Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Mały grant - "Akademia Dzieci i Młodzieży FREiS"

  Mały grant - "Akademia Dzieci i Młodzieży FREiS"

  2019.09.04

  W dniu 29 sierpnia 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Akademia Dzieci i Młodzieży FREiS”,  złożona przez  Fundację Rozwoju Edukacji i Sportu FREiS ul. Partyzantów 3c, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.

 • Mały grant dla LOT Trzech Rzek

  Mały grant dla LOT Trzech Rzek

  2019.08.29

  W dniu 28 sierpnia 2019 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Spływ kajakowy 3 rzeki – Edycja Lato 2019”, złożona przez Lokalną Organizację Turystyczną Trzech Rzek z siedzibą ul. Ledóchowskiego 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki (siedziba w trakcie zmiany w KRS na adres: ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki).
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant - Wyjazd turystyczno-integracyjny Polskiego Związku Niewidomych

  Mały grant - Wyjazd turystyczno-integracyjny Polskiego Związku Niewidomych

  2019.08.28

  W dniu 27 sierpnia 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wyjazd turystyczno – integracyjny na Ogólnopolską Pielgrzymkę Niewidomych do Sanktuarium Św. Jadwigi w Trzebnicy na Dolnym Śląsku”, złożona przez Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant - „Organizacja obozu sportowo – profilaktycznego dla zawodników UKS Lotnisko Modlin”, złożona przez Uczniowski Klub Sportowy ,,LOTNISKO MODLIN”

  Mały grant - „Organizacja obozu sportowo – profilaktycznego dla zawodników UKS Lotnisko Modlin”, złożona przez Uczniowski Klub Sportowy ,,LOTNISKO MODLIN”

  2019.07.19

  W dniu 18 lipca 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja obozu sportowo – profilaktycznego dla zawodników UKS Lotnisko Modlin”,  złożona przez Uczniowski Klub Sportowy ,,LOTNISKO MODLIN”, ul. Szkolna 3, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.
  Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w Ustawy – „każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o którym mowa w ust. 3 powyższego przepisu może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.
  Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, w terminie do dnia 26 lipca  2019 roku. 
  Po rozpatrzeniu uwag zostanie podjęta decyzja w sprawie podpisania umowy na realizację zadania publicznego.
   

 • Mały grant - „Razem po zdrowie - 6” – dwudniowy wyjazd profilaktyczno - integracyjny dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową rakiem piersi, członkiń Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek”

  Mały grant - „Razem po zdrowie - 6” – dwudniowy wyjazd profilaktyczno - integracyjny dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową rakiem piersi, członkiń Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek”

  2019.07.16

  W dniu 12 lipca 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Razem po zdrowie - 6” – dwudniowy wyjazd profilaktyczno - integracyjny dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową rakiem piersi, członkiń Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek”,  złożona przez Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek, z siedzibą przy ul. Targowej 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
   

 • Wyniki konkursu NGO: Organizacja letnich wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

  Wyniki konkursu NGO: Organizacja letnich wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

  2019.06.19

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił wyniki V otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku, na zadanie: „Organizacja letnich wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”

 • Mały grant - „Bezpieczne rzeki w granicach Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego”

  Mały grant - „Bezpieczne rzeki w granicach Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego”

  2019.06.04

  W dniu 31 maja 2019 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Bezpieczne rzeki w granicach Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego”, złożona przez Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Sukienna 14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant - „Wyjazd turystyczno – rekreacyjny Morze – jod lekiem i dla nas”

  Mały grant - „Wyjazd turystyczno – rekreacyjny Morze – jod lekiem i dla nas”

  2019.05.28

  W dniu 22 maja 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wyjazd turystyczno – rekreacyjny Morze – jod lakiem i dla nas”, złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo ul. Bohaterów Modlina 77a, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant dla Stowarzyszenia Motocyklowego Wild Boars East Chapter

  Mały grant dla Stowarzyszenia Motocyklowego Wild Boars East Chapter

  2019.05.27

  23 maja 2019 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Charytatywny Piknik Motocyklowy – 1st Unknown Day”, złożona przez Stowarzyszenie Motocyklowego „Wild Boars East Chapter” (wpisane pod nr 1 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonych przez Starostę Jarosławskiego) z siedzibą ul. Orkana 10, 37-500 Jarosław.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Uwaga organizatorzy wypoczynku!

  Uwaga organizatorzy wypoczynku!

  2019.05.22

  Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie