Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Mały grant.

  „Bezpieczne rzeki w granicach Nowego Dworu Mazowieckiego”

  2022.05.13

  W dniu 11 maja 2022 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Bezpieczne rzeki w granicach Nowego Dworu Mazowieckiego”, złożona przez Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Sukienna 14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Mały grant.

  „WIOSNA SENIORÓW” – aktywizacja środowiska seniorów

  2022.05.10

  W dniu 9 maja 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „WIOSNA SENIORÓW”, złożona przez Stowarzyszenie społeczno-oświatowe „SUBSIDIUM”, ul. Bema 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Mały grant.

  „NOWODWORSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU - jako forma zagospodarowania czasu wolnego osób w wieku emerytalnym – program profilaktyczny”

  2022.05.02

  W dniu 27 kwietnia 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „NOWODWORSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU - jako forma zagospodarowania czasu wolnego osób w wieku emerytalnym – program profilaktyczny”,  złożona przez  Stowarzyszenie AKTYWNY SENIOR NDM, ul. Szarych Szeregów 2, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Mały grant.

  Program profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym „Dokąd idziemy” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Szkolna 3, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

  2022.04.29

  W dniu 27 kwietnia 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Program profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym „Dokąd idziemy” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Szkolna 3, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, złożona przez Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie z siedzibą przy ul. Rokosowskiej 10, 02-348 Warszawa

 • Mały grant.

  „Stop uzależnieniom” – sport jako forma zagospodarowania czasu wolnego

  2022.04.22

  W dniu 22 kwietnia 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Stop uzależnieniom”– sport jako forma zagospodarowania czasu wolnego, złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „REDUTA”, ul. Bema 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Mały grant.

  „Dzień Inwalidy 2022”

  2022.04.15

  W dniu 13 kwietnia 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  pt. „Dzień Inwalidy 2022”, złożona przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy PZERiI w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

  Zarządzenie nr 93/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2022 roku

  2022.04.12

  Zarządzenie nr 93/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 • Herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

  Zarządzenie nr 91/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2022 roku

  2022.04.12

  Zarządzenie nr 91/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadań publicznych

 • II otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

  II otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

  2022.03.15

  Zarządzenie nr 58/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 

  Zadanie: Badanie, upowszechnianie i promocja historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez prowadzenie i utrzymanie muzeum.

   

 • Herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

  Zarządzenie nr 54/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 marca 2022 roku

  2022.03.11

  Zarządzenie nr 54/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie unieważnienia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłoszonego Zarządzeniem nr 32/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 4 lutego 2022 r.

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie