Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Mały grant.

  Sport – nie daj się uzależnieniom – program profilaktyczny, jako forma zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego

  2020.10.09

  W dniu 8 października 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  pt. „Sport – nie daj się uzależnieniom – program profilaktyczny, jako forma zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego”, złożona przez Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Dębowa 74/102, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Mały grant.

  „Razem po zdrowie - 7” - dwudniowy wyjazd profilaktyczno–integracyjny dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową, członkiń Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek

  2020.09.24

  W dniu 23 września 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Razem po zdrowie – 7” - dwudniowy wyjazd profilaktyczno–integracyjny dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową, członkiń Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek, złożona przez Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek, ul. Targowa 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Mały grant.

  „Rozbiegamy Nowy Dwór – program profilaktyczny II edycja”

  2020.09.24

  W dniu 18 września 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Rozbiegamy Nowy Dwór – program profilaktyczny II edycja”, złożona przez Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór, ul. Dębowa 74/102, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 • „Zabawa z piłką, jako przeciwdziałanie uzależnieniom – treningi piłki nożnej dla dzieci rocznik 2013, 2014” - program profilaktyczny

  „Zabawa z piłką, jako przeciwdziałanie uzależnieniom – treningi piłki nożnej dla dzieci rocznik 2013, 2014” - program profilaktyczny

  2020.09.18

  W dniu 15 września 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Zabawa z piłką, jako przeciwdziałanie uzależnieniom – treningi piłki nożnej dla dzieci rocznik  2013, 2014” - program profilaktyczny, złożona przez  Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”, ul. Słowackiego 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

   

 • Infografika napis mały grant

  Program profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym „Dokąd idziemy” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Szkolna 3, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

  2020.09.15

  W dniu 9 września 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Program profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym „Dokąd idziemy” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Szkolna 3, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, złożona przez Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie z siedzibą przy ul. Rokosowskiej 10, 02-348 Warszawa.

   

 • Infografika napis Mały Grant oraz www.nowydwormaz.pl/ngo

  Jesienny Nowy Duch Mam – program profilaktyczny dla dzieci i rodziców

  2020.09.10

  W dniu 9 września 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Jesienny Nowy Duch Mam – program profilaktyczny dla dzieci i rodziców”,  złożona przez  Stowarzyszenie Nowy Duch Mam, ul. Modlińska 1 m. 79, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.

   

   

 • Mały grant.

  „Wyjazd poznawczo -  rekreacyjny” – program profilaktyczny

  2020.09.01

  W dniu 1 września 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wyjazd poznawczo - rekreacyjny” – program profilaktyczny, złożona przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział PZERiI, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Ogłoszenie wyników konkursu: Prowadzenie muzeum

  Ogłoszenie wyników konkursu: Prowadzenie muzeum

  2020.08.28

  Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Zarządzeniem Nr 127/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku ogłosił wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, na zadanie: Badanie, upowszechnianie i promocja historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez prowadzenie i utrzymanie muzeum

 • Mały grant. www.nowydwormaz.pl/ngo facebook.com/miastonowydwormazowiecki

  Wsparcie na starcie – program profilaktyczny

  2020.08.25

  W dniu 25 sierpnia 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wsparcie na starcie – program profilaktyczny”, złożona przez Fundację wspierania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny „OdPoczątku”, ul. Rtm. W.Pileckiego 9/3 , 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Wyjazd rekreacyjno-poznawczy „Agroturystyka – formą rehabilitacji” – program profilaktyczny

  Wyjazd rekreacyjno-poznawczy „Agroturystyka – formą rehabilitacji” – program profilaktyczny

  2020.08.17

  W dniu 13 sierpnia 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Wyjazd rekreacyjno-poznawczy „Agroturystyka – formą rehabilitacji” – program profilaktyczny, złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo Stowarzyszenie, ul. Bohaterów Modlina 77a, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie