej, dobrze zaopatrzonej Strefie Gastronomicznej.

W bieżącym roku przypada okrągła 645. rocznica nadania praw miejskim naszej miejscowości, z tej okazji Burmistrz Miasta Jacek Kowalski zaprosił wszystkich obecnych na Stadionie Miejskim do konsumpcji olbrzymiego, przyozdobionego w barwy miasta, jubileuszowego tortu, który osobiście serwował wszystkim zebranym. Po degustacji jubileuszowego tortu, sceną usytuowaną na
Stadionie zawładnęły gwiazdy polskiej estrady. Najpierw Marek Piekarczyk przypomniał klasyki zespołu TSA, a w drugiej części koncertu zaprezentował program nieco bardziej refleksyjny. Było rockowo i nostalgicznie, a wielbiciele nie szczędzili braw swojemu idolowi. Kolejny koncert to też historia polskiego popu i rocka, zespołu który od 35 lat zna każdy Polak – „De Mono”. Pod sceną tłum zgęstniał i lider zespołu Andrzej Krzywy zaczął swoim głosem czarować nie tylko nowodworzan. Klimat występu porwał publiczność, która falowała, podskakiwała, a przede wszystkim wspólnie z wokalistą śpiewała najbardziej znane piosenki jak: „Statki na niebie” czy „Przyjdzie na to czas”. Zespół „De Mono” mocno rozgrzał naszą widownię, która wielkim aplauzem przywitała kolejną gwiazdę koncertu Margaret. Młoda i utalentowana wokalistka ulubienica młodego pokolenia zaśpiewała między innymi swoje największe przeboje: „Thank you very much”, „Cool mi down”, „Tempo”, „Cabana” podnosząc stan euforii zebranej publiczności.

Zwieńczeniem XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego był efektowny pokaz sztucznych ogni, który, jak zawsze, przyjęty został entuzjastycznie przez zebraną publiczność.
Część artystyczną Pikniku poprowadziła mieszkanka naszego miasta piosenkarka Arleta Lemańska.

PIKNIK MIEJSKI mógł się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób, których praca złożyła się na to, że wspólnie, w sposób niezwykle przyjemny, efektowny i atrakcyjny mogliśmy świętować 645. rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu.
Za przygotowanie licznych atrakcji i niespodzianek dla uczestników imprezy Dziękujemy serdecznie działaczom społecznym i pracownikom:
Stowarzyszenia Historyczno Badawczego TRIGLAV,
Stowarzyszenia NOWY DUCH MAM,
Stowarzyszenia Nowodworscy.pl i Dar Serca,
Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki,
Stowarzyszenia Partnerstwa Gospodarczego Powiatu Nowodworskiego,
Uniwersytetu III Wieku,
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
Funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,
Przychodni Prywatnej ŻYCIE,
MS WELLNES Małgorzata Sempławska,
Catering Dietetyczny FITOOBIADEK Adrian Golejewski,
Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim,
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Nowym Dworze Mazowieckim,
Nowodworskiego Ośrodka Kultury,

Za opiekę, bezpieczeństwo i porządek w miejscu imprezy funkcjonariuszom Straży Miejskiej i Policji oraz pracownikom Miejskiego Zakładu Oczyszczania.

Za dobrą współpracę i sprawny przebieg imprezy pracownikom Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Urzędu Miejskiego, Nowodworskiego Ośrodka Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz kontrahentom: firmom Krysiak Polska, DSF i Super Power.

Szczególnie Podziękowania kierujemy do instytucji, firm i osób prywatnych, wymienionych i nie wymienionych, które wsparły organizację imprezy finansowo:
Zakładowi Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim,
Firmie POLLENA-AROMA w Nowym Dworze Mazowieckim,
Firmie CARL VILLA Roman Sumiła w Nowym Dworze Mazowieckim,
Firmie Andrzej Gryglas Szkoła Nauki Jazdy w Nowym Dworze Mazowieckim,
Firmie DRUKPOL Zenon Ziemak w Nowym Dworze Mazowieckim,
Mazowieckiemu Bankowi Spółdzielczemu w Łomiankach,
Firmie AMW SINEVIA w Nowym Dworze Mazowieckim.

 • autor: Krzysztof Borowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
 • XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.

Wernisaż „Pracowni 105”

W piątek 7.06.2019 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbył się uroczysty wernisaż „Pracowni 105”, podsumowujący kolejny udany rok jej artystycznej działalności. Na wystawie, która zagościła na ścianach Galerii „Łącznik” naszego Ośrodka, jak zawsze królowały malarstwo sztalugowe (olejne i akrylowe) oraz rysunek. Nowością tegorocznej wystawy były natomiast prace wykonane techniką batiku. Batik to rodzaj malarstwa, wykonany na płótnie bawełnianym, malowany farbami do tkanin przy użyciu gorącego wosku pszczelego i parafiny. Wykorzystując tę technikę, uczestnicy zajęć „Pracowni 105” stworzyli piękne, transparentne obrazy, które zostały podwieszone wysoko przy suficie, aby światło wyeksponowało ich kolorystykę, motywy i kształty. Wszystkie batiki prezentowały się doskonale i zrobiły ogromne wrażenia na gościach wernisażu, jak i samych twórcach. Podczas gdy główną tematyką batiku były motywy dekoracyjne, obrazy olejne oraz akrylowe przedstawiały martwe natury inspirowane grupami kolorystycznymi, kształtami codziennych przedmiotów, czy porami roku. W pracach rysunkowych przeważały natomiast postaci i portrety - zajmowały środkową część Galerii, a także reprezentacyjną ścianę wystawową w budynku B.
Prace z tegorocznej wystawy „Pracowni 105” prezentują bardzo wysoki poziom - zarówno z rysunku, malarstwa i batiku. To wspaniałe zwieńczenie całego roku owocnej, artystycznej podróży, która cieszyła zarówno młodych i dorosłych twórców. Serdecznie zapraszamy do oglądania ich prac! Wystawa potrwa do 19.09.2019 r.

Pracownia 105:

Malarstwo:
Adrianna Cholewa
Aleksandra Drzazgowska
Gabriela Duda
Małgorzata Łapko
Wanda Rybak-Słomkowska
Michalina Sarnecka
Weronika Sidor
Patrycja Suchodolska
Wiktoria Szelejewska
Justyna Uczyńska
Ewa Boczkowska
Maja Szymańska
Teresa Kołodziejczyk

Rysunek – młodzież:
Julia Andrzejczak
Gabriela Duda
Liwia Jeryszewska-Jadacz
Dominika Ogonek
Agata Rudnicka
Michalina Sarnecka
Marika Sikorska
Ewelina Szczepankowska
Wiktoria Szelejewska
Maja Szymańska
Mikołaj Brocławik
Martyna Korzeń
Oliwia Pałdyna
Anna Jeż
Zuzanna Topolewska

Rysunek – dorośli:
Elżbieta Murawska
Agnieszka Sarga
Wanda Rybak-Słomkowska
Tomasz Murawski

Batik:
Agata Bielecka
Grzegorz Bielecki
Wanda Rybak-Słomkowska
Anna Sierżęga
Justyna Uczyńska
Beata Wysocka
Jolanta Wiśniewska
Elżbieta Kukowska
Dorota Kunisz
Kamila Lech
Teresa Kołodziejczyk
Marta Jóźwik

 • autor: Krzysztof Borowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.
 • Wernisaż „Pracowni 105”.

Bezpiecznie na rowerze

8 czerwca 2019 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim brali udział w XII edycji konkursu „Bezpiecznie na rowerze”. Nasz uczeń Kacper Kanclerz z klasy 5c w konkursie zajął II miejsce. Oprócz pucharu otrzymał wiele cennych upominków m.in. hulajnogę. Opiekun: Anna Maj.

 • autor: Hanna Twardowska
wyświetl galerię w Cooliris
 • XII edycji konkursu „Bezpiecznie na rowerze”.
 • XII edycji konkursu „Bezpiecznie na rowerze”.
 • XII edycji konkursu „Bezpiecznie na rowerze”.
 • XII edycji konkursu „Bezpiecznie na rowerze”.

XIV Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

28 maja odbył się II etap XIV Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego. Rywalizacja językowa uczniów wygasającego gimnazjum wyłoniła laureatów I i II miejsca – uczennice Publicznego Gimnazjum nr 4 w Modlinie Twierdzy oraz III miejsca – uczennicę Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Maz. Zwycięzcy otrzymali słowniki, książki i płyty z nagraniami tekstów książek w j. angielskim.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i udział w Konkursie.

 • autor: Hanna Twardowska
wyświetl galerię w Cooliris
 • II etap XIV Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Języka...
 • II etap XIV Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Języka...
 • II etap XIV Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Języka...
 • II etap XIV Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Języka...
 • II etap XIV Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Języka...
 • II etap XIV Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Języka...
 • II etap XIV Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Języka...
 • II etap XIV Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Języka...

Zielon Szkoła w Pieckach

W dniach 10-12 czerwca uczniowie z klas 5a i 5c Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim brali udział w „Zielonej Szkole”. W miejscowości Piecki (Mazury) odbywały się głównie zajęcia sportowe takie jak: gry terenowe z wykorzystaniem gps navigatora, pływanie kajakami i pontonami po jeziorze Wągiel, strzały z wiatrówki i łuku do celu. Wiele radości sprawiły zajęcia z sumo i walka piłkarzykami-gigantami. Uczniowie brali też udział w Survival czyli w zajęciach jak przetrwać w trudnych warunkach. Wieczorem odbyło się ognisko, a następnego dnia dyskoteka. W czasie pobytu pogoda dopisywała.

 • autor: Hanna Twardowska
wyświetl galerię w Cooliris
 • Zielona Szkoła w Pieckach.
 • Zielona Szkoła w Pieckach.
 • Zielona Szkoła w Pieckach.
 • Zielona Szkoła w Pieckach.
 • Zielona Szkoła w Pieckach.
 • Zielona Szkoła w Pieckach.
 • Zielona Szkoła w Pieckach.
 • Zielona Szkoła w Pieckach.
 • Zielona Szkoła w Pieckach.
 • Zielona Szkoła w Pieckach.
 • Zielona Szkoła w Pieckach.

XX edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

28 czerwca 2019 roku upływa termin naboru wniosków do XX edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Przyznawane Nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, niepospolitych, którzy z potrzeby serca działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.
Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10 laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

REGULAMIN KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO XX EDYCJI KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - FORMULARZ DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO XX EDYCJI KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - FORMULARZ DOTYCZY PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ

 • autor: Iwona Powaga

25-27.06.2019 r. wstrzymanie dostawy ciepłej wody

Veolia Północ Sp. z o.o. 86-105 Świecie, ul. Ciepła 9, Ciepłownia Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki; ul. Obwodowa 370, uprzejmie zawiadamia, że z powodu remontu urządzeń ciepłowni nastąpi wstrzymanie dostawy ciepłej wody od godz. 6:00 w dniu 25.06.2019 r. do godz. 8:00 w dniu 27.06.2019 r.

Jest to przewidywany okres przerwy wynikający z opracowanej dokumentacji. Może on ulec skróceniu lub wydłużeniu w przypadku innego niż przewidywaliśmy a trudnego do określenia "na ruchu" stanu niektórych urządzeń.

Przeprowadzane prace wpłyną na bardziej niezawodną pracę ciepłowni, jednak nie są możliwe do wykonania bez jej zatrzymania.

Licząc na wyrozumienie, przepraszamy za utrudnienia.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Dzień Dziecka w PP3

W tym roku z okazji Dnia Dziecka, wybraliśmy się  do Julinka. Dzień nie napawał nas optymizmem, gdyż od kilku dni ciągle padało. Jednak, kiedy „Słoneczna Kraina”, wyrusza na wycieczkę, to nawet chmury ustępują miejsca i pojawia się słoneczko. Spędziliśmy czas na zabawach i tańcach. Pokonywaliśmy własne słabości korzystając z Parku linowego. Dużym zaskoczeniem był dla nas występ akrobatyczny w Arenie cyrkowej.
Kolejny bardzo atrakcyjny dzień w przedszkolu spędziliśmy na Dmuchańcach. Było bardzo gorąco i szybko się męczyliśmy. Chwila wytchnienia w cieniu, trochę wody i kolejne akrobacje zaliczone.
Z dużą niecierpliwością czekaliśmy na przedstawienie w wykonaniu Teatru Rodzica. W tym roku zaprosili nas na przedstawienie pt. „Calineczka”. Aktorzy wcielili się w role bohaterów bajki, przygotowali samodzielnie stroje i rekwizyty. Zadanie było o tyle trudne, że każdy miał dwie postaci, w które musiał się wcielić.
Rodzice nas nie zawiedli, były tańce, śpiew i gra na gitarze. Nagrodziliśmy Ich występ gromkimi brawami.
Dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas i świetną zabawę.

 • autor: E. Obuchowska, foto: A. Marszałek
wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień Dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 3.
 • Dzień Dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 3.
 • Dzień Dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 3.

VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu

6 czerwca 2019 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się Gala Finałowa VII Konkursu na esej o tolerancji i dialogu. Uroczystość wpisuje się w ramy corocznych kulturowych spotkań, poświęconych upamiętnieniu przedwojennej społeczności żydowskiej w Nowym Dworze.
Jak zawsze, gościliśmy w naszym mieście potomków nowodworskich Żydów, licznie przybyłych z różnych stron świata - USA, Izraela, RPA. W uroczystości co roku biorą udział m.in. pomysłodawca Konkursu p. Ze'ev Shaked, p. David Wluka, pp. Tsvika i Orna Placińscy, pp. Tamara i Josef Kieliszek, pp. Michael i Sandra Grabman. W tym roku Galę uświetnili swoją obecnością również fundatorzy nagród w Konkursie - p. John C. Kerr i p. Ingrid T. Lee, a także p. Ariel Knecht, który przybył do rodzinnego Nowego Dworu po 70 latach. Władze samorządowe reprezentowali Burmistrz Miasta Nowego Dworu Maz. p. Jacek Kowalski oraz radni Rady Miejskiej. W uroczystości wzięli udział również: pp. Roman i Jadwiga Kaczorowscy (p. R. Kaczorowski jest honorowym obywatelem Nowego Dworu), pp. Zofia i Czesław Krzyżanowscy (p. Zofia została odznaczona medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata"), Prezes Związku Oficerów Rezerwy RP płk Alfred Kabata, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej p. Ewa Borkowska, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, młodzież. Przyjaciele nowodworskich spotkań.

Gala VII Konkursu rozpoczęła się w sposób szczególny. Przedstawicielki najmłodszego pokolenia, odczytując ważne przesłania o pamięci i tolerancji, zapaliły symboliczne świece menory.
Konkurs na esej o tolerancji i dialogu, organizowany od roku 2011, adresowany jest do młodzieży szkół powiatu nowodworskiego. Patronat honorowy nad Konkursem sprawują: John Kerr i Ingrid Lee z Nowy Dwor Jewish Memorial Foundation - fundatorzy nagród finansowych - oraz Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim. Patronat honorowy nad Konkursem objął również Marszałek Województwa Mazowieckiego, p. Adam Struzik.
Tegoroczny, VII Konkurs na esej o tolerancji i dialogu nawiązał do niedawnej rocznicy 100-lecia polskiej państwowości, podobnie jak kulturowo-historyczna prelekcja p. Marii Możdżyńskiej, popularyzatorki wiedzy o nowodworskich dziejach. 18 uczniów pisało eseje na temat: "Tolerancja w Polsce z perspektywy 100-lecia odzyskania Niepodległości". I miejsce zajęła Adrianna Wacko, kl. IIIb Gimnazjum, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Maz., II miejsce - Natalia Rudnicka, kl. IIa, Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz., III miejsce - Anita Podgórna, kl. IVa, Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze. GRATULACJE! Jak co roku, podziękowania od fundatorów i patronów honorowych Konkursu otrzymali również dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie.
Tradycją Gali Finałowej Konkursu jest prezentacja najlepszej pracy. Adrianna Wacko w nagrodzonym eseju pięknie napisała o swojej małej ojczyźnie: "Cieszy mnie fakt, że mogę dotknąć historii miasta ponad podziałami, cieszy mnie również otwartość Nowego Dworu Mazowieckiego na dialog i współpracę z innymi narodami. Chciałabym, by cały mój kraj był wolny od ksenofobii i wszelkich uprzedzeń". Słowa Adrianny potwierdził p. Ariel Knecht, 92-letni nowodworzanin z urodzenia, który po 70 latach, piękną polszczyzną, opowiedział o codziennym życiu w przedwojennym Nowym Dworze. Również zespół muzyczny SHALOM wprowadził nas w niezwykły świat kultury żydowskiej, języka jidisz.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w kolejną rocznicę odsłonięcia Pomnika Pamięci na żydowskim cmentarzu, potomkowie nowodworskich Żydów z USA i Izraela zebrali się, by dzielić się swoimi wspomnieniami, a także przekazywać relacje nieobecnych już bliskich i wspólnie z lokalną społecznością Nowego Dworu uczcić pamięć o tych, którzy przed wojną razem z katolikami, ewangelikami, prawosławnymi tworzyli to miasto. 6 czerwca odsłonięto dalszą część Pomnika Pamięci, zbudowanego z odnalezionych macew. Modlitwę kadisz odmówił Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Wagę pamięci i dialogu na rzecz tolerancji podkreślili w swych wystąpieniach m.in. Ambasador Izraela, Anna Azari, Ze'ev Shaked, David Wluka, Tsvika Placiński, Burmistrz Jacek Kowalski. Wyrazili radość, że cmentarz żydowski stał się widocznym znakiem nie tylko pamięci i wyrazem szacunku dla kulturowej odmienności, ale jest też miejscem, które jednoczy potomków nowodworskich Żydów przyjeżdżających z całego świata, a młodemu pokoleniu pokazuje bogactwo nowodworskiego dziedzictwa i wagę tolerancji i dialogu. Na zakończenie uroczystości tradycyjnie odśpiewano hymny: Izraela i Polski, a następnie pod Pomnikiem Pamięci złożono wieńce i białe róże.
Wystąpienia tłumaczyła p. Ewa Bomba.

 • autor: Beata Kisiel; foto: N. Kiewicz
wyświetl galerię w Cooliris
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
 • VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Spotkanie potomków nowodworskich Żydów z lokalną...
 • Spotkanie potomków nowodworskich Żydów z lokalną...
 • Spotkanie potomków nowodworskich Żydów z lokalną...
 • Spotkanie potomków nowodworskich Żydów z lokalną...
 • Spotkanie potomków nowodworskich Żydów z lokalną...
 • Spotkanie potomków nowodworskich Żydów z lokalną...
 • Spotkanie potomków nowodworskich Żydów z lokalną...
 • Spotkanie potomków nowodworskich Żydów z lokalną...
 • Spotkanie potomków nowodworskich Żydów z lokalną...
 • Spotkanie potomków nowodworskich Żydów z lokalną...
 • Spotkanie potomków nowodworskich Żydów z lokalną...
 • Spotkanie potomków nowodworskich Żydów z lokalną...
 • Spotkanie potomków nowodworskich Żydów z lokalną...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 19.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 20.06.2019 r.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów deszczu w czasie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.
W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie zanikające burze. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 20.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 21.06.2019 r.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów deszczu w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 75 km/h.
W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura minimalna od 17°C do 18°C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz wiatr porywisty.

 • autor: Mariusz Cebula

Dobiega końca II etap remontu Biblioteki

Dobiega końca II etap remontu Biblioteki - termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Paderewskiego 22. Stary budynek biblioteki nabiera należnego mu blasku. Wykonano prace budowlane związane z dociepleniem ścian i fundamentów, ociepleniem dachu wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 347.676,46 zł.
Już niedługo do dyspozycji czytelników dostępna będzie wrzutnia biblioteczna, która pozwoli na całodobowy zwrot książek.
Budynek biblioteki w pełni wkomponowuje się w nowoczesny wygląd ulicy Modlińskiej.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim zmieniła swoje oblicze i zyskała większą powierzchnię na swoje działania. Stała się miejscem na miarę XXI w. W październiku 2018 roku zakończyła się budowa nowego budynku Biblioteki. Do nowo wybudowanych pomieszczeń przeniesione zostały Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Pełne książek nowe regały, sofy umieszczone przy przyciągających wzrok zdjęciach „starego” Nowego Dworu, jasne, przestronne i nowoczesne wnętrza zapraszają w swoje progi i umożliwiają korzystanie z Biblioteki w komfortowych warunkach. Do dyspozycji odwiedzających Bibliotekę jest też czytelnia, w której mogą zatrzymać się na dłużej i zrelaksować przy czasopismach i nowościach wydawniczych, a także skorzystać ze stanowisk komputerowych.
W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży powstała przytulna strefa dla dzieci. Teraz najmłodsi czytelnicy mogą sięgać po książki, które „mieszkają w domkach i poczytać je na wygodnych siedziskach. Oprócz bezpłatnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, nową ofertą jest sala multimedialna, w której doskonałą rozrywkę zapewni Xbox wyposażony w czujnik ruchu Kinect i konsola Playstation.
Zmieniła się przestrzeń przed budynkiem Biblioteki. Zadbano o udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i rodziców z małymi dziećmi.
Biblioteka na I etap remontu i rozbudowy otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie prawie 2 mln złotych.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Sukces piłkarzy z ZS2

To było piękne dla Zespołu Szkół nr 2 podsumowanie sportowego sezonu. 10 czerwca nasza drużyna zajęła I miejsce w Turnieju piłki nożnej chłopców szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowodworskiego, zdobywając złoty puchar. Z kolei Patryk Młynarek (2c) zdobył tytuł Najlepszego Piłkarza Turnieju. Gratulacje dla złotej drużyny i jej trenera - p. Jacka Łukasika.

 • autor: ZS2
wyświetl galerię w Cooliris
 • Drużyna Zespołu Szkó nr 2 zajęła I miejsce w Turnieju...
 • W środku Najlepszy Piłkarz Turnieju Patryk Młynarek.

Pięściarze walczyli w Nowym Dworze!

W dniach 15-16 czerwca odbył się 4. Międzynarodowy Turniej Bokserski Ziemi Nowodworskiej. W zawodach wzięło udział 120 zawodników z Polski i zagranicy. Wśród gości znalazły się ekipy z Włoch Irlandii i Anglii i 30 klubów całej Polski. Zawodnicy naszego miasta - jak na Mistrzów przystało zaprezentowali bardzo wysoki poziom sportowy. Swoje walki wygrali Maurycy Pajdziński, Sejfulla Askhabov, Daniel Dołowy, Filip Gołębiewski, Mateusz Maj i Krzysztof Zakrzewski. Niestety po bardzo wyrównanym boju przegrał Oskar Rybaczyk.
Wszyscy goście podkreślali, że jest to jeden z najlepiej zorganizowanych turniejów w Polsce. Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami, pucharami i cennymi nagrodami rzeczowymi.

 • autor: Organizatorzy
wyświetl galerię w Cooliris
 • 4. Międzynarodowy Turniej Bokserski Ziemi Nowodworskiej.
 • 4. Międzynarodowy Turniej Bokserski Ziemi Nowodworskiej.
 • 4. Międzynarodowy Turniej Bokserski Ziemi Nowodworskiej.
 • 4. Międzynarodowy Turniej Bokserski Ziemi Nowodworskiej.
 • 4. Międzynarodowy Turniej Bokserski Ziemi Nowodworskiej.
 • 4. Międzynarodowy Turniej Bokserski Ziemi Nowodworskiej.
 • 4. Międzynarodowy Turniej Bokserski Ziemi Nowodworskiej.
 • 4. Międzynarodowy Turniej Bokserski Ziemi Nowodworskiej.
 • 4. Międzynarodowy Turniej Bokserski Ziemi Nowodworskiej.
 • 4. Międzynarodowy Turniej Bokserski Ziemi Nowodworskiej.
 • 4. Międzynarodowy Turniej Bokserski Ziemi Nowodworskiej.

Święto Związku Oficerów Rezerwy RP. Medal dla Burmistrza

15 czerwca 2019 r., w Nowym Dworze Mazowieckim pod patronatem minister Anny Marii Anders oraz burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego odbyły się doroczne obchody Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Po przedstawieniu programu obchodów przez Marcina Ładę – wiceprezesa ZOR RP, wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał burmistrz Jacek Kowalski, który skierował pod adresem Związku wyrazy uznania oraz złożył życzenia jego członkom z okazji Święta.

Przybyłych gości, powitał płk rez. Alfred Kabata. Była wśród nich minister Anna Maria Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do spraw Dialogu Międzynarodowego, która jest matką chrzestną sztandaru i członkiem honorowym Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Bożena Żelazowska – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W wystąpieniu okolicznościowym płk rez. Alfred Kabata podkreślił, że najważniejszym przedsięwzięciem w roku 2019 był ogólnopolski konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej zatytułowany „75. rocznica bitwy o Monte Cassino”, którego gala wręczenia nagród odbyła się 30 maja 2019 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa. Partnerami ZOR RP wspierającymi przeprowadzenie konkursu były firmy: AMW Sinevia Sp. z o.o., AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Sp. z o.o. oraz Fundacja Wspólnota Andersa. Gościem honorowym gali była minister Anna Maria Anders, która wręczała nagrody. W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście. W konkursie wzięły udział 332 szkoły i 3186 uczniów. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Anna Maria Anders – Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Płk rez. Alfred Kabata z okazji jubileuszu 105-lecia urodzin złożył życzenia oraz wręczył okolicznościową statuetkę kpt. w st. spocz. Andrzejowi Rakowi oraz
z okazji jubileuszu 95-lecia urodzin Romanowi Kaczorowskiemu.

Podczas uroczystości przyjęto w poczet Związku Oficerów Rezerwy RP nowych członków, wręczono odznaczenia, ryngrafy, statuetki i dyplomy.
Do ZOR RP przyjęci zostali: st. kpr. rez. Damian Liszczyk z Zawiercia, kpr. rez. Piotr Czyżewski, Przemysław Pacak z Tarnowskich Gór, Dariusz Makowski z Częstochowy, Paweł Jędrusik z Zawiercia.

Tytuł „Członka Honorowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej” nadano Arkadiuszowi Urbanowi z Fundacji Wspólnota Andersa.

Przed wręczeniem odznaczeń Teresa Stroińska-Macińska odczytała postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi Lechowi Marczakowi – prezesowi Okręgu Lubelskiego. Srebrny Krzyż Zasługi nadano na wniosek płk. rez. Alfreda Kabaty, a jego wręczenia dokonał kilkanaście dni wcześniej Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski. Płk Alfred Kabata złożył Lechowi Marczakowi gratulacje i wręczył okolicznościowy dyplom.

Następnie przystąpiono do wręczenia odznaczeń. Medale Za Zasługi Dla Obronności Kraju otrzymali: złoty – Lech Marczak; srebrny: st. sierż. rez. Tomasz Dyzma, Henryk Ruszczyk, Teresa Stroińska-Macińska; brązowy: Adam Janas.

Medale „Pro Patria” nadane przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, które w jego imieniu wręczył Mirosław Demediuk – Naczelnik Wydziału Odznaczeń i Mianowań otrzymali: Barbara Oleksiewicz, ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak, por. rez. Radosław Gądek, st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek, asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik.

Medale pamiątkowe „Pro Masovia” nadane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adam Struzika za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego, wręczyła Bożena Żelazowska – radna Sejmiku  Województwa Mazowieckiego. Otrzymali je płk rez. Alfred Kabata oraz st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek.

Złotymi Medalami Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP uhonorowano: Bożenę Żelazowską – radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Jacka Kowalskiego – burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego, Gniewomira Rokosz-Kuczyńskiego - dyrektora Generalnego Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego oraz Zbigniewa Kuletę – prezesa Okręgu Łódzkiego.

Srebrnymi Medalami Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP odznaczono: Elżbietę Gauzę – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz członków Koła ZOR RP w Częstochowie: Rafała Klubę i Krzysztofa Buchajczuka.

Medalem (odznaką) Za Zasługi Dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odznaczony został prezes Okręgu Śląskiego mjr rez. Krzysztof Tomaszewski.
Wymienione wyżej odznaczenia wręczali minister Anna Maria Anders i płk rez. Alfred Kabata.

Prezes „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku” Anna Wesołowska wręczyła medale Za Zasługi Dla Stowarzyszenia ppłk. w st. spocz. Henrykowi Marciniakowi i st. chor. w st. spocz. Stefanowi Wyszyńskiemu.

Prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej płk SG w st. spocz. Marek Krystyniak wręczył medale „Prawda i Pamięć”: ppłk. w st. spocz. Lechowi Tomasiakowi, ppłk. w st. spocz. Henrykowi Marciniakowi, Henrykowi Ruszczykowi i Jadwidze Kaczorowskiej.   

Harcmistrz Marcin Janiszewski – komendant Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim im. Korpusu Kadetów nr 2 wręczył Honorowe Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa płk. rez. Alfredowi Kabacie, kpt. w st. spocz. Andrzejowi Rakowi i Romanowi Kaczorowskiemu.

Elżbieta Gauza – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim wręczyła odznakę Przyjaciel Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci płk rez. Alfredowi Kabacie.

Płk rez. Alfred Kabata uhonorowany został również przez Agnieszkę Bolestę – prezes AMW Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o pamiątkową szablą za współpracę i w dowód uznania dla działalności społecznej.

Piórami Prezesa Rady Ministrów wyróżniono członków Związku, którzy są autorami książek historycznych. Pióra, które wręczyła minister Anna Maria Andersa otrzymali: płk rez. Alfred Kabata, Marcin Łada, Kazimierz Szczerbatko, asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik, st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Raczek, st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński.

Ryngrafy ZOR RP otrzymali: Marek Maluchnik - Sekretarz Gminy Nasielsk, Małgorzata Wachowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Cygance, Sylwester Jankowski – członek wspierający ZOR RP. Ryngrafy wręczyli minister Anna Maria Anders i płk rez. Alfred Kabata.

Prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP płk rez. Alfred Kabata uhonorował okolicznościowymi medalami i dyplomami członków Związku, którzy byli zaangażowani w zorganizowanie konkursu „75. rocznica bitwy o Monte Cassino” i jego gali finałowej.
W podziękowaniu za zaangażowanie w sprawy organizacyjne konkursu, a zwłaszcza za udział w gali konkursowej i wręczenie nagród płk rez. Alfred Kabata uhonorował minister Annę Marię Anders okolicznościową statuetką i medalem.

Listy okolicznościowe do uczestników Święta skierowali: Wicemarszałek Sejmu RP – Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i  Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zabierając głos minister Anna Maria Anders podkreśliła, że bardzo cieszy ją udział w każdym spotkaniu organizowanym przez ZOR RP, gdyż płk rez. Alfreda Kabatę i członków Związku uważa za swoich przyjaciół.

Z kolei Bożena Żelazowska – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego zaznaczyła, że działalność Związku znana jest nie tylko na Mazowszu i w kraju, ale także poza jego granicami.

Małgorzata Wachowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance k. Mińska Mazowieckiego wyraziła nadzieję na dalszy rozwój współpracy ze Związkiem i przekazała na ręce płk. rez. Alfreda Kabaty upominek od społeczności szkolnej.

 • autor: (k); foto: Sylwester Jankowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zielona Szkoła w Pieninach

Uczniowie klas 7, 8 i 3 gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 1 Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim w dniach 21-24 maja przebywali na Zielonej Szkole w Pieninach.
Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzenia Jaskini Raj w województwie świętokrzyskim. Miejscem zakwaterowania w Pieninach był cudownie usytuowany Pensjonat Wolski, położony w malowniczej miejscowości Mizerna nad Jeziorem Czorsztyńskim. Z okien pensjonatu rozciągał się przepiękny widok na Tatry, Gorce i Pieniny. Na początku pobytu uczniowie odbyli rejs statkiem po jeziorze Czorsztyńskim, podziwiając ruiny zamku w Czorsztynie i Niedzicy oraz krajobraz i walory przyrodnicze okolicy. Pod kierunkiem przewodników górskich młodzież wraz z opiekunami zdobyła szczyt Trzy Korony. Atrakcją wycieczki był kilkugodzinny pobyt na basenach termalnych w Białce Tatrzańskiej. Ciekawym punktem Zielonej Szkoły było zwiedzanie średniowiecznego zamku w Niedzicy, gdzie można było zapoznać się z legendą o Białej Damie Brunhildzie i Bolesławie Łysym oraz o Janosiku. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili „Bacówkę” i poznali metodę przerabiania mleka owczego na wędzone oscypki. Młodzież odbyła spacer po zaporze wodnej na Dunajcu i zaznajomiła się z jej przydatnością na tym terenie. Uczniowie zwiedzili też Szczawnicę, jedno z najpiękniejszych i najstarszych uzdrowisk w Polsce. W Krościenku młodzież zwiedziła Muzeum Przyrodnicze Pienińskiego Parku Narodowego i obejrzała film pt. „Cztery pory roku w Pieninach”.
W czasie pobytu uczestnicy wycieczki mogli wykazać się w grach sprawnościowych takich jak: strzelanie z łuku do tarczy, paintballu, strzelaniu z wiatrówki, w darta wieczorem odbyła się gra terenowa zakończona poszukiwaniem i znalezieniem skarbu.
Najbardziej wyczekiwaną przez młodzież atrakcją wycieczki był kilkugodzinny pobyt w parku rozrywki Energylandia w Zatorze.
Wyjazd został częściowo dofinansowany z funduszu Rady Rodziców, za co serdecznie dziękujemy!

 • autor: Hanna Twardowska
wyświetl galerię w Cooliris
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.
 • Zielona Szkoła w Pieninach.

„Czerwony Kapturek” w wersji niemieckiej

30.05.2019 r. uczniowie klasy 8 w ramach zaliczenia zajęć kreatywnych zaprezentowali znaną wszystkim historię „Czerwonego Kapturka” w wersji niemieckiej.
Przygotowania trwały cały semestr poprzez analizę scenariusza, szlifowanie poprawnej wymowy, aż po zebranie niezbędnych elementów scenografii i namalowania odpowiedniej dekoracji. Uczniowie zaangażowali się także w przygotowanie odpowiedniej oprawy muzycznej. Ostatecznie całość zmieniła swój klasyczny charakter w małą parodię, ponieważ Kapturek zamiast koszyka dostał torbę znanej firmy, babcia w łóżku leżała ze mart fonem, a motylek był „nieco” wyrośnięty i nie dał się schwytać w siatkę na…ryby, po czym na koniec przy znanym hicie  wszyscy tańcowali radośnie z okazji spektakularnego uwolnienia babci i Kapturka spod koca… tzn. z brzucha wilka.
Śmiechom i radości publiczności nie było końca, więc cel został w 100% osiągnięty, a uczniom gratulujemy!

 • autor: Paulina Stopnicka
wyświetl galerię w Cooliris
 • Uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej nr 1 prezentują...
 • Uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej nr 1 prezentują...
 • Uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej nr 1 prezentują...
 • Uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej nr 1 prezentują...
 • Uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej nr 1 prezentują...
 • Uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej nr 1 prezentują...
 • Uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej nr 1 prezentują...
 • Uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej nr 1 prezentują...
 • Uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej nr 1 prezentują...
 • Uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej nr 1 prezentują...
 • Uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej nr 1 prezentują...

Jutro czeka nas długi dzień

WIĘCEJ NIŻ KINO to nie tylko szansa na obejrzenie ciekawych filmów, ale także możliwość spotkania się z wybitnymi przedstawicielami ze „świata filmu”: producentami, reżyserami, scenarzystami, operatorami, aktorami, dziennikarzami.

Podczas najbliższego spotkania z cyklu „Więcej niż kino” zobaczymy jeden z pierwszych w Polsce pokazów znakomitego filmu o Helenie Pyz wg. scenariusza i w reżyserii Pawła Wysoczańskiego pt. „Jutro czeka nas długi dzień”.

Produkcja: Polska, premiera światowa 28 maja 2019 r.
Czas trwania: 1 godz. 19 min.
Gatunek: dokumentalny.

Film opowiada o polskiej lekarce - Helenie Pyz, od 30 lat pracującej w Indiach w prowadzonym przez ojców Pallotynów ośrodku dla osób  trędowatych i ich rodzin - Jeevodaya. Helena jest postacią charyzmatyczną, ale film nie jest jej laurką. Jest opowieścią o człowieku z krwi i kości. Twardym, bezkompromisowym, wiernym swoim ideom. Akcja filmu toczy się w Indiach i w Polsce. „Jutro czeka nas długi dzień” to obraz zaskakujący – przejmujący i nie pozbawiony humoru, a przede wszystkim głęboko humanistyczny. Pokazuje zderzenie cywilizacji i zderzenie postaw; jest wciągającą opowieścią o empatii, poświęceniu i cenie jaką trzeba za nie zapłacić.

Gościem wieczoru będzie reżyser filmu i autor scenariusza Paweł Wysoczański.

Paweł Wysoczański (ur. 22 marca 1980 roku w Głogowie) – reżyser i scenarzysta.
Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy. Ukończył filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz reżyserię na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Już jedna z jego pierwszych etiud szkolnych, dokumentalny „Punkt widzenia” (2005), sarkastycznie portretujący wchodzące w życie pokolenie, spotkała się z szerszym zainteresowaniem i została wyróżniona na licznych festiwalach, m.in. we Wrocławiu (Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN) i Krakowie (Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Etiuda & Anima”). Z kolei nakręcony przez Wysoczańskiego już po zakończeniu studiów obraz „Kiedyś będziemy szczęśliwi” (2011), historia nastolatka z Lipin, dzielnicy Świętochłowic, który próbuje przy pomocy telefonu nakręcić własny film, także zdobył wiele nagród na festiwalach w Reykjavíku (Shorts&Docs Festival), Madrycie (Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych „Documenta Madrid”) czy Kijowie (Festiwal „Docudays UA”).

Spotkanie poprowadzi red. Stanisław Zawiśliński.

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. I. Paderewskiego 1a
28.06.2019r., godz. 18.30

Wstęp wolny.
Zapraszamy.

 • autor: Krzysztof Borowski
 • 28.06.2019r. o godz. 18.30 zapraszamy do Nowodworskiego...

Z dziećmi o ich prawach – zajęcia dla klas pierwszych prowadzone przez Panią Aleksandrę Ejsmont

10 czerwca 2019 r. klasy pierwsze miały przyjemność uczestniczyć w niezwykle pouczającej lekcji prowadzonej przez Panią Aleksandrę Ejsmont, która jest wybitną specjalistką w zakresie prawa rodzinnego. Podczas zajęć przypomniano dzieciom o tym, że mają prawa oraz podsumowano wiedzę na temat ich znajomości. Obie klasy z zaciekawieniem słuchały prowadzącej zajęcia. Dzieci zgodnie przyznały, że lekcja była ciekawym doświadczeniem.
Dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 za zorganizowanie spotkania i możliwość poznania Pani Aleksandry Ejsmont.

 • autor: E. Rączka, S. Wojcieszek
wyświetl galerię w Cooliris
 • Z dziećmi o ich prawach – zajęcia dla klas pierwszych...
 • Z dziećmi o ich prawach – zajęcia dla klas pierwszych...
 • Z dziećmi o ich prawach – zajęcia dla klas pierwszych...
 • Z dziećmi o ich prawach – zajęcia dla klas pierwszych...
 • Z dziećmi o ich prawach – zajęcia dla klas pierwszych...
 • Z dziećmi o ich prawach – zajęcia dla klas pierwszych...
 • Z dziećmi o ich prawach – zajęcia dla klas pierwszych...
 • Z dziećmi o ich prawach – zajęcia dla klas pierwszych...

Turniej bokserski

 • autor: NOSiR
 • 15-16.06.2019 r. zapraszamy do hali NOSiR przy ul...

Komunikat Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dot. fałszywych e-maili

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ostrzega podatników przed fałszywymi mailami informującymi o konieczności uiszczenia brakującej kwoty po rozliczeniu zeznania podatkowego za 2018 r.
Przesyłane wiadomości zawierają fałszywy numer konta bankowego oraz fałszywy adres mailowy urzędu skarbowego.

WAŻNE!!! Urzędy skarbowe nie wysyłają wezwań do zapłaty droga mailową.

Przypominamy, że adresy mailowe jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej posiadają rozszerzenie @mf.gov.pl.

Poniżej, zamieszczamy przykładową treść fałszywego maila, który trafił do podatnika.

 • autor: Anna Krasowska-Godlewska
 • Komunikat Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dot...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 14.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 15.06.2019 r.
W dzień zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami wzrastające do dużego z możliwością przelotnych opadów deszczu i burz. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr porywisty.
W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 15°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 15.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 16.06.2019 r.
W dzień zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 15°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.
W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego z możliwością przelotnych opadów deszczu. Na północy i zachodzie możliwe również burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 18°C do 20°C. Wiatr przeważnie słaby, południowo-wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

 • autor: Michał Folwarski

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Zostań wolontariuszem podczas II Półmaratonu Trzech Rzek

Jeśli sam nie pobiegniesz, a chcesz wziąć udział w organizacji biegu, to serdecznie zapraszamy! Bardzo nam zależy na Waszym wsparciu. Działamy z własnej, oddolnej inicjatywy i dlatego potrzebujemy wolontariuszy, aby razem tworzyć imprezę biegową, będącą wspaniałą wizytówką Nowego Dworu Mazowieckiego na skalę kraju. Wystawiamy zaświadczenia o wolontariacie. Przyjdź, pomóż, odwdzięczymy się (przykładowe zajęcia dla wolontariuszy - zabezpieczanie trasy, wydawanie pakietów, punkty nawadniania).

 • autor: Anna Jaworek
 • Zostań wolontariuszem podczas II Półmaratonu Trzech Rzek.

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet

Jedynie 38 % uprawnionych Polek zgłasza się na kontrolne badania mammograficzne. Co roku rak piersi odbiera życie kilkunastu tysiącom z nich – Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża nam nowotwór piersi. Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.

Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Wykonywane jest przez wyspecjalizowany, doświadczony personel medyczny. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających LUX MED udzieli wszelkich wskazówek i pomoże w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań.
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie czekała na Panie w Nowym Dworze Mazowieckim – 23 lipca 2019 r. w godzinach od 11.00 do 17.00 i 24 lipca 2019 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego, ul. Wybickiego.

Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi, a także:
• nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
• lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.
Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na podstawie podanego numeru PESEL, dlatego przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.

 • autor: Anna Niemirska
 • 23.07.2019 r. w godz. 11:00-17:00 oraz 24.07.2019 r. w...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO
Ważność: od godz. 07:30 dnia 13.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 14.06.2019 r.
W dzień na wschodzie zachmurzenie przeważnie małe, po południu miejscami wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, z możliwością burzy. W zachodniej połowie województwa zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego i burze z gradem. Możliwość dużego gradu powyżej 2 cm. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm we wschodniej połowie województwa, a w zachodniej do 50 mm. Temperatura maksymalna od 30°C do 33°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, na zachodzie po południu z kierunków zmieniających się. W czasie burz wiatr w porywach do 110 km/h.
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze z gradem, głównie na północy województwa. Początkowo możliwy duży grad, powyżej 2 cm. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 40 mm. Temperatura minimalna od 16°C
na północnym zachodzie do 21°C w centrum i na wschodzie. Wiatr na słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się, nad ranem przechodzący w północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 100 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ
Ważność: od godz. 07:30 dnia 14.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 15.06.2019 r.
W dzień zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże i możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 26°C na północnym zachodzie do 29°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, z kierunków północnych, okresami zmienny.
W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

 • autor: Anna Woźniak

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 12.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 13.06.2019 r.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu okresami wzrastające do dużego z możliwością słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 30°C do 33°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.   
W nocy zachmurzenie małe, jedynie w drugiej połowie nocy na zachodzie województwa okresami wzrastające do umiarkowanego i dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 13.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 14.06.2019 r.
W dzień przed południem zachmurzenie przeważnie małe, potem wzrastające do umiarkowanego i dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm na wschodzie, na pozostałym obszarze do 40 mm. Temperatura maksymalna od 29°C do 32°C, lokalnie w centrum województwa do 33°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z południowego wschodu, na pozostałym obszarze z kierunków zmieniających się. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km/h.
W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze z gradem, głównie na wschodzie i północy województwa. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 25 mm. Temperatura minimalna od 17°C na zachodzie województwa do 21°C w centrum i na wschodzie. Wiatr na ogół słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

 • autor: Ilona Bazyluk

Komunikat Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dot. fałszywych maili

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ostrzega przed otwieraniem maili zawierających fałszywe informacje o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej.
Do wiadomości są dołączane pliki z zaleceniem ich pobrania. Nie należy ich otwierać, gdyż mogą one zawierać wirusy powodujące zainfekowanie komputera.
Przypominamy także, że adresy mailowe jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej posiadają rozszerzenie @mf.gov.pl.
 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Komunikat w sprawie fałszywych wiadomości e-mail

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Wycieczka do MKWiTM

31.05.2019 r. dzieci z grupy 0 b wybrały się na wycieczkę do Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin z okazji Dnia Dziecka. Atrakcji było wiele. Pierwszą była jazda i powrót autobusem miejskim, następnie zwiedzanie muzeum i ekspozycji takich jak: samolot, samochód wojskowy, działo oraz uzbrojenie i inne sprzęty wojskowe. Kolejną atrakcją było spotkanie i fotografia z Baśką Murmańską. Zakończeniem dnia było spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz pieczenie kiełbasek na ognisku.
Dziękujemy rodzicom za pomoc i towarzystwo.

 • autor: Magda Ners
wyświetl galerię w Cooliris
 • Wycieczka dzieci z grupy 0 b ze Szkoły Podstawowej nr 1 do...
 • Wycieczka dzieci z grupy 0 b ze Szkoły Podstawowej nr 1 do...
 • Wycieczka dzieci z grupy 0 b ze Szkoły Podstawowej nr 1 do...
 • Wycieczka dzieci z grupy 0 b ze Szkoły Podstawowej nr 1 do...
 • Wycieczka dzieci z grupy 0 b ze Szkoły Podstawowej nr 1 do...
 • Wycieczka dzieci z grupy 0 b ze Szkoły Podstawowej nr 1 do...
 • Wycieczka dzieci z grupy 0 b ze Szkoły Podstawowej nr 1 do...
 • Wycieczka dzieci z grupy 0 b ze Szkoły Podstawowej nr 1 do...
 • Wycieczka dzieci z grupy 0 b ze Szkoły Podstawowej nr 1 do...
 • Wycieczka dzieci z grupy 0 b ze Szkoły Podstawowej nr 1 do...
 • Wycieczka dzieci z grupy 0 b ze Szkoły Podstawowej nr 1 do...
 • Wycieczka dzieci z grupy 0 b ze Szkoły Podstawowej nr 1 do...
 • Wycieczka dzieci z grupy 0 b ze Szkoły Podstawowej nr 1 do...
 • Wycieczka dzieci z grupy 0 b ze Szkoły Podstawowej nr 1 do...
 • Wycieczka dzieci z grupy 0 b ze Szkoły Podstawowej nr 1 do...

Święto Parafii & Powitanie Lata

 • autor: Jacek Topczewski
 • 23.06.2019 r. godz. 12:00-17:00 w Modlinie Twierdzy...

Jak nie czytam jak czytam

Nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej "Jak nie czytam jak czytam". Włączyliśmy się w pobijanie rekordu w czytaniu w jednym momencie. Akcja odbyła się m.in. na boisku szkolnym, gdzie zebrała się społeczność uczniowska, w Miasteczku Ruchu Drogowego, gdzie 22 osoby zdawały egzamin na kartę rowerową, oraz na korytarzu szkolnym - klasa, która przyszła do szkoły na późniejszą godzinę. Nie ważne gdzie, ważne, że czytamy!

 • autor: Hanna Twardowska
wyświetl galerię w Cooliris
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wzieli udział w...
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wzieli udział w...
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wzieli udział w...
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wzieli udział w...
wyświetl galerię w Cooliris
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wzieli udział w...
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wzieli udział w...
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wzieli udział w...
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wzieli udział w...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 11.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 12.06.2019 r.
W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 30°C do 32°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 12.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 13.06.2019 r.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na zachodzie i północy województwa wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 30°C do 32°C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.
W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 19°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

 • autor: Jakub Gawron

Nowodworskie Lato w Mieście 2019

 • autor: Mariusz Ziółkowski
 • Oferta akcji „Lato w Mieście” przygotowana przez...

Ogłoszenie o przestoju energetycznym

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Przemysłowa 1 informuje, że w dniu 1.07.2019 r. oraz w dniu 2.07.2019 r. do godziny 15:00 nastąpi planowa przerwa remontowa w dostawie energii cieplnej dla potrzeb ciepłej wody.
W tym czasie odbędą się niezbędne przeglądy techniczne sieci cieplnej oraz urządzeń źródła ciepła.
Za niedogodności w tym dniu przepraszamy.

Zarząd ZEC Sp. z o.o.
Nowy Dwór Mazowiecki

Zamień pomysł na działanie! Pół miliona złotych czeka na projekty osiedlowe

Po raz piąty mieszkańcy mogą zdecydować na co wydać 500 000 złotych. Pula ta podzielona jest na 9 osiedli, a pomysły na jej wykorzystanie można zgłaszać do 18 sierpnia.

Najwięcej, bo aż 113 tys. zł., mają do dyspozycji mieszkańcy Osiedla Młodych. Druga w kolejności jest Twierdza z kwotą 93 tys. zł. Okunin, gdzie mieszka najmniej osób, ma do wydania 10 tys. W przypadku pozostałych osiedli kwoty przedstawiają się następująco: Osiedle nr 1 – 74 tys; 3 – 36 tys; 4 – 72 tys; 5 – 25 tys; 7 – 49 tys; najmłodsze Osiedle nr 9 – 28 tys. Pula została podzielona proporcjonalnie do liczby zameldowanych mieszkańców każdego osiedla powyżej 16 roku życia.

Projekty można zgłaszać do 18 sierpnia – drogą tradycyjną i elektroniczną. Pomysł musi poprzeć 15 osób. Aby został zrealizowany musi wygrać w głosowaniu, które odbędzie się we wrześniu i spełnić określone wymagania formalne. Te są narzucone przez obowiązujące przepisy prawa.

Przede wszystkim zadanie musi mieścić się w ustawowych zadaniach gminy opisanych w aktach prawnych o samorządzie gminnym i działalności pożytku publicznego oraz być możliwe do zrealizowana do 31 grudnia 2020 r. na terenie miejskim. Wszystkie zasady opisane są w regulaminie opublikowanym na www.nowydwormaz.pl/obywatelski i są takie same jak w zeszłym roku. Tam też można znaleźć wniosek. Wszelkie wątpliwości można wyjaśnić pod specjalnym adresem: bo@nowydwormaz.pl. Zachęcamy, aby nie czekać na ostatni dzwonek!

 • autor: Martyna Kordulewska
 • Harmonogram działań.
 • Podział środków na osiedla (w tys. zł).

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Nowodworska wyprzedaż garażowa

 • autor: Magdalena Wysocka
 • Rada Rodziców SP5 zaprasza 22.06.2019 r. w godz...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 09.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 10.06.2019 r.
W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 24°C do 25°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych, miejscami zmienny.
W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 10.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 11.06.2019 r.
W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
W nocy zachmurzenie małe, nad ranem na zachodzie województwa wzrastające do umiarkowanego. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

 • autor: Mariusz Cebula

Bezpiecznie na rowerze

 • 8.06.2019 r. w godz. 10:00-14:00 zapraszamy do Szkoły...

Chrzest. Niedoceniana Tajemnica

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu Twierdza Jana Pawła II o sakramencie chrztu.
Gościem będzie ks. Grzegorz Michalczyk.

11 czerwca, godz. 18:00 Msza święta i po niej konferencja „Chrzest. Niedoceniana Tajemnica”.
Kościół św. Barbary w Twierdzy Modlin, ul. Szpitalna 69.

Ks. Grzegorz Michalczyk - krajowy duszpasterz środowisk twórczych i rektor kościoła pw. św. Alberta i Andrzeja w Warszawie, Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, konsultor Rady Episkopatu ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, członek Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem.
Jest konsultantem i współautorem programów radiowych i telewizyjnych.
Był duszpasterzem akademickim w parafii św. Jakuba Apostoła na Ochocie. W latach 2010-2012 pełnił posługę proboszcza parafii w podwarszawskich Laskach. W latach 2007-2012 był członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

 • autor: Konrad Tarnopolski
 • Twierdza_Plakat_Czerwiec_2019

Dla Ciebie Mamo

29 maja 2019 r. w sali widowiskowej Nowodworskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert pt. „Dla Ciebie Mamo”.

Koncert posiadał dwóch konferansjerów - poetę, dziennikarza Jakuba Janika i jego syna Daniela, którzy w zabawny sposób prowadzili dialog dotyczący roli matki. Zespół śpiewaczy seniorów MARZYCIELE przy akompaniamencie Marka Tomczaka zaprezentował piękne i wzruszające piosenki dla wszystkich mam, takie jak: „Moja matko ja wiem”, „Dla Ciebie mamo”, „Słodkie fijołki” i wiele innych. Utwory przeplatały fenomenalne występy instrumentalistów z sekcji muzycznej Nowodworskiego Ośrodka Kultury: Pauliny Trzcińskiej, Mikołaja Omiotka, Wojciecha Wysockiego, Aleksandra Stanleya i Jędrzeja Wrzoska. Zagrali również ich instruktorzy: Gabriel Wiśniewski i Krzysztof Stęchły.
Publiczność bardzo ciepło przyjęła ciekawy, zróżnicowany, międzypokoleniowy program artystyczny.

 • autor: Paulina Łucarz
wyświetl galerię w Cooliris
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...
 • Koncert pt. „Dla Ciebie Mamo” w Nowodworskim Ośrodku...

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 07.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 08.06.2019 r.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie możliwy opad gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.
W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.
W nocy zachmurzenie przeważnie małe, jedynie początkowo miejscami umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i zanikającymi burzami. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.
W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 08.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 09.06.2019 r.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz
do 30 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr początkowo słaby, południowo-wschodni i południowy, w ciągu dnia wzmagający się od zachodu do umiarkowanego i skręcający na północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej połowie województwa miejscami duże i tam początkowo możliwe zanikające opady deszczu lub burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby, przejściowo umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

 • autor: Michał Folwarski

Wybory do Izb Rolniczych

Uprzejmie informuję , że uchwała nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 roku zostały zarządzone wybory do izb rolniczych w tym do Mazowieckiej Izby rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na 28 lipca 2019 roku (niedziela).

Izb rolniczych jest w Polsce 16, tyle ile województw. Podstawą ich działania jest ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity - Dz.U. 2014 poz. 1079) oraz statuty. Ich zadaniem jest reprezentowanie interesów zrzeszonych rolników oraz firm i spółdzielni zajmujących się produkcją rolną. Do izby należy z mocy prawa każdy, kto opłaca gruntowy podatek rolny, płaci PIT
z działów specjalnych produkcji rolnej lub ma wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Izby nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, mogą za to tworzyć fundacje, być wspólnikiem sp. z o.o. lub akcjonariuszem spółki akcyjnej. Izby mogą ponadto wspierać stowarzyszenia rolnicze oraz zakładać związki takich stowarzyszeń. Krajowa Rada Izb Rolniczych ustaliła, że 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do izb rolniczych w całym kraju. Podpowiadamy, kto jest uprawniony do oddania głosu w wyborach do izb rolniczych oraz kto może kandydować do samorządu rolniczego.

Kto może głosować w wyborach do izb rolniczych?

Zgodnie z przepisami czynne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia izby, czyli możliwość głosowania na poszczególnych kandydatów, mają wszyscy członkowie danej izby. Na mocy ustawy są nimi wszystkie osoby będące podatnikami podatku rolnego i w posiadaniu gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, o ile w tych spółdzielniach posiadają wkłady gruntowe.

Informujemy iż, spis Członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania został udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska pok. 324 do 28 lipca 2019r. Każdy rolnik z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki może sprawdzić czy został ujęty w spisie i wnieść w tej sprawie zażalenie.

 • autor: Małgorzta Kiełbasińska

Dzień Dziecka w NDM

Dzień 1 czerwca jest zawsze dniem bardzo oczekiwanym przez wszystkie dzieci, wiedzą o tym wszyscy dorośli i dlatego pragną z całych sił aby te oczekiwania spełnić . W tym roku  Amfiteatr Miejski tętnił życiem od wczesnych godzin. Najpierw Amfiteatrem zawładnęły dzieci i opiekunowie z nowodworskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uroczystość z okazji 100-lecia tej organizacji otworzyli uczestnicy zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej pięknym polonezem, następnie z rąk Pani Prezes Zarządu Powiatowego TPD w Nowym Dworze Mazowieckim, Elżbiety Gauzy, wyróżnienia, podziękowania i odznaczenia otrzymały osoby, które swoją pracą i postawą zasłużyły się wspierając działania TPD na rzecz dzieci. Uroczystości zakończyły się wzruszającymi występami artystycznymi dzieci z oddziałów TPD z powiatu nowodworskiego. O godzinie 14.00 nad Parkiem im. Wybickiego rozległy się dźwięki silników pojazdów zabytkowych. W ramach XIX Rajdu Pojazdów Zabytkowych organizowanego przez Nowodworski Klub Automobilowy, w sąsiedztwie Amfiteatru odbył się pokaz świetnie odbudowanych samochodów z klasą i „duszą”. Odbył się także plebiscyt publiczności na najpiękniejszy pojazd. Ale na oglądaniu pojazdów się nie skończyło. Dzięki życzliwości właścicieli samochodów można było odbyć przejażdżkę zabytkowym samochodem wokół Amfiteatru. Niesamowita atrakcja i przeżycie zarówno dla dzieci i rodziców.  Po pożegnaniu pojazdów zabytkowych, rozpoczęły się atrakcje przygotowane przez Samorząd Nowego Dworu Mazowieckiego i Nowodworski Ośrodek Kultury. Obecnych w Amfiteatrze  powitali cyrkowcy łakociami ufundowanymi przez organizatorów. Równo o godzinie 15.00 na scenie zaprezentował się Teatr Prima w spektaklu pt „ Lwi Król”. Bajkowa  i rozśpiewana opowieść  o przygodach młodego lwiątka z afrykańskiego buszu była kanwą do wspólnej zabawy i przekazaniu ciekawej wiedzy o Afryce i podstawach ekologii. Spektakl zagrali aktorzy z pasją Ewa Dobrowolska i Jarosław Gmitrzuk , którzy  wprowadzili młodych widzów w kolejny punkt imprezy. Były to prezentacje artystyczne dzieci z Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Teatrzyk dziecięcy „Wędrowniczek”   prowadzony przez Emilię Zadworną przedstawił fragment spektaklu „ Rady nie od parady”.  Tancerze w wieku  9-12 lat i 13-18 lat zatańczyli pełne ekspresji  układy w stylu tańca  nowoczesnego i hip-hopu,  do których choreografię stworzyły instruktorki Marta Ciosek i Marta Skrzypczyńska.  Grupa wokalistów prowadzonych  przez Alicję Kabacińską zachwyciła piosenkami z dziecięcego i światowego repertuaru, jak  chociażby przebój z filmu „Narodziny gwiazdy”. Wszyscy otrzymali zasłużone  pochwały i brawa. Nie zbrakło też zabaw , konkursów i animacji, każdy odważny: dziecko lub dorosły mogło wygrać fajną nagrodę. Na zakończenie w wykonaniu  młodego zespołu wokalno-aktorskiego „Sonanto” nowodworska publiczność usłyszała „Bajkowy koncert dla Małych i Dużych” składający się ze znanych i lubianych    piosenek z filmów Disneya.  Pod sceną wielbiciele tych utworów wspólnie z artystami śpiewali lub tańczyli w rytm  ulubionej muzyki. Nie tylko scena, ale też cały amfiteatr wypełnił się atrakcjami. Dmuchane zjeżdżalnie duże i małe, place zabaw, konstrukcja z piłeczkami, warsztaty wyrobu lizaków, pamiątkowe zdjęcie w fotobudce, darmowe lody i danie z grilla, umilały pobyt bardzo licznie zgromadzonych w Amfiteatrze dzieci, sprawiając, że Dzień Dziecka upłynął im w miłej, pełnej pozytywnych emocji i przyjemności atmosferze.
Dziękujemy pracownikom i podopiecznym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, członkom Nowodworskiego Klubu Automobilowego, prcownikom Urzędu Miejskiego, Nowodworskiego Ośrodka Kultury, ale przede wszystkim dzieciom i ich opiekunom za obecność i wspaniały dzień.
Organizację imprezy wsparła Prywatna Przychodnia ŻYCIE. Dziękujemy.

 • autor: Krzysztof Borowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • Dzień Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim.

Mistrzostwa Warszawy w Sprincie i Długodystansowe Mistrzostwa Warszawy

1.06.2019 r. odbyły się regaty kajakowe: Mistrzostwa Warszawy w Sprincie i Długodystansowe Mistrzostwa Warszawy.
W regatach brali udział zawodnicy z 7 klubów: NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki, KS Baza Mrągowo, PLASTEKS KSC Olsztyn, WKS AGUA ACTIVE  Kędzieżyn, LTK FALA  Lublin, WTW Warszawa oraz organizatorzy zawodów - KS Spójnia Warszawa.

Zawodnicy sekcji kajakowej NOSiR potwierdzili wynikami dobre przygotowanie do sezonu.
Bezkonkurencyjny okazał się Szymon Petrykowski, który w swojej kat. wiekowej ”młodzik” zdobył I msc. w sprincie K-1 200 m z czasem 0:45,93 oraz I msc. K-1 na dys. 2000 m z czasem: 10:19,70.
Nasza juniorka młodsza Malwina Kruszewska uplasowała się na II msc. na K-1 200 m. oraz II msc. K-1 3000 m.
Juniorka Milena Kruszewska na dyst. K-1 200 m III msc. w kat. C-1 200 m zdobyła IV msc.
Junior - Sebastian Piórko po zaciętej walce na dys. K-1 5000 m uplasował się na IV msc. przegrywając minimalnie ze swoim rywalem z KS Baza Mrągowo.
Mikołaj Szczurowski w K-1 5000 VII msc.

Gratulacje dla naszych juniorów młodszych - nowych zawodników sekcji, którzy mimo małego doświadczenia wystartowali w tych zawodach zmagając się nie tyle z rywalami co z utrzymaniem równowagi na kajakach. Przemysław Gaca K-1 5000 - X msc., Adrian Oporski K-1 XI msc., Dariusz Różalski, Alana Koścuk oraz zawodników w kat. dzieci Michał Dąbkowski, Stanisław Michalak.

 • autor: Trenerka Brygida Małkiewicz
wyświetl galerię w Cooliris
 • Najlepsi kajakarze z sekcj kajakowej NOSiR na...
 • Najlepsi kajakarze z sekcj kajakowej NOSiR na...
 • Najlepsi kajakarze z sekcj kajakowej NOSiR na...
 • Najlepsi kajakarze z sekcj kajakowej NOSiR na...

Najpiękniejsze miejsca w naszym mieście

W maju odbył się finał międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zorganizowanego przez Publiczne Przedszkole nr 3 i Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną „Najpiękniejsze miejsca w naszym mieście”. W konkursie wzięło udział pięć przedszkoli – Publiczne Przedszkole nr 1; Przedszkole Muzyczno – Językowe „Nutka”, Publiczne Przedszkole nr 3, Publiczne Przedszkole nr 4 oraz Publiczne Przedszkole nr 5.
17 maja w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej zebrało się jury, w skład którego weszli przedstawiciele organu prowadzącego oraz dyrektorzy przedszkoli i biblioteki. Członkowie jury nie wiedzieli czyje są prace, a głównym kryterium oceniania było samodzielne wykonanie pracy przez dziecko. Wyłoniono laureatów w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii 3-4 latków I miejsce zajął Tymoteusz Iwaszkiewicz z PP3; II miejsce zdobyła Liliana Sarama z przedszkola „Nutka”, zaś III miejsce zajął  Daniel Oskroba z PP5.
W kategorii wiekowej 5-6 latków I miejsce zdobył Filip Grzesiak z PP5; II miejsce – Lena Grabczyńska z PP1 oraz III miejsce – Amelia Stasiak – PP3.
Uroczyste rozdanie nagród ufundowanych przez Urząd Miejski, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz Publiczne Przedszkole nr 3 wszystkim biorącym udział w konkursie odbyło się 29 maja w Bibliotece.
Gratulujemy laureatom i dziękujemy za udział w konkursie.

 • autor: A. Marszałek; foto: Biblioteka Publiczna
wyświetl galerię w Cooliris
 • Finał międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego...
 • Finał międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego...
 • Finał międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego...

Prognoza pogody dla Mazowsza

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 06.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 07.06.2019 r.
W dzień początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami duże i wówczas przelotne opady deszczu. Na wschodzie i północnym wschodzie województwa możliwe burze, lokalnie opad małego gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Porywy wiatru podczas burz do 70 km/h.
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Początkowo miejscami przelotne opady deszczu i lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 07.06.2019 r. do godz. 07:30 dnia 08.06.2019 r.
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie możliwy opad gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 35 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 29°C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.
W nocy zachmurzenie przeważnie małe, jedynie początkowo umiarkowane i zanikające opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz wiatr porywisty.

 • autor: Pilecki Michał

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 05.06.2019 do godz. 07:30 dnia 06.06.2019
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu 
i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm na zachodzie do 30 mm na wschodzie województwa. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr słaby 
i umiarkowany, południowo-wschodni. Porywy wiatru podczas burz do 70 km/h.
W nocy zachmurzenie przeważnie małe, początkowo gdzieniegdzie umiarkowane i duże 
z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. Temperatura minimalna od 14°C na północy do 18°C w centrum województwa. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 06.06.2019 do godz. 07:30 dnia 07.06.2019
W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu 
i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, południowo-wschodni. Porywy wiatru podczas burz do 70 km/h.
W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Początkowo miejscami przelotne opady deszczu i lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C, lokalnie na południu 13°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. 
W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Pilecki Michał

Roztańczeni na dziedzińcu

Roztańczeni ponownie wystąpili dla nowodworskiej publiczności. 12 maja o godzinie 11.00 na dziedzińcu Nowodworskiego Ośrodka Kultury rozpoczął się wyjątkowy bo już V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI. W czasie koncertu zaczynając już od pierwszych taktów muzyki można było poczuć silne emocje płynące ze sceny. Tempo i różnorodność widowiska były ogromne co powodowało zachwyt wśród oglądających. Koncert rozpoczęły grupy działające w Nowodworskim Ośrodku Kultury prowadzone przez instruktorów: Martę Ciosek, Martę Skrzypczyńską i Rafała Sawko. To dla nich ogromna radość prezentować na scenie swoich wychowanków, którzy z roku na rok robią coraz większe postępy. Publiczność zgromadzona na koncercie także doceniła ich starania gromkimi brawami. Na uwagę zasłużyły również tańce białoruskie przygotowane przez gości z Zespołu Tańca Ludowego PRUSZKOWIACY z Pruszkowa, które w barwnych kostiumach i pięknych melodiach zostały zaprezentowane na naszej scenie. Grupy z Pruszkowa przygotował Piotr Zalipski, który jest choreografem oraz kierownikiem artystycznym Zespołu. W dalszej części mieliśmy okazję również wsłuchać się w ludowe melodie tym razem polskie. Tańce i przyśpiewki krakowskie zaprezentował Dziecięcy Zespół Ludowy z Raszyna prowadzony przez Monikę i Damiana Muszkę. Kolejna niespodzianką koncertu były seniorki, które mimo stresu pokazały, że tańczyć można w każdym wieku. Panie zatańczyły walczyka i oczarowały wszystkich swoją skromnością i optymizmem. Umiejętności taneczne, ale i choreograficzne pokazał Piotr Niewiadomski, który mimo młodego wieku (12 Lat), już tworzy choreografie, które zaprezentowała grupa tańca nowoczesnego 9-12 lat. Piotr zatańczył również kilka partii solowych, które były ułożone również przez niego, bardzo emocjonalne i dojrzałe. Uwagę publiczności zwracały również najmłodsze grupy baletowe, które lekko i subtelnie tańczyły do muzyki Czajkowskiego czy Vivaldiego. Grupy tańca nowoczesnego i jazzowego były najsilniejszymi kategoriami tanecznymi festiwalu i najliczniejszymi. Tancerze prezentowali choreografie do znanych utworów, które każdy zna i do których chętnie porusza nogą. Publiczność jak zawsze dopisała, piękna pogoda i gorąca atmosfera sprzyjała temu by dziedziniec Nowodworskiego Ośrodka Kultury pękał w szwach. Wszyscy uczestnicy, a było ich ponad setka otrzymali drobne upominki oraz pamiątki, które mogliśmy wręczyć dzięki pomocy i wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatu Nowodworskiego oraz Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego.
Wszystkim uczestnikom, gościom i przyjaciołom bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy by przyszły rok był jeszcze bardziej ROZTAŃCZONY.

 • autor: Krzysztof Borowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.
 • V Festiwal Tańca i Muzyki ROZTAŃCZENI.

Rozbiegany początek wakacji

 • autor: Rozbiegamy Nowy Dwór
 • Stowarzyszenie RozbiegaMy Nowy Dwór zaprasza 30.06.2019 r...
 • 30.06.2019r. w Garnizonie Modlin młodzi biegacze...

Wyróżnienia dla uczniów SP1

30 maja 2019 r. miała miejsce uroczysta gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego zorganizowanego z okazji 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Swoje uczestnictwo w konkursie zgłosiło ponad 300 szkół i wzięło w nim udział ponad 3000 uczniów.
Jesteśmy bardzo dumni, gdyż dwoje uczniów z naszej szkoły Tamara Karuk i Kacper Kanclerz, pod kierunkiem pani Anny Gardockiej, otrzymało wyróżnienia w tak prestiżowym konkursie. Nasi uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody z rąk córki gen. Władysława Andersa - pani Anny Marii Anders.
Serdecznie gratulujemy!

 • autor: Hanna Twardowska
wyświetl galerię w Cooliris
 • Tamara Karuk, Anna Maria Anders, Kacper Kanclerz
 • Uroczysta gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu...
 • Uroczysta gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu...
 • Uroczysta gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu...
 • Wyróżnienia konkursowe dla Tamary Karuk i Kacpra Kanclerza.
 • Uroczysta gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu...

Noviak Cup

2 czerwca na hali widowiskowo-sportowej na ul. Sportowej 66 w Nowym Dworze Mazowieckim odbywał się kolejny już turniej e-sportowy - "Noviak Cup" w grę "FIFA19". Tego dnia ponad 60 zawodników rywalizowało konsolach Xbox One oraz PS4 grając o nagrody, do których ufundowania włączył się Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe obejmując honorowe patronaty nad wydarzeniem. Poza głównymi nagrodami uczestnicy mogli wygrać vouchery do najpopularniejszych lokali w NDM - "Piwnicy Winnicy", "Tachi Sushi", Halo Halo tu Kuchnia", "Ka jak Kawiarnia" oraz restauracji "Inna". Po zaciętych rozgrywkach na PS4, główną nagrodę w postaci konsoli XBOX ONE zgarnął Miłosz Górski, 2 miejsce przypadło Piotrowi Arciszewskiemu, 3 miejsce zdobył Dawid Wodziński, a 4 przypadło Rafałowi Gadzale. Następnie gracze rywalizowali na konsoli Xbox One, gdzie 1 miejsce zdobył Damian Grabowski, 2 miejsce Miłosz Górski, 3 miejsce Marcin Skowroński oraz 4 Sebastian Kałużny. Tak właśnie turniej "Noviak Cup" przeszedł już do historii, ale już dziś są plany organizacji następnych eventów związanych z serią gier "FIFA".

 • autor: Michał Górzyński
wyświetl galerię w Cooliris
 • Zwycięzcy turnieju e-sportowego - "Noviak Cup" w grę...
 • Turniej e-sportowy - "Noviak Cup" w grę "FIFA19".
 • Zwycięzcy turnieju e-sportowego - "Noviak Cup" w grę...

Uczniowie nowodworskich szkół laureatami konkursu „75. rocznica bitwy o Monte Cassino” zorganizowanego przez ZOR RP

30 maja 2019 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75. rocznica bitwy o Monte Cassino” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród laureatów konkursu byli uczniowie nowodworskich szkół.

III miejsce w kategorii szkół średnich zdobył Piotr Kwiatkowski – Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, który otrzymał nagrodę, medal, dyplom i  puchar Starosty Powiatu Nowodworskiego  Krzysztofa Kapusty.

W tej samej kategorii wyróżnienie zdobył SZYMON  SZYMAŃSKI - Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, który poza nagrodami, medalem i dyplomem otrzymał upominek i puchar Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Jacka Kowalskiego.

Wyróżnieni zostali również w kategorii szkoły podstawowe – klasy IV-VI:
MICHAŁ KUJAWA - Zespół Placówek Edukacyjnych  w Nowym Dworze Mazowieckim - jako nagrodę specjalną otrzymał puchar prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy RP płk. rez. Alfreda Kabaty.
JAKUB CICHOCKI – Zespół Placówek Edukacyjnych  w Nowym Dworze Mazowieckim – jako nagrodę specjalną otrzymał puchar prezesa Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP mjr. w st. spocz. Janusza Zajączkowskiego.
KACPER KANCLERZ - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II.
w Nowym Dworze Mazowieckim – jako nagrodę specjalną otrzymał ryngraf dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu Nowym płk. Roberta Kamińskiego.
TAMARA KARUK - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim.

Gościem honorowym gali była minister Anna Maria Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do spraw Dialogu Międzynarodowego, która jest matką chrzestną sztandaru i członkiem honorowym Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli m.in. mjr Zoltan Reti - zastępca attaché obrony Ambasady Węgier w Polsce, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Marek Maluchnik - Sekretarz Gminy Nasielsk, st. kustosz Maciej Biernat – reprezentujący dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Urszula Rudynek – Ciechomska – wiceprezes zarządu AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o.

Uczestników gali powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie głos zabrała minister Anna Maria Anders, która wyraziła uznanie dla organizatorów i zadowolenie z tak licznego udziału młodzieży i dzieci w konkursie.

Prowadząca galę, Teresa Stroińska – Macińska, poinformowała, że w I etapie konkursu (szkolnym) wzięły udział 332 szkoły i 3186 uczniów. Do finału konkursu zakwalifikowało się 298 szkół i 1559 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy IV – VI wzięło udział 116 szkół i 914 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy VII – VIII oraz III klasy gimnazjów - 105  szkół  oraz 433 uczniów.
W kategorii szkoły średnie w konkursie wzięło udział 77 szkół oraz  212 uczniów.  

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Anna Maria Anders – Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów  i Osób Represjonowanych.

Konkurs odbywał się pod patronatem medialnym: TVP 3 Warszawa, TVP Historia, TVP Polonia, Tygodnik „Do Rzeczy”, Polska Zbrojna, Historia, Magazyn Historia „Do Rzeczy”, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”, Magazyn „Uważam Rze”, portal superhistoria.pl.

Nagrody rzeczowe, medale, puchary, statuetki i dyplomy odebrało 116 nagrodzonych uczniów. Wręczali je minister Anna Maria Anders i płk rez. Alfred Kabata oraz fundatorzy obecni na gali.

Dyplomy – podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu wręczono 106 nauczycielom, a dyrektorów obecnych na gali uhonorowano okolicznościowymi medalami.

Głównymi sponsorami konkursu byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, AMW Sinevia Spółka z o.o., AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Spółka z o.o., Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, Tramwaje Warszawskie – spółka z o.o.

Nagrody rzeczowe książki, puchary i upominki przekazali m.in.: Prezes Rady Ministrów – pan Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji Narodowej – pani Anna Zalewska, Minister Obrony Narodowej – pan Mariusz Błaszczak, Instytut Pamięci Narodowej – pan Jarosław Szarek, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego – pani Anna Maria Anders, Wicemarszałek Sejmu RP – pani Małgorzata Kidawa – Błońska, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – pan Jan Józef Kasprzyk, Szef Sztabu Generalnego WP – pan gen. broni Romuald Tomasz Andrzejczak, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego – Jacek Kowalski, Starosta Powiatu Nowodworskiego – Krzysztof Kapusta.

Podczas gali finałowej konkursu z koncertem pieśni patriotycznych i pokazem musztry paradnej wystąpił Chór Dziecięcy Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września  1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk.

Po zakończeniu gali organizatorzy zaprosili wszystkich jej uczestników na poczęstunek przygotowany przez firmę cateringową.

 • autor: (k); foto: Marcin Łada i Sylwester Jankowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego „75...